Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Спортивний репортаж у друкованне ЗМІ як жанр інформаційної журналістики

Реферат Спортивний репортаж у друкованне ЗМІ як жанр інформаційної журналістики

ної мети сформульовано основні Завдання роботи:

- з ясувати жанрові форми спортивного репортажу;

- візначіті жанрові Особливості спортивного репортажу;

- проаналізуваті спеціфіку стилю та композіції спортивного репортажу в різніх типах друкованне ЗМІ.

Про єкт дослідження - спортивний репортаж, его жанрові форми та Особливостігри.

Предметом дослідження є спеціфіка стилю та композиція спортивного репортажу, в українських друкованне ЗМІ.

Методи роботи. Для вирішенню поставлених Завдання у курсовій работе Було застосовано загальнонаукові методи дослідження. Це стало можливіть за умів цілісного підходу до предмета Вивчення, АНАЛІЗУ фактичного матеріалу, дібраного з наукових робіт та матеріалів ЗМІ. Тому, Методологічною основою курсової роботи є аналіз и синтез.

Наукова новизна роботи. Дослідження є однією з Першів СПРОБА проаналізуваті жанрові Особливості спортивного репортажу в різніх друкованне ЗМІ України.

Практичне значення дослідження. Результати проведеного АНАЛІЗУ могут буті вікорістані у журналістській практике во время написання матеріалів у жанрі репортажу, а такоже є перспективним для майбутніх наукових пошуків.. Теоретичний та практичний материал роботи может буті використаних для підготовкі та перепідготовкі спеціалістів у Галузі журналістики


РОЗДІЛ І. СПОРТИВНИЙ РЕПОРТАЖ У друкованне ЗМІ ЯК ЖАНР ІНФОРМАЦІЙНОЇ журналістики


1.1 Жанрові форми спортивного репортажу


Теоретики журналістики по-різному класіфікують репортаж як жанр періодічної преси. Так, дослідник О. Тертичний стверджує, что репортаж має ознакой художньо-публіцістічного жанру, оскількі в процессе создания репортажу «Використовують метод наочно зображення дійсності, но як самоціль, а не засіб узагальнення або« оживлення »тексту» [22].

Науковець Л. Кройчик назіває репортаж жанром публіцістікі, «оперативно-досліднім текстом», в якому на Першому плане - Тлумачення информации, и предлагает таке визначення жанру: «Репортаж - публіцістічній жанр, Який дает наочно уявлення про подію через безпосереднє сприйняттів автора - очевидця чи учасника події »[12]. Альо більшість дослідніків Зараховуються репортаж до інформаційної групи. Так, дослідник А. Кобяков считает, что «репортаж поєднує в Собі елементи всех інформаційних жанрів (оповідання, пряма мова, історичний відступ, характеристика персонажів и т.ін.)» [11]. Так науковець С. Гуревич теж назіває репортаж одним Із інформаційних жанрів, хоч и не заперечує его «спорідненість з Деяк іншімі жанрами (особливо художньо-публіцістічнімі). [6].

Репортаж - це жанр, Який дает наочно уявлення про ту чи ту подію через безпосереднє сприйняттів автора, оскількі самє ВІН є Головня Розпорядниками усієї Дії. Основне Завдання журналіста - створення цілісного враження про епізод життя. У сучасности репортажі з успіхом могут поєднуватіся як інформаційне, так и аналітичне та публіцістічне початок. Відповідно, це є причиною різноманітніх відтінків жанрових варіантів репортажних творів. Тому в межах жанру спортивні репортажі поділяють на: подієвій, проблемні (аналітичний) тематичний (ОГЛЯДОВИЙ) i репортаж-коментар (інтерв ю). Керуючому Завдання роботи, розглянемо детальніше жанрові форми спортивного репортажу.

У подієвіх спортивних репортажах предметом Опису найчастіше є футбольні матчі, что нашли свое наочно відображення в тексті як результат безпосередніх авторських СПОСТЕРЕЖЕНЬ за подією. Щоб показати ее у дінаміці, журналісти звертають до Яскрава та емоційно насіченіх моментів того, что відбулося. При цьом медійнікі НЕ лишь чітко опісують том, что бачили, но ї відслідковують гострі Поверни ї колізії гри.

Основою подієвого репортажу є, з одного боці, спортивні події, что вімагають оперативного Висвітлення, а з Іншого, - ті з них, Які потребують глибокого АНАЛІЗУ та Вивчення. Це зумовлює вибір найбільш Яскрава и значущих елементів події, а такоже їхній показ через дінамічну дію або через описание внутрішньої напруженості. Особливо Важлива для подієвого репортажу є создания «ЕФЕКТ прісутності». Читач винен Бачити подію очима автора, співпережіваті вместе с ним драматічність розвитку тієї чи тієї ситуации, наочно уявляти годину и місце репортажної Дії.

«Ефект наочності» у спортивних репортажах досягається помощью использование Яскрава деталей и подробіць та мовних стратегій (міні-діалогів, інтерв ю, реплік, Які допомагають Відтворити в репортажі мову дійовіх осіб) [25].

проблемних спортивний репортаж орієнтований НЕ только на описание одномоментної події, но ї на з ясування причин ее Виникнення ї розвитку. Динаміки оповіді досягают...


Назад | сторінка 2 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості візуального образу телевізійного спортивного репортажу
  • Реферат на тему: Жанр репортажу в творчості Л.М. Рейснер
  • Реферат на тему: Репортаж як оригінальний способ подачі информации в умів жанрової кризиса
  • Реферат на тему: Репортаж як жанровий різновид публіцистичного тексту в німецькій пресі
  • Реферат на тему: Репортаж на сторінках газети