Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Росія очима італійців: імідж Росії в Італії

Реферат Росія очима італійців: імідж Росії в Італії

Зміст


Введення

. Теоретичні основи конкуренції та конкурентоспроможності

1.1 Конкуренція як рушійна сила розвитку

2. Конкурентноздатність регіонів. Рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів

.1 Конкурентоспроможність регіонів

.2 Рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності економіки і регіональних кластерів в Російській Федерації на основі створення умов для підвищення конкурентоспроможності підприємства

3. Сучасні механізми підвищення конкурентоспроможності муніципальних утворень Байкальського регіону на основі використання їх туристично-рекреаційного потенціалу

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Глобальні зміни у світі, викликані політичними та економічними причинами, а також стрімким науково-технічним прогресом, не можуть, не відіб'ється на конкурентних процесах. У цей період загострюється конкурентна боротьба між підприємствами, галузями, регіонами, країнами.

Тому, закономірно, що головна мета соціально-економічного розвитку країни в майбутньому п'ятилітті - подальше зростання добробуту і поліпшення умов життя населення на основі вдосконалення соціально-економічних відносин, інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. А у зв'язку з тим, що двигуни національної економіки набувають все більшої локальність, і конкурентоспроможність економіки країни та світу в чому залежить від конкурентоспроможності регіонів, оцінка та прогнозування регіональної конкурентоспроможності є дуже актуальними.

В даний час проблем конкурентоспроможності регіонів присвячено досить багато наукових робіт. Автори багато уваги приділяють самої інтерпретації даного поняття, методам розрахунку і оцінки конкурентоспроможності регіонів, аналізу факторів, що впливають на конкурентоспроможність та шляхи її підвищення.

Однак багато питань в області визначення конкурентоспроможності регіону, її оцінки залишаються недостатньо вивченими. Дані недоліки ускладнюють перехід до прогнозування конкурентоспроможності, оскільки не можливо спрогнозувати, що ще не оцінено. Тому, актуальність і недостатня вивченість даних проблем й зумовили вибір теми реферату.

Метою роботи є вивчення теоретичних основ конкурентоспроможності, а так само вивчити конкурентоспроможність між Іркутської областю та Республіки Бурятія .Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити наступні завдання:

- розкрити теоретичні основи конкурентоспроможності регіону; проаналізувати фактори, що впливають на конкурентоспроможність регіону; провести аналіз існуючих методів оцінки конкурентоспроможності регіонів;

розглянути методичні питання прогнозування і планування регіональної конкурентоспроможності в Іркутській області та Республіки Бурятія.

Предметом даного дослідження є методичних основи оцінки та прогнозування конкурентоспроможності регіонів.

Об'єктом виступає конкурентоспроможність регіону.


1. Теоретичні основи конкуренції і конкурентноздатності


. 1 Конкуренція як рушійна сила розвитку


Основу ринкової економіки становить поняття конкуренції, як головної рушійної сили еволюції взаємовідносин суб'єктів, що функціонують в даному середовищі. Найбільш успішним учасником такого змагання є той, хто здатний витримувати конкурентну боротьбу на вітчизняному та зовнішньому ринках. Найважливішим фактором в ринковій економіці є дух суперництва, який в значній мірі визначає форми господарської діяльності людей і найбільш яскраво проявляється в такій економічній категорії, як конкуренція. Конкуренція виникає в тому випадку, якщо на одному і тому ж ринку продається багато близьких за своїми споживчими властивостями товарів. Суть конкурентної боротьби полягає в поліпшенні або збереженні позиції підприємства на ринку, що досягається завдяки відмінності поставляються підприємством товарів від товарів-конкурентів як за ступенем відповідності конкретної потреби клієнтів, таки за витратами на її задоволення. Ринковий механізм пропозиції і попиту доводить побажання споживачів до підприємств-виробників продукції, а через них до постачальників ресурсів. Саме конкуренція змушує підприємство-виробника і постачальників ресурсів належним чином задовольняти побажання споживачів. При цьому конкуренція викликає розширення виробництва і зниження ціни продукту до рівня, відповідного витратам виробництва.

Конкуренція веде до кращого використання здатності і знань. Велика частина досягнутих людських благополучний, а саме шляхом змагання, конкуренції. Конкуренція вимагає раціональної поведінки перебуванн...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз можливості застосування методів багатовимірного аналізу для класифік ...
  • Реферат на тему: Конкурси як інструмент підвищення конкурентоспроможності. Методи забезпече ...
  • Реферат на тему: Диверсифікація регіональної економіки як умова підвищення її конкурентоспро ...
  • Реферат на тему: Роль та основні напрями забезпечення конкурентоспроможності регіонів країни ...
  • Реферат на тему: Рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності послуг