Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "Центр оцінки і Консалтингу Санкт-Петербурга"

Реферат Дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "Центр оцінки і Консалтингу Санкт-Петербурга"

Введення


Предметом моєї роботи є аналіз діяльності фірми В«Центр оцінки і Консалтингу Санкт-ПетербургаВ» на ринку Санкт-Петербурга. В«ЦОІКВ» - фірма, яка надає різні послуги з оцінки рухомого та нерухомого майна. У звіті я розгляну такі аспекти: основні види діяльності підприємства, систему управління фірмою, її структуру, основні функції виробничих і управлінських підрозділів, проаналізую техніко-економічні показники підприємства. br/>

Розділ 1


1.1 Повне найменування, організаційно-правова форма і

історія виникнення підприємства


Дата створення ТОВ "Центр оцінки і Консалтингу Санкт-Петербурга" - 28 жовтня 1995 року. В якості юридичної особи компанія була зареєстрована 7 листопада 1995 року. p align="justify"> Організаційно - правова форма.

В«Центр оцінки і Консалтингу Санкт-ПетербургаВ» є товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Я вважаю вибір правової форми зроблено правильно, адже при цій формі можна працювати при спрощеній системі оподаткування і фірма обмежена від проведення аудиторських перевірок, що істотно спрощує роботу. p align="justify"> Товариство з обмеженою відповідальністю - засноване одним або кількома юридичними та/або фізичними особами господарське товариство, статутний капітал якого розділений на частки; учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм часток у статутному капіталі товариства.

Деякі особливості товариства з обмеженою відповідальністю

В· ТОВ може бути засноване однією особою, яка стає його єдиним учасником. ТОВ не може мати в якості єдиного учасника інше господарське товариство, що складається з однієї особи.

В· Число учасників ТОВ не повинно бути більше п'ятдесяти. У разі якщо кількість учасників ТОВ перевищить вказану межу, ТОВ протягом року має перетворитися у відкрите акціонерне товариство чи у виробничий кооператив.

В· Статутний капітал ТОВ складається з номінальної вартості часток його учасників.

В· Статутний капітал ТОВ визначає мінімальний розмір його майна, що гарантує інтереси його кредиторів. Внеском до статутного капіталу ТОВ можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права чи інші права, що мають грошову оцінку.

В· Установчим документом ТОВ є Статут товариства.

В· Учасник ТОВ вправі в будь-який час вийти з ТОВ незалежно від згоди інших його учасників, якщо це право передбачено Статутом товариства.

В· ТОВ зобов'язане виплатити учаснику, який подав заяву про вихід з ТОВ, дійсну вартість його чи видати йому майно такої ж вартості протягом трьох місяців з дня виникнення відповідної обов'язки, при цьому дійсна вартість частки визначається на підставі даних бухгалтерської звітності товариства за останній звітний період, що передує дню подання заяви про вихід з товариства

Предметом діяльності є надання різних послуг з оцінки рухомого і нерухомого майна, а також проведення будівельно-технічних і товарознавчих експертиз, оцінка збитку, оцінка бізнесу.


1.2 Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність

підприємства


Федеральні закони:

Федеральний закон № 135 від 29 липня 1998 року В«Про оціночної діяльності в Російській ФедераціїВ».

ФСТ (Федеральний стандарт оцінки) № 1, ФСТ № 2, ФСТ № 3, затверджені Наказом Мінекономрозвитку Російської федерації від 20.07.2007 року № 254, № 255, № 256

Ліцензії та сертифікати:

Диплом про професійну перепідготовку ПП.

№ 468300, виданий МІПК Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету за програмою В«Оцінка активів, бізнесу та інвестиційВ», зі спеціалізацією В«Оцінка вартості підприємства (бізнесу)В»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою В«Оціночна діяльністьВ», видане ГОУ ВПО Санкт-Петербурзького державного університету економіки і фінансів, рег. номер 1950.

Сертифікат Міжнародного Експерта з оцінки нерухомості № ОН-О/П/49/05 діє до 19.02.2015 року. Сертифікований Європейським Центром Сертифікації персоналу В«EuroKompZertВ» у відповідності зі стандартом ISO/IEC 17024:2003. p align="justify...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основи бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві на прикладі То ...
  • Реферат на тему: Операційний аналіз і його роль в обгрунтуванні управлінських рішень (на при ...
  • Реферат на тему: Економічна оцінка діяльності товариства з обмеженою відповідальністю " ...
  • Реферат на тему: Перспективи розвитку сільськогосподарського товариства з обмеженою відповід ...
  • Реферат на тему: Дослідження систем управління персоналом підприємства на прикладі товариств ...