Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » План рахунків бюджетного обліку. Облік фінансових активів

Реферат План рахунків бюджетного обліку. Облік фінансових активів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої НАУКИ

«НОВГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ЯРОСЛАВА МУДРОГО »

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ


Контрольна робота

з дисципліни Бюджетний облік і звітність

за темами:" 1. План рахунків бюджетного обліку

. Облік фінансових активів"


Виконав (а)

студент (ка) 5 курсу

гр.9531-з.о.

Болматов Т.Н.

Перевірила

к.е.н., доцент

Васильєва Н.Н.


Великий Новгород

г.

Зміст


1. План рахунків бюджетного обліку

. Облік фінансових активів

Список використаної літератури


. План рахунків бюджетного обліку


Особливості об'єктів обліку в деяких організаціях зумовлюють застосування різних бухгалтерських рахунків і, відповідно, різних планів рахунків. Розрізняють такі плани рахунків:

* план рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій (загальний);

* план рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях;

* план рахунків бюджетного обліку.

Страхові організації застосовують загальний план рахунків з додатково введеними рахунками бухгалтерського обліку.

Планом рахунків називають систематизований за встановленими принципами перелік синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.

План рахунків бюджетного обліку - різновид плану рахунків призначена для відображення операцій при веденні бюджетного обліку в органах державної влади, органах управління державних позабюджетних фондів, органах управління територіальних державних позабюджетних фондів, органах місцевого самоврядування, бюджетних установах, в органах, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, а також у фінансових органах та органах управління державних позабюджетних фондів та територіальних державних позабюджетних фондів, що здійснюють складання і виконання бюджетів.

План рахунків бюджетного обліку та інструкція по його застосуванню затверджуються Міністерством фінансів Російської Федерації.

План рахунків бюджетного обліку є одним із засобів реалізації державної облікової політики.

Діючий на даний момент план рахунків бюджетного обліку використовується відповідно до Інструкції по бюджетному обліку, затвердженої Наказом Мінфіну РФ від 01.12.2010г. №157н.

Номер рахунку Плану рахунків бюджетного обліку складається з двадцяти шести розрядів. При формуванні номера рахунку Плану рахунків бюджетного обліку використовується наступна структура:

* 1 - 17 розряд - код класифікації доходів бюджету, відомчої, класифікації видатків бюджетів, класифікації джерел фінансування дефіциту бюджетів (без коду класифікації операцій сектору державного управління - Косгеї);

* 18 розряд - код виду діяльності: бюджетна діяльність - 1; приносить дохід діяльність - 2; діяльність з коштами, що у тимчасовому розпорядженні, - 3;

* 19 - 21 розряд - код синтетичного рахунку Плану рахунків бюджетного обліку;

* 22 - 23 розряд - код аналітичного рахунку Плану рахунків бюджетного обліку;

* 24 - 26 розряд - код Класифікації операцій сектору державного управління (Косгеї).

Розряди 18 - 26 утворюють код рахунку бюджетного обліку. Фінансовим органам, органам казначейства та установам дозволяється введення в код аналітичного рахунку Плану рахунків розрядів для отримання додаткової інформації, необхідної внутрішнім користувачам. Крім того, за відсутності в переліку типових кореспонденцій рахунків бюджетного обліку по виконанню бюджету Федеральне казначейство, фінансові органи, головні розпорядники коштів бюджетів мають право визначати необхідну для відображення в бюджетному обліку кореспонденцію рахунків в частині, що не суперечить Інструкції по бюджетному обліку.

У бюджетних установах для бухгалтерського обліку операцій з виконання кошторисів доходів і видатків за бюджетними коштами і коштами, отриманими за рахунок позабюджетних джерел, а також операцій з централізованого постачання матеріальними ц...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: План рахунків бухгалтерського обліку
  • Реферат на тему: Системи рахунків для обліку витрат на виробництво
  • Реферат на тему: Бюджетна класифікація - основа бюджетного бухгалтерського обліку
  • Реферат на тему: Система національних рахунків. Співвідношення показників у системі націона ...