Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » План рахунків бухгалтерського обліку

Реферат План рахунків бухгалтерського обліку

Зміст


Введення

. Сутність, призначення і історія розвитку Плану рахунків в системі бухгалтерського обліку

1.1 Еволюція Плану рахунків

.2 Значення, мети застосування і характеристика Плану рахунків

. Характеристика робочого Плану рахунків ВАТ ХК «Татнефтепродукт»

2.1 Вплив фінансово-господарської діяльності товариства на побудову робочого плану рахунків

.2 Принципи використання робочого Плану рахунків

.3 Можливі шляхи вдосконалення робочого плану рахунків

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Програми


Введення


Актуальністю роботи є, те, що план рахунків це та область облікової діяльності, яка піддається найбільшим змінам у процесі розвитку бухгалтерського обліку, що, у свою чергу, пов'язано зі змінами в методах управління, організації виробництва, в фінансово-кредитній системі. Тому для того, щоб зрозуміти принципи та методологічні аспекти побудови плану рахунків в Росії, потрібно знати, як відбувалося його становлення і розвиток.

Розгляд історичного аспекту означеної проблеми дозволить врахувати і оцінити минулий досвід, проаналізувати недоліки і успіхи в розвитку плану рахунків на певних етапах господарського будівництва. Адже, як сказав професор Я.В. Соколов, «історія - це наша сучасність, бо ті, хто прийшов до нас, залишили нам скарбницю ідей; наша сучасність - це історія тих, хто прийде після нас ».

В еволюції плану рахунків бухгалтерського обліку можна виділити кілька етапів:

формування рахунків соціалістичного бухгалтерського обліку та розробка перших планів рахунків;

уніфікація планів рахунків по галузях народного господарства;

перехід до єдиного плану рахунків, призначеному для підприємств, будівництв і господарських організацій всіх галузей народного господарства;

зміни, що вносяться в план рахунків у зв'язку з відбуваються в економіці країни перетвореннями і становленням ринкових відносин.

Основоположними в цьому відношенні слід вважати рішення керівних органів країни в галузі господарського будівництва, які пред'являли свої вимоги і до системи бухгалтерського обліку.

Розвиток плану рахунків було пов'язано головним чином зі станом калькуляционного справи - кругом витрат, що включаються в собівартість.

З практичної сторони, для досягнення однаковості у веденні бухгалтерського обліку на додаток до Плану рахунків Міністерством фінансів розроблено Інструкцію. У ній наводяться характеристика кожного рахунку і базова схема відображення показників на ньому. Після характеристики кожного синтетичного рахунка в Інструкції дається типова схема кореспонденції цього рахунку з іншими синтетичними рахунками, а також даються вказівки щодо організації аналітичного обліку.

Об'єктом дослідження в даній курсовій роботі є діючий План рахунків.

Предметом дослідження організація застосування робочого плану рахунків (на прикладі підприємства ВАТ ХК «ТАТНЕФТЕПРОДУКТ»).

Курсова робота складається з трьох розділів.

У першій автор досліджує теоретичні аспекти сутності робочого Плану рахунків в системі бухгалтерського обліку організацій, історію його розвитку, характеристику його розділів і окремих рахунків.

У другому розділі розглядається практична сторона використання робочого Плану рахунків на підприємстві (на прикладі ВАТ ХК «ТАТНЕФТЕПРОДУКТ»).

У третьому розділі автор розглядає способи вдосконалення використання Плану рахунків на практиці.

Мета курсової роботи виявити шляхи вдосконалення чинного на підприємстві Плану рахунків бухгалтерського обліку. Для досягнення мети в роботі автор вирішує наступні завдання:

1. Вивчити діючий План рахунків бухгалтерського обліку, історію його розвитку.

2. Дослідити на практиці можливості застосування робочого плану рахунків.

3. Запропонувати способи вдосконалення використання діючого Плану рахунків.

При написанні даної курсової роботи були використані праці наступних авторів: Адамова Н.А., Алборова Р.А., Бородіна Р.А., Бочкарьової І.І., Вещунова Н.Л., Фоміної Л.Ф., Вороніної Л.І., Глушкова І.Є. та ін.


1. Сутність, призначення і історія розвитку Плану рахунків в системі бухгалтерського обліку


. 1 Еволюція Плану рахунків


План рахунків - це та область облікової діяльності, яка піддається найбільшим змінам у процесі розвитку бухгалтерського обл...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: Система національних рахунків. Співвідношення показників у системі націона ...
  • Реферат на тему: План рахунків бюджетного обліку. Облік фінансових активів
  • Реферат на тему: Системи рахунків для обліку витрат на виробництво
  • Реферат на тему: Аналіз взаємозв'язку показників балансу народного господарства і систем ...