Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Заходи адміністративного примусу

Реферат Заходи адміністративного примусу


Курсова робота

Заходи адміністративного примусу
Аскаров Едуард Зіннатулловіч
Магнітогорськ +2014

Зміст


Введення

Глава 1. Поняття та особливості адміністративного примусу

.1 Поняття адміністративного примусу, місце в системі соціального регулювання

.2 Ознаки і поняття правопорушень

Глава 2. Система заходів адміністративного примусу в Російській Федерації

.1 Заходи адміністративного примусу, їх класифікація

.2 Адміністративно-попереджувальні заходи

2.3 Заходи відповідальності і заходи адміністративного припинення

Глава 3. Контроль за дотриманням законності при застосуванні заходів адміністративного примусу уповноваженими органами

Висновок

Список літератури


Введення


Певний вплив яке здійснюється спеціальними уповноваженими органами державної влади, а в основному це виконавча в певному своєму предметі виконання або по-іншому можна сказати ведення і є державне управління, у тому числі і обсяг повноважень на підставі та в порядку визначеному законодавством з використанням систем і заходів переконань адміністративного примусу для забезпечення умов життя особистості, сім'ї і звичайно ж суспільства в цілому.

Адміністративний примус в свою чергу це метод здійснення виконавчої влади, який поєднується з переконанням і застосовується в тих випадках, коли переконання виявляється недостатньо для досягнення мети, поставленої перед органом виконавчої влади або його посадовою особою.

Воно, а саме адміністративний примус покликане забезпечувати виконання правил поведінки, викладених в адміністративно-правових нормах. Для їх застосування характерний позасудовий порядок, тобто їх застосування покладено на ті виконавчі органи (посадових осіб), які наділені спеціальними на те повноваженнями (наприклад, органи внутрішніх справ, контрольно-наглядові органи тощо).

Всі заходи адміністративного примусу поділяються зазвичай на три групи: адміністративно-попереджувальні; адміністративного припинення; адміністративні стягнення. Відповідно ці заходи мають різне юридичне значення.

Невиконання або не повне регулювання цих заходів призводить до суттєвих порушень прав та інтересів особи, суспільства і держави, тому необхідні постійні наукові дослідження в цій області, постійне реформування законодавства.

Об'єктом даної роботи є суспільні відносини, що складаються в області застосування заходів адміністративного примусу. Предметом є положення нормативних правових актів, навчальні та довідкові матеріали, наукові джерела.

Метою даної роботи є аналіз поняття і сутності адміністративного примусу.

До завдань дослідження можна віднести наступні:

· визначення місця примусу в системі соціального регулювання;

· визначення видів здійснення виконавчої влади;

· визначення істотних ознак адміністративного примусу;

· аналіз видів адміністративного примусу, та органів здійснюють контроль за їх виконанням.

Робота складається з трьох розділів, кожна з яких ділиться на параграфи.

До загальнонаукових методів дослідження можна віднести методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, формально-логічний метод.


Глава 1. Основні поняття і особливості адміністративного примусу


1.1 Поняття адміністративного примусу, місце в системі соціального регулювання


Визначальна роль боротьби з правопорушеннями належить безпосередньо самій державі, яка в свою чергу має спеціальний апарат примусу, правові норми також які визначають, то за що державні органи можуть застосувати метод примусу, види та розміри примусових заходів (то є певні санкції), порядок їх застосування виступає у формі правового примусу і виражається, як правило, в конкретних заходах примусового характеру застосовуються уповноваженими на те органів держави у зв'язку з невиконанням правових норм. Взагалі виділяють чотири основні заходів юридичного примусу: дисциплінарного, цивільно-правове, кримінальне, адміністративне примус. Останнє є важливою роллю в охороні громадського порядку, яка включає в себе вельми велику кількість засобів припинення, до них можна віднести такі як затримання громадян, заборона експлуатації механізмів і так далі.

адміністративних право...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види заходів адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Загальна характеристика наукових підходів до класифікації заходів адміністр ...
  • Реферат на тему: Сутність адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Заходи процесуального примусу
  • Реферат на тему: Заходи кримінально-процесуального примусу