Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Загальна характеристика наукових підходів до класифікації заходів адміністративного примусу

Реферат Загальна характеристика наукових підходів до класифікації заходів адміністративного примусу

Зміст


Введення

. Поняття адміністративно-правового примусу

2. Загальна характеристика існуючих наукових підходів і класифікація заходів адміністративного примусу

.1 Загальна характеристика наукових підходів до класифікації заходів адміністративного примусу

2.2 Заходи адміністративного попередження

.3 Заходи адміністративного припинення

.4 Заходи адміністративної відповідальності

2.5 Заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Примус обумовлено об'єктивними потребами розвитку суспільства, є властивістю державної влади, оскільки воно - необхідний елемент організації самого суспільства.

Державний примус в залежності від характеру суспільно небезпечного діяння (події) і безпосереднього об'єкта впливу поділяється на фізичний і психічний (загроза, страх настання несприятливих наслідків). Примус є методом, що формує стан підпорядкованості суб'єктів, і являє собою владне веління або пряма дія. Досягнення бажаного результату при використанні методу примусу здійснюється всупереч волі суб'єкта, при його внутрішньому, а часом і зовнішньому опорі.

Державний примус опосредовать у праві, виступає у формі правового примусу і виражається в конкретних примусових заходи, застосовуваних компетентними державними органами. До них відносяться як заходи юридичної відповідальності, так і запобіжного заходу та адміністративно-попереджувальні заходи примусового характеру.

В якості безпосереднього об'єкта фізичного примусу виступають особистість і матеріальне становище юридичної особи. Фізичний примус може виражатися в конкретних заходах, тобто в певних обмеженнях, позбавленні деяких благ, наявних у розпорядженні суб'єкта.

Адміністративний примус має низку специфічних ознак, які дозволяють виділити його в якості самостійного виду державного примусу.

Застосування адміністративного примусу обумовлено: по-перше, необхідністю у встановлених законом випадках покарати правопорушника, по-друге, необхідністю присікти і, по-третє, попередити правопорушення.

Заходи адміністративного примусу мають профілактичну спрямованість, є засобом попередження злочинності, оскільки застосовуються до осіб які мають усталених антигромадських установок, які здійснюють малозначні відхилення від правових приписів. Саме це і зумовлює множинність і чисельності що застосовуються різними суб'єктами правозастосування адміністративно-правових засобів впливу.

адміністративних правопорушень - широке поняття, форми його конкретного вираження різноманітні, що обумовлюється різноманітністю завдань органів державного управління і умов, в яких вони діють.

адміністративних правопорушень має цілям забезпечення державної дисципліни, законності та правопорядку.

Тема дипломної роботи є актуальною, оскільки, по-перше, адміністративний примус застосовується з метою охорони громадського порядку, попередження та припинення адміністративних правопорушень, по-друге, примус пов'язаний з державною владою та визначає характер цієї влади , по-третє, адміністративний примус застосовується на підставі переконання, у суворих рамках законності.

Метою цієї курсової роботи є:

) визначення поняття адміністративного примусу;

) визначення класифікації заходів адміністративного примусу.

Завданнями курсової роботи є:

) вивчити поняття адміністративно-правового примусу;

) дати класифікацію заходів адміністративного примусу.

Розкриваючи дану тему необхідно вдатися до методу аналізу, порівняльного правознавства, а також аналітичного методу.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, п'яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Зміст роботи викладено на 24 сторінках. Список використаних джерел включає 17 найменувань.

При написанні курсової роботи використовувалася навчально-методична література з адміністративного права, а також нормативні правові акти Республіки Білорусь.


. Поняття адміністративно-правового примусу


Для кожної стадії соціально-економічного розвитку суспільства властива власна основа формування державних установ (державної влади), системи права, методів управління. Саме об'єктивні закономірності визначають як цілі, так і можливості, так і засоби, тобто методи впливу на суспільні відносини, які необхідні для досягнення цих цілей.

Переконання ...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Заходи адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Види заходів адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Сутність адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Види адміністративно-правового примусу
  • Реферат на тему: Заходи процесуального примусу