Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Види заходів адміністративного примусу

Реферат Види заходів адміністративного примусу
Контрольна робота


"Види заходів адміністративного примусу"


Санкт-Петербург 2010

Введення


В даний час Російська Федерація прагне наблизитися до образу демократичної держави. У зв'язку з цим особливу увагу приділяється правам людини і громадянина, а відповідно системі покарань і примусів, яка відіграє важливу роль в житті громадянського суспільства. Останнім часом спостерігається тенденція пом'якшення покарань за незначні злочини, і навіть заміна заходів кримінального переслідування - адміністративними. p align="justify"> На жаль, на даному етапі розвитку в Росії існує великий розрив між теоретичною моделлю суспільних відносин у сфері прав і свобод, встановлених Конституцією, і реальної ситуації, яка склалася в країні. Внаслідок високого рівня злочинних посягань на такі важливі права людини, як життя, здоров'я, свобода і власність, процес правових та економічних перетворень не може отримати розвитку. Таким чином, дане положення виправдовує посилення правоохоронної функції держави, проведене виконавчої владою. p align="justify"> Істотну роль в охороні прав і свобод громадян покликані грати правоохоронні й інші органи, які наділені відповідними державними повноваженнями, що дозволяють оперативно і своєчасно реагувати на події та інші події. У силу яких, вони змушені в окремих випадках застосовувати різні заходи примусового впливу з метою запобігання і припинення протиправних дій та недопущення настання суспільно небезпечних наслідків. p align="justify"> Об'єктом дослідження даної роботи стали нормативні основи у сфері застосування заходів адміністративного припинення і перспектив посилення охорони прав і свобод громадян і найважливіших інтересів держави.

1. Поняття, призначення та характеристика заходів адміністративного примусу


Адміністративно-примусові заходи є засобом охорони суспільних відносин від можливих порушень, настання шкідливих наслідків. Реальні правопорушення ставлять під безпосередню загрозу охоронювані суспільні відносини і завдають їм шкоди. Інтереси їх захисту потребують невідкладної допомоги з боку держави, яке надає її у вигляді припинення дій, що порушують правові приписи. Такі адміністративне затримання порушника, вилучення у браконьєра знарядь лову або полювання, заборона експлуатації несправних машин і механізмів тощо Суть подібних заходів адміністративного примусу, незважаючи на їх різноманіття, полягає в В«примусове припинення протиправних дій, що порушують встановлений порядокВ». Цільове призначення названих засобів визначило і їх найменування - заходи адміністративного припинення. p align="justify"> Значення заходів адміністративного припинення у системі правоохоронних засобів особливо великий, оскільки в ході їх застосування присікаються найбільш поширені правопорушення - адміністративні проступки, забезпечується можливість притягнення порушників до відповідальності. Однак призначення заходів адміністративного припинення не вичерпується, як вважають окремі автори, боротьбою з адміністративними проступками. Вони можуть застосовуватися також і для припинення злочинних дій. Так, органи Держгіртехнагляду припиняють роботи, експлуатацію машин, механізмів, які ведуться з порушенням правил і норм безпеки та охорони надр, незалежно від того, чи стало це наслідком адміністративного проступку або злочину. Таким чином, заходи адміністративного припинення є одним з найбільш ефективних засобів боротьби з правопорушеннями. Але деякі запобіжні заходи можуть застосовуватися і для припинення об'єктивно протиправних, невинних дій, скоєних особами неосудними, неделіктоспособнимі. Іншими словами, коло підстав припинення більш широкий, ніж в адміністративної відповідальності. p align="justify"> Заходи адміністративного припинення пов'язані з прямим втручанням у діяльність суб'єкта, що дозволяє в більшості випадків фактично вирішити його фізичної можливості діяти. Не випадково в групі заходів адміністративного припинення, званих Законом В«Про міліціюВ», лише одна міра - вимога припинити протиправну поведінку, позбавлена ​​властивості матеріального (фізичного) впливу. Арсенал запобіжних заходів дуже різноманітний: від вимоги припинити протиправну поведінку до застосування зброї. За своєю сутністю це можуть заходи психічного (погроза застосувати засоби примусу), матеріального чи фізичного впливу, в тому числі з використання технічних (спеціальних) коштів і зброї, а також оперативні дії, пов'язані з особистим, організаційним чи майновим обмеженням, завдяки здійсненню яких правопорушник позбавляється можливості продовжити правопорушення, збуджується до виконання правових обов'язків.


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види заходів адміністративного припинення
  • Реферат на тему: Заходи адміністративного припинення
  • Реферат на тему: Загальна характеристика наукових підходів до класифікації заходів адміністр ...
  • Реферат на тему: Адміністративне припинення (поняття і види запобіжних заходів)
  • Реферат на тему: Заходи адміністративного примусу