Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Гідравлічний і тепловий розрахунок системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння

Реферат Гідравлічний і тепловий розрахунок системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння
Курсова робота

Гідравлічний і тепловий розрахунок системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння


Введення


Курсова робота складається з двох частин. Перша - гідравлічний розрахунок системи охолодження ДВЗ, друга - тепловий розрахунок.

Метою курсової роботи є ознайомлення із схемою системи, набором необхідних для розрахунку вихідних даних і методикою виконання гідравлічних і теплових розрахунків стосовно до системи охолодження ДВЗ, в якій радіатор виконаний у вигляді системи n гідравлічно паралельно - з'єднаних між собою трубок.


1. Гідравлічний розрахунок системи охолодження ДВЗ


Вихідні дані для гідравлічного розрахунку системи охолодження ДВЗ:

Потрібно розрахувати гідравлічний діаметр трубок, з яких складається радіатор системи охолодження ДВС, за умови, що охолоджуюча рідина циркулює по великому колу охолодження і необхідно відводити від двигуна тепловий потік потужністю при заданому перепаді температур охолоджуючої рідини на вході і виході в ДВС.

Заданими також є величини потужності на валу насоса системи охолодження і його повний ККД.

Принципова схема системи охолодження зображена на рис 1.1. При гідравлічному розрахунку місцеві втрати врахувати тільки в термостаті. Нагрівання охолоджуючої рідини відбувається в сорочці блоку V - образного двигуна, гідравлічний тракт якого може бути представлений як система з двох паралельно з'єднаних трубопроводівПорядок виконання розрахунку:

На гідравлічній схемі системи охолодження ДВЗ нанесені розрахункові перетину на виході з насоса і на вході в нього. Запишемо для цих перетинів рівняння Бернуллі в розгорнутій формі:


(1.1)


Зважаючи малого відмінності величин і припустимо, що вони рівні:. Враховуючи також, що з рівняння витрат для замкнутої гідравлічної системи маємо:


, тоді (1.2)


Фізичний сенс доданків величин наступний:


- напір насоса;

- сумарні втрати на тертя в системі, що складається з блоку, радіатора, що з'єднують трубок. Вони визначаються за формулою:


, де (1.3)

- втрати на тертя в блоці

- втрати на тертя в радіаторі

- втрати на тертя в з'єднують трубках


Розрахункові формули для визначення коефіцієнтів, і мають вигляд:


,


- Втрати в термостаті


(1.4)


Величину об'ємної витрати знайдемо з рівняння теплового балансу:


(1.5)

Потужність потоку охолоджуючої рідини визначається з рівняння (1.2):


(1.6)


Якщо підставити співвідношення (1.3) і (1.4) з урахуванням (1.5) і (1.6) в рівняння (1.2), то в це рівняння входитимуть невідомі величини і, які необхідно визначити.

Щоб ці величини з'явилися в рівнянні (1.2) в явному вигляді необхідно замість підставити:, тоді після підстановки рівняння Бернуллі прийме вигляд:


(1.7)


Обчисліть площу перерізу трубопроводу блоку:Обчислюємо площа перерізу з'єднують трубок:Обчислюємо число Ренольца:Коефіцієнт гідравлічного тертя для блоку:Коефіцієнт гідравлічного тертя для з'єднують трубок:


(1.8)


Розмірні коефіцієнти обчислимо, використовуючи рівняння (1.7)


;

;


Рівняння (1.7) є рівнянням п'ятого ступеня щодо невідомої величини. З рівняння (1.8) висловимо:Виконаємо розрахунок гідравлічних діаметрів трубок, з яких складається радіатор системи охолодження ДВЗ в залежності від кількості трубок (10,50,100,200,400). Початкове значення діаметра приймемо рівним.

Для n=10

;


Решта результатів занесемо в таблицю:


93909,70,045810,7540,0745 2120,7030,083972,77170,044 10660,350,08391,38580,033 5330,1760,08430,6930,025 2665,0880,08510, 34640,0192

По закінченню розрахунку будуємо два графіки:


Графік 1. Залежність площі живого перерізу еквівалентного трубопроводу блоку від їх кількості


Графік 2. Залежність гідравлічного діаметра трубочок від їх кількості


2/Тепловий розрахунок радіатора ДВС


Вихідні дані для розрахунку:

Теплофізичні параметри води при

Матеріал -

Теплофізичні параметри повітря при...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Збірка і технічне обслуговування системи охолодження системного блоку персо ...
  • Реферат на тему: Комплексне проектування водно-повітряного теплообмінника системи аварійного ...
  • Реферат на тему: Технічне обслуговування та ремонт системи охолодження двигуна ВАЗ-2109
  • Реферат на тему: Система охолодження двигунів. Порядок усунення різних несправностей в сист ...
  • Реферат на тему: Зварювання системи аварійного охолодження