Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Ремонт кузова після пошкодження заднього правого крила на прикладі автомобіля Toyota Corolla

Реферат Ремонт кузова після пошкодження заднього правого крила на прикладі автомобіля Toyota Corolla

Зміст


Введення

. Внутрішні електропроводки

.1 Загальні відомості

.2 Провід й кабелі

.3 Електропристрої

.4 Загальні вимоги до електропристроїв

.5 Прокладка проводів і кабелів

.5.1 Прокладка проводів і кабелів на лотках і в коробах

.5.2 Прокладка проводів і кабелів на сталевому канаті

.5.3 Прокладка настановних проводів по будівельним підставах і всередині основних будівельних конструкцій

.5.4 Прокладка проводів і кабелів у сталевих трубах

.5.5 Прокладка проводів і кабелів в неметалічних трубах

.6 Монтаж внутрішніх електропроводок

. Вихідні дані

. Аналітичний метод розрахунку надійності електроустановок

.1 Короткочасне і тривале відключення підстанції 1

.2 Короткочасне і тривале відключення підстанції 3

.3 Короткочасне і тривале відключення підстанції 2

. Розрахунок шкоди від недоотпуска енергії

. Логіко-імовірнісний метод розрахунку надійності електропостачання за допомогою дерева відмов

. Можливі шляхи підвищення надійності

.1 Короткочасне і тривале відключення підстанції 1

Висновок

Список літератури

електропристрій провід надійність електропостачання

Введення


Проблема надійності електричних станцій, підстанцій, ліній електропередачі, електричних мереж і систем - одна з першочергових проблем енергетики.

З іншого боку, оцінивши збиток, нанесений споживачам перервою електропостачання, збитки, пов'язані з аварійним ремонтом, а також витрати на підвищення надійності, можна ставити питання про оптимальний рівень надійності електроенергетичного обладнання, установок і систем.

Створення нових, унікальних машин, апаратів, ліній електропередачі, великих енергетичних об'єднань і комплексів вимагає застосування таких методів аналізу і розрахунку надійності, які дозволили б при проектуванні об'єктивно врахувати досвід експлуатації, дані експериментів, розрахувати надійність, проаналізувати варіанти щодо забезпечення надійності, обгрунтувати її підвищення, прогнозувати надійність, виключити можливість катастрофічного результату аварій для людей і навколишнього середовища.

Математичний апарат теорії надійності заснований на таких розділах сучасної математики, як теорія випадкових процесів, теорія масового обслуговування, математична логіка, теорія графів, теорія оптимізації, теорія експертних оцінок, а також теорія ймовірностей і математична статистика.

З проблемою надійності в електроенергетиці пов'язані наступні практичні завдання: статистична оцінка та аналіз надійності діючого устаткування та установок, прогнозування надійності обладнання і установок, нормування рівня надійності, випробування на надійність, розрахунок і аналіз надійності, забезпечення надійності, оптимізація технічних рішень щодо забезпечення надійності при проектуванні, створенні та експлуатації електроенергетичного обладнання, установок і систем.

Вирішення цих завдань засноване на математичних моделях і методах теорії надійності. Однак і сама теорія надійності в додатку до завдань електроенергетики продовжує розвиватися. Одні й ті ж практичні завдання отримують рішення на основі моделей і методів, все більш скоєних стосовно достовірності і точності результатів, повноти обліку специфічних обставин і трудомісткості розрахунку.

Інтенсивне насичення цивільних і промислових будівель електронікою при постійному підвищенні вимог до безпеки вимагає застосовувати надійну електропроводку. Надійність, довговічність і безпеку проводки багато в чому визначається вибором матеріалу проводів і кабелів. У сучасному будівництві не рекомендується використовувати проводи і кабелі з жилами з алюмінію, так як цей метал піддається корозії, з часом змінюється його кристалічна структура, а значить і електропровідні властивості. Збільшення внутрішнього опору в підсумку веде до втрат електроенергії, розігріву проводів і з'єднань. Мідь в порівнянні з алюмінієм має значно більш високі якісні характеристики, тому при проведенні електротехнічних робіт все частіше використовують проводи та кабелі на основі міді.

Досвід експлуатації показує, що практично всі елементи системи електропостачання можуть відмовляти. І ймовірність відмови тим вище, чим нижче якість проектування електроустановки і якість електромонтажних матеріалів.

Як відомо, електрика може являти собою небезпеку для життя і здоров'я людей, для збереження їх власності. Але це легко виправити, якщо грамотно подбати про заходи захисту і використовувати в монтажі необхідне обладнання. При монтажі електропроводки повинні використовуватися тільки якісні матеріали...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка та реалізація програмного забезпечення, орієнтованого на визначенн ...
  • Реферат на тему: Поліпшення умов експлуатації, підвищення надійності та довговічності обладн ...
  • Реферат на тему: Розрахунок надійності систем електропостачання
  • Реферат на тему: Вибір засобів підвищення надійності електропостачання сільських споживачів ...
  • Реферат на тему: Надійність в машинобудуванні. Визначення надійності