Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка та реалізація програмного забезпечення, орієнтованого на визначення імовірнісних характеристик надійності елементів за спостереженнями імовірнісних характеристик надійності всієї системи

Реферат Розробка та реалізація програмного забезпечення, орієнтованого на визначення імовірнісних характеристик надійності елементів за спостереженнями імовірнісних характеристик надійності всієї системи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Установа освіти

«Гомельський державний університет

імені Франциска Скорини »

Математичний факультет

Кафедра математичних проблем

Розробка та реалізація програмного забезпечення орієнтованого на визначення імовірнісних характеристик надійності елементів за спостереженнями імовірнісних характеристик надійності всієї системи

Курсовий проект


Виконавець

студент групи ПО - 31 ____________ Є.В. Зайцев

Науковий керівник

к.т.н., доцент ____________ Є.І. СукачГомель +2013

Зміст


Введення

.Опис предмета дослідження

.1Опісаніе методу ймовірносно-алгебраїчного моделювання

.2Прімери визначення імовірнісних характеристик функціонально-складної системи в символьному вигляді

.Опис програмних засобів

.1Полученіе і додавання даних з сервера Всесвітньої організації охорони здоров'я

.2Структура бази даних

.3Алгорітм ймовірносно-алгебраїчного моделювання

.Теорітіческая розробка програмного забезпечення

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК


Введення


Об'єктом дослідження є складні системи (СС), які являють собою сукупність змінюються компонентів, взаємопов'язаних між собою і розглядаються як єдине ціле. Зв'язки між компонентами системи залежать від розв'язуваної задачі і відрізняють СС від простого набору частин.

Дослідження характеристик таких систем можливе з використанням методів імітаційного моделювання, які вимагають проведення численних імітаційних експериментів з наступним усередненням отриманих результатів. Імітаційні моделі дозволяють виявити деякі закономірності функціонування СС і оцінити в динаміці зміна їх імовірнісних характеристик, однак оновлення параметрів моделювання вимагає проведення чергової серії експериментів, що уповільнює процес дослідження СС і не дозволяє скласти загальну картину динамічної поведінки СС.

Природним підходом, ефективно застосовуваним при дослідженні СС, є використання логіко-імовірнісних методів. Класичний логіко-імовірнісний метод призначений для дослідження характеристик надійності структурно-складних систем (ССС), які при описі не зводяться до послідовним, паралельним і деревовидним структурам [2]. При цьому структура системи описується засобами математичної логіки, а кількісна оцінка її надійності проводиться за допомогою теорії ймовірностей. Відомий ряд модифікацій і розширень можливостей цього методу, метою яких є вирішення завдань надійності в різних проблемних областях [3]. Обмеженням цих методів є:

. розгляд двох станів компонентів системи,

. використання строго певного безлічі операторів для визначення зв'язків між компонентами системи,

. припущення про незалежність станів компонентів від змін, що відбуваються з іншими компонентами і всією системою в цілому в часі.

Тому актуальна розробка методу ймовірносно-алгебраїчного моделювання (ВАЛМ) складних систем, що дозволяє врахувати імовірнісний характер станів компонентів СС і невизначеність операцій, які задають взаємозв'язку між цими компонентами. Розгляд сукупності операторів, що визначають відносини між компонентами системи, дозволяє провести дослідження функціонально-складних систем, тобто таких, у яких поведінка системи визначається наявністю функціональних зв'язків між її компонентами, ймовірносно змінюють свій стан у часі.

У статті дається формальний опис методу ВАЛМ функціонально-складних систем, що дозволяє вирішувати наступні завдання:

. отримувати змінюються в часі імовірнісні характеристики розглянутих станів модельованої системи, які можуть відповідати як процесу руйнування, так і процесу розвитку систем з різних проблемних областей,

. визначати імовірнісні характеристики системи в залежності від зміни імовірнісних характеристик складових її компонентів,

. визначати імовірнісні характеристики одного з елементів системи по відомим імовірнісним характеристикам інших компонентів і всієї системи,

. виявляти залежні імовірнісні характеристики окремих компонентів і визначати ступінь їх впливу на імовірнісні характеристики всієї системи,

. визначати структуру моделі системи, оптимально описує наявні експериментальні дані.


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Визначення характеристик надійності елементів автомобіля
  • Реферат на тему: Розробка та дослідження характеристик платформної інерціальної навігаційної ...
  • Реферат на тему: Розрахунок показніків надійності невідновної електрічної системи з постійно ...
  • Реферат на тему: Розробка автоматизованої інформаційно-керуючої системи і бази даних електро ...
  • Реферат на тему: Дослідження динамічних характеристик системи автоматичного управління