Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості англійського сленгу

Реферат Особливості англійського сленгу

Введення

сленг англійську мову лексика

В умовах інтенсивного розширення мовних контактів однією з найважливіших проблем в лінгвістиці стало вивчення периферійних зон національної мови, зокрема жаргонів, які дають уявлення про соціальної диференціації мови. Важливість вивчення молодіжного жаргону обумовлена ??його тісним зв'язком з соціокультурним контекстом, і в той же час недовговічністю багатьох його слів, тенденцією до частого оновлення, а іноді і до повної заміни його складу. Недостатня вивченість молодіжної лексики в певній мірі впливає на оцінку перспектив подальшого розвитку мови, оскільки молодіжний жаргон за визначенням Е.М. Берегівської являє собою цікавий лінгвістичний феномен raquo ;, унікальний приклад взаємодії і взаємовпливу різних пластів лексики, є фондом, звідки літературна мова черпає нові засоби вираження (Берегівська Е.М. Молодіжний сленг: формування і функціонування. Питання мовознавства/Е.М. Берегівської- ВЯ: 1996, №3, С. 32-41).

Жодна мова не може обійтися без природного і закономірного процесу запозичення елементів з інших мов. Теоретично такий процес необмежений в плані кількості запозичених слів. Разом з тим система запозичить обмежує поповнення мови чужими елементами, причому ці обмеження аж ніяк не кількісні. Таким чином, значущість нашого дослідження полягає в описі процесу запозичення іншомовної лексики, а саме, процесу входження англіцизмів у систему російської мови, а також у розгляді такого лінгвістичного явища, як молодіжний сленг, на прикладі англійської мови.

Метою даної роботи є розгляд поняття сленг та шляхів його поповнення в різних сферах комунікації в соціумі, а також опис системно-семантичних особливостей англійського сленгу в сучасному мовознавстві.

Поставлена ??мета передбачає вирішення таких завдань:

дати визначення поняттю сленг raquo ;;

представити способи поповнення молодіжного сленгу новою лексикою;

охарактеризувати процес запозичення слів у більш широкому процесі мовних контактів.

Методологічною основою роботи є фундаментальні праці таких лінгвістів, як М.Г. Дакоховой, Е.Ф. Володарської, І.А. Вотякова, Е.Т. Борисової, О.Е. Морозової та інші.

Актуальність праці обумовлена ??природністю і закономірністю процесу запозичення, а також безпосередньо його особливостями на сучасному етапі розвитку мови.

Курсова робота складається з вступу, теоретичної та практичної частин, висновків та списку використаних джерел.1. Загальна характеристика молодіжного сленгу


Молодіжний жаргон - це один з функціональних стилів, до якого вдаються носії мови з відносно високим рівнем освіти тільки в певній ситуації спілкування. Це лінгвістичний феномен, побутування якого обмежена лише віковими рамками, а й соціальними, тимчасовими і просторовими рамками. Вони побутують у середовищі міської учнівської молоді - в окремих більш-менш замкнутих референтних групах. Потік цієї лексики ніколи не вичерпується повністю, він тільки часом стає менше, а в інші періоди більше.

У жаргоні, як і в літературній мові, деяке число іменників не має морфологічно виражених форм відмінка і числа, але в жаргоні таких слів набагато більше.

Як і в літературній мові, так і в жаргоні запозичене слово повинно регулярно використовуватися в мові. Процес запозичення в жаргоні носить штучний характер. Більшість жаргонізмів створено за типом зворотного перекладу. Такі іншомовні слова пристосовуються до вимог нової фонетичної середовища, до нових форм вимови. Особливо це можна помітити, коли слова запозичуються усним шляхом, при безпосередньому спілкуванні, коли чужі чи погано розчув звуки підміняються своїми, а осмислення обумовлюється чисто звуковим схожістю (Дакохова М.Г. Англомовні запозичення в російській мові (XIX - Автореферат кандидата філологічних наук XXв. )/М.Г. Дакохова - П'ятигорськ, 1998, С. 21).


. 1 Поняття сленг в лінгвістиці


В англійській лінгвістиці помітне прагнення об'єднати терміном сленг найрізноманітніші поняття. Англійські лінгвісти самі визнають недолік цього терміна. Термін сленг настільки розширив своє значення і застосовується для позначення такої великої кількості різних понять, що украй скрутно провести розмежувальну лінію між тим, що є сленгом і що ні.

За останній час в лінгвістиці утвердилося диференційоване тлумачення терміна сленг raquo ;, в якому виділяються різні поняття. Вкажемо на найбільш істотні відмітні властивості сленгу.

Сленг - це лексичне явище. Сленг - це певна лексика (слова і словосполучен...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Молодіжний сленг і способи його перекладу на російську мову
  • Реферат на тему: Молодіжний сленг у сучасности просторі масової комунікації
  • Реферат на тему: Хіп-хоп культура та її вплив на молодіжний сленг
  • Реферат на тему: Сленг в англійській мові
  • Реферат на тему: Причини і наслідки запозичення іноземних слів для розвитку російської мови