Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Теорії походження держави

Реферат Теорії походження державиНазва дисципліни

Теорія держави і права

Курсова робота

Теорія походження держави і права


Зміст


Введення

. Необхідність дослідження проблем походження держави і права

. Теоретичне обгрунтування походження держави

Висновок

Глосарій

Список використаних джерел

Програми


Введення


Оформлення державної діяльності, як правового інституту, є частиною більш загальної проблеми - проблеми співвідношення держави і права. Функціональний зв'язок держави і права полягає в тому, що воно, з одного боку, виступає як творець права, а з іншого - як його гарант. Однак суперечлива діяльність держави сама по собі не може вважатися силою, що творить право, це лише форма реалізації такої сили.

Вивчення походження держави і права має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави і права, їх особливості і риси; дає можливість проаналізувати причини й умови їхнього виникнення і розвитку; дозволяє чіткіше визначити властиві їм функції - основні напрямки їхньої діяльності, точніше установити місце і роль в житті суспільства і в політичній системі.

Крім цього при розгляді проблем виникнення держави і права важливо враховувати і те, що сам процес появи держави і права далеко не однозначний. З одного боку, необхідно розрізняти процес первісного виникнення держави і права на суспільній арені. Це процес формування державно-правових явищ, інститутів і установ на основі розклалися в міру розвитку суспільства додержавних і, відповідно, доправових явищ, інститутів і установ.

А з іншого боку, необхідно виділяти процес зародження і розвитку нових державно-правових явищ, інститутів і установ на базі раніше існуючих, але з якихось причин пішли з суспільно-політичної сцени державно-правових явищ, інститутів і установ.

Для того, щоб зрозуміти, яким чином і в силу якихось причин виникла держава і соціальна влада, потрібно з'ясувати три питання: якою була публічна влада, попередня державі; в силу якихось обставин сталася зміна цієї влади державою; що принципово відрізняє державу від публічної влади родового ладу.

Ось чому починати приходитися з характеристики сторін первісного суспільства, використовувати дані археології та етнографії, безпосередньо вивчає це суспільство.

Особливу методологічну цінність представляє для теорії держави і права періодизація, що базується на нових даних археології та виділяє в якості одного з основних рубежів первісного суспільства «неолітичну революцію». Ця періодизація дозволяє чітко позначити, про яке первісному суспільстві йде мова, в яких часових рамках воно існувало, яка соціальна і духовна організація цього товариства, які форми відтворення та існування використовувало людство.

Мета вивчення даної теми:

? показати історію виникнення держави і права як рух від менш складних до більш складних політико-правовим нормам;

? на конкретному історико-правовому матеріалі, показати що держава бере активну участь у вирішенні проблем, що постають перед суспільством.

У ході роботи по вивченню вищезазначеної теми були проаналізовані як раніше видані теоретичні роботи відомих правознавців С.С. Алексєєва, К. Батира, К.С. Гаджиєва, Р.З. Лівшиця, так і публікації інших авторів. У монографіях цих авторів простежуються, принципово нові підходи та концепції, погоджує розвиток права з досягненнями світової правознавчої науки і цілями демократичної перебудови суспільства


1. Необхідність дослідження проблем походження держави і права


Необхідно підходити з різних сторін при дослідженні процесу виникнення держави і права. Це обумовлюється тим, що в тому і іншому випадку існують різні умови виникнення та розвитку даного процесу, далеко не однакові причини виникнення цього явища, значно відрізняються один від одного закономірності їх становлення і подальшого розвитку.

Якщо, наприклад, на ранніх етапах розвитку держави і права домінуючу роль грали об'єктивні, природні фактори, то на наступних стадіях розвитку державно-правової матерії, при зміні одних, віджили свій вік держав і правових систем, іншими , знову виникаючими державами та правовими системами, поряд з об'єктивними факторами, важливу роль ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення процесу походження держави і права
  • Реферат на тему: Основні теорії походження держави і права
  • Реферат на тему: Договірна теорія виникнення держави і права
  • Реферат на тему: Теологічна теорія виникнення держави і права
  • Реферат на тему: Загальні закономірності виникнення держави і права