Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Основні теорії походження держави і права

Реферат Основні теорії походження держави і права

Зміст

Глава 1. Історичні передумови походження держави і права.5

Глава 2 Основні теорії походження держави і права

2.1. Численність теорій походження держави і права ...... 18

2.2. Матеріалістична теорія походження держави і права ..... 21

2.3.Естественно-правова теорія ................................................. .................. 23

2.4.Теорія насильства .................................................................... 26

Список використаної літератури .............................................. 33

В 

Введення

Проблема виникнення держави і права залишається і, мабуть, тривалий час залишиться в науці дискусійною. По-перше, в основі цієї складної проблеми лежать різні ідейні, філософські погляди і течії. (Наприклад, є думка, згідно з яким держава і право існували вічно. Для його прихильників проблеми виникнення держави і права взагалі немає.) По-друге, історична і етнографічна науки дають все нові знання про причини походження держави і права.

Питання про виникненні держави та прав хвилює уми багатьох вчених, політиків, юристів, істориків, етногр-скіфів. А.Б. Венгеров у своєму немалоізвестном підручнику з теорії держави і права дуже чітко визначив роль останніх у встановленні причин виникнення і функціонування такого інституту суспільства, як держава. Багаторічні праці археологів є відправною точкою до пізнання цього питання і виявленню багатьох закономірностей, пов'язаних з ним. Венге-рів, як, втім, і інші вчені, стверджує, що держава не могла виникнути як раптовий спалах на якомусь етапі розвитку суспільства. Він твердо уве-рен в факті повільного впровадження цього інституту в суспільство.

Але, як відомо, скільки людей, стільки й думок. У нашому ж випадку - скільки вчених, стільки й думок (а саме - теорій виникнення держави і права). І не-дивно те, що всі вони сперечаються, кожен висуває свою В«точкуВ» зору вище всіх інших, доводячи свою правоту.

Колись дуже давно Публій Сір сказав: В«У суперечці завжди втрачається істинаВ». Але ж будь- політолог, історик чи будь-який інший чоловік, доводячи свою точку зору, завжди завідомо впевнений в тому, що його точка зору є істина в останній інстанції.

Будь неупереджений людина (що не намагається висунути свою точку зору), вловивши весь спектр чужих думок, на основі логічного мислення міг би визначити, хоча б для себе, що йому здається найбільш достовірним, а що, м'яко кажучи, В«При-тягнути за вухаВ». У свою чергу той самий В«неупередженийВ» людина, з'ясувавши раз і назавжди для себе В«істинуВ», далі буде вступати в нескінченний суперечка про виникнення держави. p> Загалом саме цим і характеризується наш вибір теми. Але не тільки тому. Актуальність цієї теми підтверджується великою кількістю перевидаваних книг і праць великих людей на дану тему (Ф. Енгельс і багато інших).

Об'єктом дослідження даної роботи є теорії походження держави і права.

Предмет-аналіз походження теорій держави і права, а також визначення причин та основ виникнення держави.

Метою даної роботи - виявити особливість походження держави і права.

Мета роботи передбачає постановку і рішення наступного кола завдань:

- виділити причини та основи походження держави,

- розглянути соціальні взаємини в рамках первісного суспільства,

- розглянути основні теорії виникнення держави і права, їх роль у системі розвитку держави.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

В 

Глава 1. Історичні передумови походження держави і права

Сучасна матеріалістична наука пов'язує процес виникнення держави і права (Особливо в європейських країнах) головним чином з розвитком виробництва, з переходом від присвоює до виробляє економіці.

Розглядаючи закономірності і форми походження держави необхідно виділити два основних напрямки, з точки зору яких розглядається розвиток: східне і західне, тобто доречно розглянути окремо розвиток держави на Стародавньому сході і в Європі.

Східний шлях походження права. Характерний для тих країн, в яких панівне положення займала державна власність. Основне джерело (спосіб фіксування правових норм) - збірники морально-релігійних положень. Норми носять казуальний характер і доповнюються у разі потреби іншими звичаями або законами монарха. p> Західний шлях походження права. Притаманний країнам, де явно домінувала приватна власність, яка встановлювала рівність власників, норми відрізняються більш високим ступенем формалізованності і визначеності. Дуже добре розвинене цивільне право. p> Періодизація пов'язана зі зміною влади. На сході все відбувалося повільно, право розвивається еволюційним шляхом (на відміну від Європи). Періодизація прив'язана до державі і владі. Важко чітко визначити періодизацію, так як право і держава змінювали один одного еволюційн...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проблема походження держави і права
  • Реферат на тему: Походження держави та права
  • Реферат на тему: Походження держави і права
  • Реферат на тему: Походження держави і права
  • Реферат на тему: Походження держави і права