Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Загальні закономірності виникнення держави і права

Реферат Загальні закономірності виникнення держави і права

План. Введення. 1. Неолітична революція, і зміни в суспільних відносинах, викликані нею. 2. Соціальні норми первісного суспільства, особливості регулювання ними суспільних відносин. 3. Виникнення права. Ознаки права, що відрізняють від соціальних норм первіснообщинного ладу. 4. Множинність концепцій про походження держави і права (теологічна, патріархальна, органічна, насильство, психологічна, договірна), їх основні положення. Висновок Список використаної літератури
В В  Введення.

Питаннями походження держави і права у вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі традиційно приділялося і приділяється велика увагу. Про це свідчать, зокрема, опубліковані на рубежі XIX - XX століть роботи відомих вчених - юристів, філософів: Муромцева С. А. ВІ Визначення та основний поділ права ВІ (М., 1879); Коркунова Н. М. ВІ Лекції з загальної теорії права ВІ (СПб., 1904); Трубецького Є. Н. ВІ Енциклопедія права ВІ (М., 1906); Шершеневича Г. Ф. ВІ Загальна теорія права ВІ т. 1 - 4 (М., 1910 - 1912); Михайлівського І. В. ВІ Нариси філософії ВІ (Томськ, 1914) та інших. p> Про значної уваги до питань теорії держави і права в післяреволюційний період свідчать також численні монографії з даної тематики, а крім того - підручники та навчальні посібники. У числі останніх - роботи: Денисова А. І. ВІ Теорія держави і права ВІ (М., 1948); Кареловим М. П., Кечекьяна С. Ф., Федосєєва А. С. і Федькіна Г. І. ВІ Теорія держави і права ВІ (М., 1955); Мокічева К. А. ВІ Теорія держави і права ВІ (М., 1971) і ряд інших підручників і навчальних посібників.

У даній роботі використані концепції праць сучасних дослідників права, таких як Венгеров А. Б. ВІ Теорія держави і права ВІ (М., 1999), Марченко М. Н. ВІ Теорія держави і права ВІ (М., 1996), Лазарєва В. В. ВІ Теорія права і держави ВІ, Кошаніной Т. В. ВІ Походження держави і права: сучасні трактування і нові підходи ВІ (М., 1999), матеріали періодичної преси, опубліковані в журналі ВІ Основи держави і права ВІ, так і твір класика марксизму - ленінізму Ф. Енгельса ВІ Походження сім'ї, приватної власності і держави ВІ (М., 1989).

Метою даної роботи є вивчення та висвітлення питань виникнення держави і права.

У роботі в чіткій послідовності висвітлюються питання розвитку виробляє економіки, розглядаються соціальні норми первісного суспільства, особливості регулювання ними суспільних відносин, також у роботі зроблена спроба розглянути питання права, його ознаки, що відрізняють його від соціальних норм первіснообщинного ладу. Також у роботі розглядається плюралізм концепцій про походження держави і права.

1. Неолітична революція, і зміни в суспільних відносинах, викликані нею.

Пізнання держави і права слід починати з питання про походження держави - чи завжди в історії людського суспільства існував цей соціальний інститут або ж він з'явився на певному етапі розвитку суспільства.

Ось чому починати доводиться з характеристики сторін первісного суспільства, використовувати дані археології та етнографії, безпосередньо вивчають це суспільство.

В даний час завдяки успіхам археології та етнографії знання про первісному суспільстві, етапах і тенденціях його розвитку істотно збагатилися. Якщо на початку XIX - початку XX століття історичне знання про суспільний розвиток охоплювало період в 3 тисячі років, а все, що було до цього, визначалося як передісторія (через відсутності письмових та інших надійних джерел), то тепер, до початку 3-го тисячоліття, історія багатьох регіонів налічує 10-12 тисяч років, існує цілком достовірне знання про це історичному діапазоні в житті людства.

Крім того, якщо для XIX - початку XX століття був характерний в основному євро-центричний погляд на історію, тобто використовувалися знання історії Європи і деяких прилеглих до неї регіонів, а потім ці знання штучно поширювалися на весь решта світу, то в XX столітті в орбіту наукового осмислення виявилася втягнутою історія всіх регіонів земної кулі. Теорія держави і права стає, таким чином, дійсно логічним узагальненням історії всепланетного державно - правового розвитку суспільства.

У цьому новому розумінні первісного суспільства перш за все слід виділити знання, що характеризують розвиток цього суспільства, періодизацію первісної історії. Іншими словами потрібно відзначити, що саме це суспільство ніколи не було статичним, воно розвивалося, проходило різні етапи. Виділяють кілька видів такої періодизації - общеисторическую, археологічну та антропологічну. Особливу методологічну цінність для теорії держави і права являє періодизація, що базується на нових даних археології та виділяє в якості одного з основних рубежів розвитку первісного суспільства ВІ неолітичну революцію ВІ (від ВІ неоліт ВІ - новий кам'яний вік). Це поняття в історичну науку ввів англійський археолог Г. Чойлд в середин...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теологічна теорія виникнення держави і права
  • Реферат на тему: Договірна теорія виникнення держави і права
  • Реферат на тему: Проблеми архаїчного права в теорії держави і права
  • Реферат на тему: Основні теорії походження держави і права
  • Реферат на тему: Теорія держави і права