Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Форма правління і політичний режим. Проблеми взаємовідносин

Реферат Форма правління і політичний режим. Проблеми взаємовідносин

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА і ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

при ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Балашовський філія

РАНХиГС

Напрям підготовки 030900.62 Юриспруденція

Профіль цивільно-правової

Кафедра теорії та історії держави і права
Курсова робота

з дисципліни Теорія держави і права

на тему: Форма правління і політичний режим. Проблеми взаємовідносин
Автор роботи:

студентка 1 курсу 15 зсгруппи

заочної форми навчання

Капустнікова І.Г.

Керівник роботи:

к. пед. н., доцент Назарова І.В.г. Балашов 2013

Зміст


Введення

Глава 1. Форма правління і її види

Глава 2. Форми політичного режиму

Глава 3. Проблеми співвідношення форми правління і політичного режиму

Висновок

Бібліографічний список

Програми

Введення


Гoсударство і право - найскладніші, взаємопов'язані явища. У свoе повсякденному житті ми постійно стикаємося з ними в процесі здійснення наших прав, свобод і обов'язків. Однак, керуючись розпорядженнями держави, ми часто не замислюємося, в силу якихось причин вони виникли й існують, і яка їхня внутрішня природа. Для не юрист це цілком природно, але для фахівця непробачно. Громадянин, який обрав професію юриста, зобов'язаний знати, що з себе представляє державу і право. Яка їхня роль в житті суспільства, механізм взаємодії та функціонування.

Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що мета даної курсової роботи познайомитися ближче з механізмом взаємодії і функціонування держави і права, а точніше висвітлити форми правління політичних режимів у тих чи інших державах, їх достоїнства і недоліки, торкнутися основні підходи до їх вивчення і багато іншого.

Форми державного режиму являють собою сукупність способів і методів здійснення влади державою.

Державний режим - найважливіша складова частина політичного режиму, що існує в суспільстві. Він є найбільш динамічною складовою частиною форми держави, чутливо реагує на всі найбільш важливі процеси і зміни, що відбуваються в навколишньому економічному соціально-політичному середовищі, зокрема, у співвідношенні соціально - класових сил. Державний режим значною мірою індивідуалізує форму держави 1. Він виступає в якості найважливішої складової частини політичного режиму, що охоплює собою не тільки держава, але і всі інші елементи політичної системи буржуазного суспільства.

Політичний режим - поняття більш широке, оскільки воно включає в себе не тільки методи державного владарювання, а й характерні способи діяльності недержавних політичних організацій (партії, рухи, клуби, союзи).

Державні режими можуть бути демократичними і антидемократичними (тоталітарні, авторитарні, расистські). Тому основним критерієм класифікації держав по даній ознаці є демократизм форм і методів здійснення державної влади. Для рабовласницьких держав характерні і деспотія і демократія; для феодалізму - і не обмежена влада феодала, монарха, і народні збори; для сучасної держави - і тоталітаризм, і правова демократія.

Республіканські форми правління добре вписуються в умови ліберально - демократичного політичного режиму, а при наявності двох або багатонаціонального складу населення можуть визначати федеративний державний устрій.

Ідеальних демократичних форм державного режиму в реальній дійсності не існує. У тому чи іншому конкретному державі присутні різні за своїм змістом методи офіційного владарювання. Тим не менш, можна виділити найбільш загальні риси, властиві тій чи іншого різновиду державного режиму.

Об'єкт дослідження - гoсударство і право.

Предмет дослідження - складові держава і право: форма правління і політичні режими.

Метою дослідження в курсовій роботі є вивчення форми правління держави та політичні режими.

Для того, щоб мета була досягнута, потрібно вирішити наступні завдання:

. Вивчити форми правління держави та її види.

. Проаналізувати існуючі політичні режими.

. Дослідити проблему співвідношень форми правління і політично...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Співвідношення конституційних принципів демократичної держави та республіка ...
  • Реферат на тему: Поняття та види політичного режиму держави
  • Реферат на тему: Політичний режим як елемент форми держави
  • Реферат на тему: Форми державного правління
  • Реферат на тему: Форми правління і державного устрою