Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Бойова служба роти полку оперативного призначення ВВ МВС Росії з охорони громадського порядку і обидві ...

Реферат Бойова служба роти полку оперативного призначення ВВ МВС Росії з охорони громадського порядку і обидві ...

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

САРАТОВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС РОСІЇ


В В 

КАФЕДРА : Тактика

Внутрішніх Військ. <В В В В 

Курсова робота

В 

В  В 

В«Бойова служба роти полку оперативного призначення ВВ МВС Росії з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки при стихійних лихах В».

В  br clear=ALL>

Тема:

В В В В В В 

Виконав: курсант__взвода__роти

______________________________

Науковий керівник:

_______________________________

_______________________________

В В 

Саратов 2006

В 

ЗМІСТ

Введення. 3

1. Загальне положення про Надзвичайних обставинах. 4

2. Завдання внутрішніх військ при надзвичайних обставинах. Заходи щодо забезпечення збору та приведенню в ступені готовності сил і засобів. 7

3. Виконання обов'язків при надзвичайних обставинах. Зміст і послідовність роботи командира підрозділу з отриманням розпорядження на дії при надзвичайних обставинах (Стихійному лихо) 13

4. Угруповання сил і засобів роти ПОН при стихійних лихах. 18

Висновок. 22

Список використаної літератури .. 23

Введення


Протягом усіх років існування Внутрішні Війська були, є і будуть одним з основних гарантів стабільності громадської безпеки. Визначаючи структуру та зміст моєї курсової роботи, я вважав за необхідне включити в нього різноманітний матеріал, що дозволяє більш широко поглянути на роль і місце внутрішніх військ у системі забезпечення громадської безпеки допомогою вирішення завдань по боротьбі з різними видами правопорушень і, в першу чергу, при стихійних лихах.

Моя робота, яка містить характеристику практичних дій у охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, дає уявлення про структуру та практичних діях, елементах бойового порядку і тактики дії. На даному етапі розвитку держави на внутрішні війська покладено завдання надання сприяння органам внутрішніх справ в охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки та правового режиму надзвичайного стану.

Розглядаючи тему своєї роботи, я мав на меті докладного вивчення дій роти в охороні громадського порядку та забезпечення громадської безпеки при стихійних лихах. Для її досягнення необхідно проаналізувати вище означені питання:

В· розкрити поняття, види, структуру надзвичайних обставин;

В· дати чітку і повну характеристику умовам виникнення ЧО;

В· проаналізувати питання тактики дій і послідовності роботи при ЧО (стихійних лихах).


1. Загальне положення про Надзвичайних обставинах

В 

Водночас Федеральний закон від 21 грудня 1994 р. В«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру В»врегулював відносини у сфері забезпечення безпеки населення, захисту територій, економіки країни, її життєдіяльності в умовах надзвичайної ситуації некримінального характеру. Відповідно до цього закону під надзвичайною ситуацією розуміється В«обстановка на певній території, склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей В»[1].

Методологія наукового дослідження припускає наявність класифікації аналізованих об'єктів і явищ. У даному випадку це особливі умови, викликані надзвичайними ситуаціями. Вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових документів з даного проблемного питання підтверджує, що особливі умови доцільно поділити на три групи:

1) природно-біологічного характеру (землетруси, повені, селі, піщані і сніжні бурі, зледеніння, епідемії та епізоотії);

2) техногенного характеру (вибухи, аварії, катастрофи);

3) екологічного характеру (епідемії і епізоотії).

Аналіз факторів, ознак і критеріїв, притаманних надзвичайних ситуацій, а також проведених досліджень дозволяє зробити висновок: під особливими умовами необхідно розуміти підвищену за ступенем небезпеки для життя людей, збереження матеріальних і культурних цінностей обстановку, викликану явищами природно-біологічного, техногенного, екологічного характеру і вимагає для її нормалізації від системи МВС Росії прийняття спеціальних організаційних, правових заходів та їх матеріально-технічного забезпечення.

З урахуванням викладеного доцільно р...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвідка як один з видів бойового забезпечення діяльності органів внутрішні ...
  • Реферат на тему: Закон про захист населення та територій від НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ техногенн ...
  • Реферат на тему: Адміністративно-правові заходи охорони громадського порядку і забезпечення ...
  • Реферат на тему: Заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного харак ...
  • Реферат на тему: Забезпечення безпеки людей в надзвичайних ситуаціях