Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Забезпечення безпеки людей в надзвичайних ситуаціях

Реферат Забезпечення безпеки людей в надзвичайних ситуаціях

Зміст


Введення

1. Організація захисту та життєзабезпечення населення в НС. Обов'язок і відповідальність органів державної влади всіх рівнів по організації захисту та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

2. Завчасна підготовка та безпосереднє проведення заходів при виникненні надзвичайних ситуацій

3. Права, обов'язки, підготовка та відповідальність громадян у сфері захисту від надзвичайних ситуацій

Висновок

Список літератури

Введення


Надзвичайна ситуація (НС) - це стан або обстановка на певній території, що склалися в результаті аварії, катастрофи, небезпечного явища, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або вже спричинили людські жертви, збиток здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні втрати, порушення умов нормальної життєдіяльності людини.

Характерними для будь НС є надмірно високі рівні негативних впливів на людину і середовище її проживання, які відразу переводять його життєдіяльність з комфортних чи допустимих умов в екстремальні або понад екстремальні умови з одночасним багаторазовим підвищенням рівня ризику та діючих небезпек .

При цьому міняються і пріоритети життєдіяльності людини, коли замість забезпечення комфорту чи високої ефективності праці виникають завдання: збереження життя і здоров'я людей, зниження матеріального збитку від дії негативних факторів, якнайшвидшої ліквідації наслідків НС та відновлення нормальної життєдіяльності на постраждалої території.

Зрослі масштаби техногенної діяльності суспільства, збільшення частоти прояву стихійних лих, аварій та катастроф загострили проблеми, пов'язані із забезпеченням безпеки населення, його готовністю до дій у надзвичайних ситуаціях.

Тому так актуальна проблема безпеки дорослих і дітей у сучасних умовах. Для її вирішення необхідно навчати населення основам безпечної поведінки. Курс повинен бути спрямований на формування навчаються свідомого і відповідального ставлення до питань особистої безпеки, безпеки оточуючих, придбання знань і умінь розпізнати і оцінити чинники ЧС, визначати способи захисту, ліквідувати шкідливі наслідки НС.

Забезпечення безпеки людей у ??НС, обумовлених природними стихійними лихами, техногенними аваріями і катастрофами, а також застосуванням сучасної зброї (воєнні НС) є загальнодержавною задачею, обов'язковою для вирішення всіма територіальними, відомчими і функціональними органами управління і регулювання , службами і формуваннями, а також підсистемами, що входять в Російську систему попередження і дій у надзвичайних ситуаціях (РСЧС).

надзвичайна ситуація життєзабезпечення населення

1. Організація захисту та життєзабезпечення населення в НС. Обов'язок і відповідальність органів державної влади всіх рівнів по організації захисту та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях


Події, що відбуваються в нашій країні останнім часом, викликали зміни у всіх сферах суспільного життя. Збільшення частоти прояву руйнівних сил природи, числа промислових аварій та катастроф, небезпечних ситуацій соціального характеру, низький рівень проф...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація захисту та життєзабезпечення населення при надзвичайних ситуаці ...
  • Реферат на тему: Забезпечення безпеки людей у ??надзвичайних ситуаціях
  • Реферат на тему: План-конспект для проведення заняття з безпеки та захисту у надзвичайних си ...
  • Реферат на тему: Основи державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвич ...
  • Реферат на тему: Правові нормативно-технічні та організаційні основи захисту населення і тер ...