Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Агроекологічне і економічне обґрунтування системи сівозмін і обробітку грунту

Реферат Агроекологічне і економічне обґрунтування системи сівозмін і обробітку грунту

Курсова робота

Агроекологічне і економічне обґрунтування системи сівозмін і обробітку грунту


Введення

рілля грунт сільськогосподарський

Землеробство - найдавніша і дуже складна сфера людської діяльності, що виникла й сформувалася за тисячоліття. Поява землеробства було найбільшою подією в розвитку цивілізації. Воно дозволило перейти від кочового і створити основу для абсолютно нового осілого способу життя і праці людини.

Сучасне землеробство - це наука про найбільш раціональне, економічно, екологічно і технологічно обгрунтованому використанні землі, формуванні високородючих, з оптимальними параметрами для обробітку культурних рослин грунтів. Вчення про родючість грунту, його розширеному відтворенні і збереженні - основа отримання високих, стійких, високої якості врожаїв.

У XXI столітті сучасний рівень розвитку землеробства буде залежати від розроблення і впровадження наукоємних технологій вирощування сільськогосподарських культур, інформованості та професійних знань фахівців. З переходом на ринкові відносини конкуренція товаровиробників буде ще більш зростати як на мікро-, так і на макрорівнях.

Основним завданням сучасного сільського господарства є досягнення максимальної ефективності при малому ресурсному забезпеченні. Перехід до ринкових відносин дозволяє використовувати лише такі технології, які забезпечать зростання виробництва зерна і продуктивність кормовиробництва в 1,3-1,5 і більше разів і забезпечать самоокупність сільського господарства.

Особливістю сучасного землеробства в Красноярському краї є вичерпання резервів екстенсивних технологій обробітку зернових культур і стабілізація їх продуктивності за останні 10 років на рівні 1,6-1,8 т/га.

Незважаючи на те, що біокліматичної потенціал в краї нижче в 2 рази, ніж у Росії, і в 4 рази, ніж у країнах Західної Європи, впровадження інтенсивних технологій вирощування ярої пшениці, ячменю та вівса в лісостепу Красноярського краю забезпечує врожайність в 3.0-4,5 т/га високоякісного зерна. Підтвердженням цього є високорентабельне виробництво зерна в господарствах Назаровского, Ужурський, Шариповський, Сухобузімского, Курагінского та інших районів.

Ця обставина свідчить про те, що потенційні можливості землеробства Красноярського краю залишаються в значній мірі невикористаними через слабку адаптації технологій обробітку щодо конкретних агроландшафтів, низькою технологічної та організаційної культури.

Подальший розвиток землеробства краю має базуватися на інтенсифікації. Це пов'язано, насамперед, з низьким ресурсним забезпеченням і наявністю схилових земель.

Для інтенсифікації землеробства в першу чергу переважні рівнинні чорноземні грунти з ухилом до 3 з більш стабільними агроклиматическими ресурсами. Провідну роль в обсягах продовольства повинна займати пшениця сильних і цінних сортів. Всі ці категорії зерна можливі на території краю, але в різних обсягах і з різною ефективністю. Разом з тим на півдні Красноярського краю можливо обробіток твердих сортів ярої пшениці.

Тут слід використовувати засоби інтенсифікації - мінеральні добрива, інтенсивні сорти і технології. Для регулювання позитивного балансу гумусу необхідно вносити не менше 5-6 т/га органічних добрив.


1. Природно-економічні умови господарства


1.1 Загальні відомості про господарство


Землекористування господарства розташоване в південно-західній частині Большемуртінском району. Центральна садиба розташована в с. Лакина в 25 км від районного центру п. Велика Мурта, в 93 км від найближчої залізничної станції і крайового центру м Красноярська. Пункти здачі основної сільськогосподарської продукції знаходяться: зерна - в ХПП Юксеево в 49 км від центральної садиби, молока - в селище Велика Мурта в 25 км від центральної садиби.

Провідною галуззю господарства є молочно-м'ясне тваринництво, з розвиненим рослинництвом.


1.2 Клімат


Основна риса клімату Красноярського краю - це різка континентальність, зростаюча з півночі на південь і з заходу на схід. Континентальність позначається у великих відмінностях температури зими і літа, дня і ночі.

Внаслідок сезонної особливості атмосферної циркуляції річний хід опадів повсюдно характеризується відносно сухою зимою і різко вираженим літнім максимумом. Так, річна кількість опадів на території коливається від 315 до 750 мм.

...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Агроекологічне і економічне обгрунтування системи сівозмін і обробітку грун ...
  • Реферат на тему: Проектування сівозмін, системи обробітку грунту і комплексних заходів борот ...
  • Реферат на тему: Державна підтримка кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайсько ...
  • Реферат на тему: Планування системи сівозмін та технології обробітку в них сільськогосподарс ...
  • Реферат на тему: Оцінка відгуку ячменю на внесення мінеральних добрив в комплексі із засобам ...