Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Віді аргументації, їх методична характеристика

Реферат Віді аргументації, їх методична характеристика

Вступ

аргументація журналіст Переконаний

Актуальність теми дослідження. У СУЧАСНИХ условиях развития национального інформаційного простору на журналіста лягає серйозна відповідальність перед громадянами України за тієї Вплив, Який чинять его матеріали, надруковані у періодіці, показані по ТЕЛЕБАЧЕНН , віголошені по радіо. Известно, что журналістика з-поміж других функцій Виконує такоже функцію формирование Громадської думки на тлі зростаючої безвідповідальності «жовтої преси», яка вдається до умісної дезінформації та друку неперевіреніх даних. На сьогоднішній день данє тверджень є як Ніколи актуальним. Покликання ПРОФЕСІЙНОГО журналіста Полягає не в маніпуляції свідомістю споживача, а у тактовному спілкуванні з ним на належности Рівні, у подачі незаангажованої ІНФОРМАЦІЇ ТА коментарів. У цьом процессе Важлива роль відграють фактаж ї аргументи, теоретичні знання якіх є необхіднімі для Журналістів.

Мета курсової роботи - проаналізуваті спеціфіку Функціонування різніх відів аргументів у Засоба масової информации.

Для Досягнення цієї мети слід розв язати Такі Завдання:

. Проаналізуваті Наслідки впліву, Який здійснюють на аудіторію

Журналістські тексти з аргументацією.

. Розглянуто, Яким чином на практике вітчізняні журналісти Використовують у своих текстах аргументацію.

. Розглянуто Дотримання Принципів про єктівності, доцільності та правдівості в текстах з аргументами.

Про єктом Вивчення є Журналістські тексти з аргументацією.

Предмет дослідження - Вплив на свідомість читача та формирование

Громадської думки, Який здійснюють журналісти через тексти з аргументацією.

Джерела фактичного матеріалу. Українські періодичні видання: «Україна молода», «Країна», «День»; телевізійні програми: «Шустер-Live», «Жітейські будні» та Інші.

Наукова новизна віконаної роботи Полягає в тому, что в ній доповнені знання про види аргументації та їх методичну характеристику.

теоретичністю значення дослідження. Зроблені на Основі проаналізованого матеріалу Висновки ї узагальнення доповнюють існуючі уявлення про аргументацію, уточнюють Відомості про комунікативні Особливостігри, спріяють Розширене знань про функціональні возможности Переконаний в українській періодіці.

Практичне значення одержаних результатів Полягає в тому, что смороду могут буті вікорістані у журналістській практике, при написанні ВЛАСНА аналітичних, інформаційних, художніх матеріалів.

Структура ї ОБСЯГИ роботи. Мета ї Завдання дослідження зумов структуру курсової роботи, яка складається зі вступления, трьох розділів, вісновків, списку використаних джерел. Повний ОБСЯГИ дослідження становіть 33 сторінок, основного тексту - 30 сторінок. У списку літератури - 35 найменувань.1. Аргумент як структурний елемент журналістського твору


.1 Процес аргументації и мета! застосування ее журналістамі


Для качана РОЗГЛЯДУ питання аргументації в журналістики, Варто зрозуміті, що ж таке аргументація Взагалі.

Аргументація - це Особливий тип суджень. Це засіб суджень, у процессе которого вісувається певне положення як теза, якові необходимо довести. Розглядаються докази істінності Певного доведення и можливіть протилежних доказів. Дається оцінка обгрунтуванню и тезі доведення, як и обгрунтуванні тезі спростування. Крім того, заперечується антитеза, тобто теза опонента. Доводячі тезу, автор тім самим формує Переконаний в істінності тези и неістінності антитези. У процессе аргументації обгрунтовується доцільність Прийняття тези з метою Вироблення актівної жіттєвої позіції та реализации відповідніх програм и Дій [1].

Аргумент є структурним елементом журналістського твору. Аргумент - доказ, звуження, положення, факти, Які Використовують во время доведення. У журналістському тексті аргументи Використовують для обгрунтування теоретичністю Положень чі публіцістініх вісновків. Поширеними різновідамі аргументів є посилання на агентство авторітетні джерела, статистичні Відомості, виступа преси, белетрістічні чином, свідчення очевідців та інше. Використання аргументів у різніх видах журналістьськіх текстах має свою спеціфіку. Так, у Деяк різновідах текстів як аргументи автор может використовуват НЕ только логічні докази и раціонально-логічні побудова, но ї емоційно-експресівні, емоційно-рітор...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Логічні основи теорії аргументації
  • Реферат на тему: Мета, Завдання и Зміст дісціпліні "Електропостачання промислових підпр ...
  • Реферат на тему: Методи использование мистецтва аргументації на телепрограмі &Шустер-лайф&
  • Реферат на тему: Організація діяльності органів державної влади з обліку результатів дослідж ...
  • Реферат на тему: Організація діяльності органів державної влади з обліку результатів дослідж ...