Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методи рішень завдань логіки висловлювань, логіки предикатів і реляційної логіки

Реферат Методи рішень завдань логіки висловлювань, логіки предикатів і реляційної логіки

Введення


У середині XX століття розвиток обчислювальної техніки призвело до появи логічних електронних елементів, логічних блоків і пристроїв обчислювальної техніки, що було пов'язано з додатковою розробкою таких областей логіки, як проблеми логічного синтезу, логічне проектування і логічного моделювання логічних пристроїв і засобів обчислювальної техніки. Ці проблеми вивчає теорія алгоритмів, заснована на математиці, і математичній логіці зокрема. Математична логіка знайшла широке застосування в мовах програмування. А в 80-х роках XX століття почалися дослідження в галузі штучного інтелекту на базі мов і систем логічного програмування. Цей напрямок є самим розвивається та є перспективним.

Тому метою даної курсової роботи є знайомство з методами рішень завдань логіки висловлювань, логіки предикатів і реляційної логіки.

Завданнями, які будуть вирішуватися в роботі, є:

ознайомитися з алгеброю логіки висловлювань і обчисленням висловлювань,

розглянути алгебру логіки предикатів і числення предикатів,

вивчити реляційну алгебру.

Для вирішення поставлених завдань використовувався теоретичний матеріал наукових робіт Лаврова І.А., Максимової Л.Л. і Пономарьова В.Ф.

1 числення висловлень


1.1 Виконати завдання з алгебри висловлювань і обчисленню висловлювань:


{(A ® (B ® C)); (? D? A); B} | - (D ® C)

F=A ® (B ® C) G =? D? A H=B J=D ® C


Таблиця 1 - Таблиця істинності

ABCDB ® CA ® (1)? D? AD ® CH(1)FGJ00001111000111000010111100111101010001110101010001101111011111011000111110011110101011111011111111000011110100101110111111111111

У таблиці істинності жирним шрифтом виділено стовпці з посилками, а жирним і курсивом виділено висновок. Дивлячись на ті рядки, в яких істини всі посилки одночасно (в даному випадку це п'ята, сьома, п'ятнадцятий і шістнадцята строчки, які виділені жирною рамкою), видно, що висновок також істинно. Тому можна зробити висновок, що даний висновок виводиться з даної множини посилок.

Спростити посилки і укладання, тобто привести їх до базису {? , Amp ;,? } З мінімальним числом операцій:


F=A ® (B ® C) =? A? (B? C) =? A ?? B? C=D ® C =? D? C


Формули G і H залишаються без зміни.

в. Привести посилки і висновок до базисам {? , Amp;} і {? ,? }:


F=A? (B? C) =? A ?? B? C =? (?? A amp;? (? B? C)) =? (A amp; ?? B amp;? C)=

=? (A amp; B amp;? C) (в базисі {?, Amp;})

F=A? (B? C) =? A ?? B? C (в базисі {?,?}) =? D? A =? D? A =? (?? D amp;? A) =? (D amp;? A) (в базисі {?, Amp;}) =? D? A (в базисі {?,?})

J=D? C =? D? C =? (?? D amp;? C) =? (D amp;? C) (в базисі {?, Amp;})

J=D? C =? D? C (в базисі {?,?})


Формула H залишається без зміни.

Для посилок і висновку побудувати КНФ, ДНФ, СКНФ, СДНФ:


F=A? (B? C) =? A ?? B? C (КНФ, ДНФ, СКНФ)=(? A amp;? B amp;? C)? (? A amp;? B amp; C)? (? A amp; B amp;? C)? (? A amp; B amp; C)? (A amp;? B amp;? C)? (A amp;? B amp; C)? (A amp; B amp; C) (СДНФ, побудована за допомогою таблиці істинності)

J=D ® C =? D? C (КНФ, ДНФ, СКНФ)

J=(D amp; C)? (? D amp; C)? (? D amp;? C) (СДНФ, побудована за допомогою таблиці істинності);

G =? D? A (КНФ, ДНФ, СКНФ)

G=(D amp;? A)? (D amp; A)? (? D amp; A) (СДНФ, побудована за допомогою таблиці істинності)


Формула H залишається без зміни

Довести істинність висновку шляхом побудови дерева докази


Малюнок 1 -дерево докази


Довести істинність висновку методом дедуктивного виводу (з побудовою графа дедуктивного виводу):

Малюнок 2 - Граф дедуктивного виведення


Довести істинність висновку методом резолюції (з побудовою графа виведення порожній резольвенти):

Наведемо посилки і заперечення укладення до виду КНФ:


F=A ® (B ® C) =? A ?? B? C =? D? A=B

? J =? (D ® C) =? (? D? C)=D amp; ? C


Малюнок 3 -Граф виведення порожній резольвенти


1.2 Виконати завдання з алгебри ...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Принцип резолюції в обчисленні висловлювань та логіки предикатів і його мод ...
  • Реферат на тему: Рішення задач з логіки та обчисленню висловлювань
  • Реферат на тему: Структура числення предикатів - побудова логічного висновку
  • Реферат на тему: Опис мови логіки предикатів
  • Реферат на тему: Основи логіки: завдання та рішення