Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Структура числення предикатів - побудова логічного висновку

Реферат Структура числення предикатів - побудова логічного висновку

Структура обчислення предикатів, побудова логічного висновку

Реферат з математичної логіки і теорії алгоритмів виконали студенти I-го курсу Факультету ІХТ: Зубарєв А., Столяров А., Докукін А., Кітірісов Г.

Марійський Державний Технічний Університет

Факультет Інформатики та Обчислювальної Техніки

Кафедра ІТТ

Йошкар-Ола, 2003р. p> Мова, логіка і числення предикатів

Введення

Приступаючи до вивчення мови логіки предикатів (Скорочено - ЯЛП), корисно згадати основні особливості мов цього типу У ЯЛП явно мають бути представляемо суб'єктно-предикатні структури висловлювань, від яких відбувалося відволікання при введенні пропозіціональних символів. Висловлюємо повинні бути, наприклад, висловлювання видів. В«A має властивість РВ», В«а і b знаходяться у відношенні Р В»,В« Для всякого предмета з деякого безлічі S вірно, що він має властивість Р В»,В« Для всякого предмета з безлічі S існує предмет цієї множини такий, що ці предмети знаходяться у відношенні R В»,В« Якщо невірно, що всякі два предмети деякого безлічі перебувають у відношенні R, то існують принаймні два предмети цього множини, що не знаходяться в цьому відношенні В»,В« Якщо в безлічі S існує предмет х, який знаходиться у відношенні R з будь-яким предметом у цієї множини, то для всякого предмета у того ж безлічі існує предмет х такий, що останній перебуває у відношенні R до першого В» і т. п.

Ясно, по-перше, що для вираження таких тверджень у нас немає засобів у мові логіки висловлювань. Ясно і те, що для вираження подібних висловлювань на ЯЛП ми повинні мати в числі його вихідних символів загальні імена предметів; аналогами останніх у ЯЛП будуть предметні змінні х, у, z, а також вони ж з числовими індексами x в‚Ѓ, x в‚‚, ... і т.д. Потреба в загальних іменах при вживань ЯЛП збережеться лише для опису областей можливих значень цих змінних, що відноситься вже не до самої мови, а до метамови. Потрібні також знаки властивостей і відносин. Для вираження висловлювань виду В«Обсяг тіла а більше обсягу тіла bВ» або В«Синус х менше косинуса yВ» і т. п. необхідні, звичайно, і предметні функтори. Втім, перерахуємо систематично основні типи виразів описуваного мови, якими є: вихідні символи, терми і формули. Опис цих виразів складе синтаксис ЯЛП. h2> Синтаксис мови логіки предикатів (вихідні символи, терми, формули) I. Вихідні символи мови.

1. Предметні змінні х, у, z, а також х з числовими індексами:


(Нескінченне рахункове безліч). p>
2. Предметні константи (аналоги власних імен природної мови): (також нескінченне рахункове безліч).

3. Знаки властивостей і відносин різних місцевостей - предикатні символи, або предікатори:

P В№, Q В№, R В№, S В№, ...;

Р2, Q2, R2, S ВІ, ...;

.......................

P вЃї, Q вЃї, R вЃї, S вЃї

і можливо ці символи з нижніми індексами:

P В№ в‚Ѓ,...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи рішень завдань логіки висловлювань, логіки предикатів і реляційної л ...
  • Реферат на тему: Принцип резолюції в обчисленні висловлювань та логіки предикатів і його мод ...
  • Реферат на тему: Опис мови логіки предикатів
  • Реферат на тему: Предметні символи в романах Ч. Діккенса
  • Реферат на тему: Мови і символи культури, культурні коди