Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості розвитку ринку цінних паперів в Республіці Білорусь

Реферат Особливості розвитку ринку цінних паперів в Республіці Білорусь

короткострокових зобов'язань, сек'юритизованих частина банківського кредиту, ринок державних цінних паперів, ринок комерційного кредиту, ринок корпоративних облігацій, ринок акціонерного капіталу. [2, c.221]

Ринок цінних паперів має цілий ряд функцій, які умовно можна розділити на дві групи: загальноринкові функції, притаманні зазвичай кожного ринку, і специфічні функції, які відрізняють його від інших ринків.

Дозагальринковим функцій відносяться такі як:

. Акумулююча функція, тобто створення умов для мобілізації тимчасово вільних фінансових ресурсів;

. Організаційна функція, тобто організація процесу доведення фінансових активів до споживачів (покупців, вкладників).

. Комерційна функція, тобто отримання прибутку від операції на даному ринку;

. Ціноутворююча функція, тобто ринок забезпечує процес складання ринкових цін, їх постійний рух, прогнозування і т.д.;

. Інформаційна функція, тобто ринок виробляє і повідомляє своїх учасників ринкову інформацію про об'єкти торгівлі та її учасників;

. Регулююча функція, тобто ринок створює правила торгівлі та участі в ній, порядок вирішення спорів між учасниками, встановлює пріоритети, органи контролю і навіть управління тощо [2, c. 230]

До специфічних функцій ринку цінних паперів можна віднести наступні:

· переросподільчим функцію, яка умовно може бути розбита на три підфункції:

1. Перерозподіл коштів між галузями і сферами ринкової діяльності;

2. Переказ заощаджень, передусім населення, з непродуктивної форми в продуктивну;

3. Фінансування дефіциту державного бюджету на неінфляційної основі, тобто без випуску в обіг додаткових коштів.

· Операції з цінними паперами в якості найважливішого інструменту здійснення центральним банком грошово-кредитної політики держави;

· Функцію страхування цінових і фінансових ризиків або їх перерозподілу (або хеджування). Функція перерозподілу ризиків це використання інструментів ринку цінних паперів для захисту власників будь-яких активів (товарних, валютних, фінансових) від несприятливої ??для них зміни цін, вартості або дохідності цих активів;

· Соціальна функція, що виявляється у наданні широким верствам населення права керування підприємствами у формі акціонерних товариств за допомогою володіння акціями підприємств, а також виражається в можливості використання цінних паперів як об'єкт інвестицій і отримання доходу. [2, c.245]

Фондовий ринок пропонує великі і кращі переваги у сфері перерозподілу фінансових ресурсів у порівнянні з банківською системою. Переваги фондового ринку є двосторонніми, тобто вигідними і для постачальника (інвестора), і для споживача.


Малюнок 1.1 - Переваги фондового ринку для інвесторів та підприємств


Сприяння організації біржового процесу надають керівники та співробітники апарату біржі.

Організації, що обслуговують ринок цінних паперів, - це організації, які виконують всі інші функції на ринку цінних паперів. До них в числі інших відносяться фондові біржі або не біржовим організації ринку, депозитарії, клірингові центри, розрахункові палати, реєстратори, інформаційні органи чи організації.

До державних органів регулювання та контролю ринку цінних паперів в Республіці Білорусь відносяться: вищі органи управління (Президент, Уряд), міністерство і відомство (Міністерство фінансів Республіки Білорусь та Міністерство економіки Республіки Білорусь, Департамент з цінних паперів при Міністерстві фінансів Республіки Білорусь), Національний банк Республіки Білорусь.

Саморегулівні організації - об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, які беруть на себе частину регулюючих та інших функцій на фондовому ринку. У Республіці Білорусь такою є Білоруська асоціація учасників ринку цінних паперів (БАУРЦБ), зареєстрована рішенням Мінського міського виконавчого комітету від 23.01.2003 №46.

Цінні папери здатні виконувати найрізноманітніші функції управління, регулювання товарно-грошових, ринкових відносин, виступаючи в ролі засобу фінансування, кредитування, перерозподілу фінансових ресурсів, вкладень грошових накопичень. Даючи загальну оцінку значення цінних паперів в економіці, можна виділити наступні моменти:

1. Цінні папери виступають гнучким інструментом інвестування вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб.

2.


Назад | сторінка 2 з 2

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Способи залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів та особливост ...
  • Реферат на тему: Особливості випуску та обігу цінних паперів банків. Державне регулювання р ...
  • Реферат на тему: Ринок державних цінних паперів Республіки Білорусь
  • Реферат на тему: Аналіз ринку цінних паперів Республіки Білорусь