Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Державний бюджет і його роль в регулюванні економіки на макрорівні

Реферат Державний бюджет і його роль в регулюванні економіки на макрорівні

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти

Могильовська ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВА

Кафедра економіки та організації виробництва

Державний бюджет і його роль в регулюванні економіки на макрорівні

Курсова робота

З дисципліни «Макроекономіка»

Могильов 2012

Введення


Провідну, визначальну роль у формуванні та розвитку економічної структури будь-якого сучасного суспільства грає державне регулювання, здійснюване в рамках обраною владою економічної політики.

Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяють державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є фінансовий механізм - фінансова система суспільства, головним ланкою якої є державний бюджет, що обумовлено його змістом і значимістю в економічній, політичній і соціального життя суспільства. Бюджет як невід'ємна частина загальнодержавних фінансів виникає і діє там, де існує держава і розвинені товарно-грошові відносини.

Держава для виконання своїх функцій потребує великих фінансових ресурсах, які акумулюються в бюджеті. З його допомогою здійснюється перерозподіл національного доходу на задоволення загальнодержавних потреб: утримання апарату управління, внутрішньої і зовнішньої безпеки, соціальної сфери, підтримки окремих галузей господарства та інші потреби.

Особливістю державного бюджету Республіки Білорусь є його яскраво виражена соціальна спрямованість.

Об'єктом дослідження є економічні відносини з приводу формування та використання державного бюджету. Предметом дослідження в даній роботі є державний бюджет Республіки Білорусь.

Мета роботи - розглянути теоретичні основи бюджету як економічної категорії та головного фінансового плану країни, розглянути структуру державного бюджету Республіки Білорусь.

Завдання курсової роботи зумовлюються метою, і полягають у тому, щоб: державний бюджет дохід витрата

дати визначення бюджету, показати його роль в макроекономічному регулюванні;

розглянути рівні державного бюджету, основні статті доходів і витрат;

визначити основні проблеми формування та використання коштів державного бюджету Республіки Білорусь, шляхи вдосконалення бюджетної політики.

Ця курсова робота складається з трьох розділів. У першому розділі розкривається поняття бюджету, його сутність, аналізується бюджетний пристрій РБ. У Главі 2 аналізується дохідна і видаткова частини бюджету, проводиться порівняльний аналіз державного бюджету 2011 і 2012 рр. У Главі 3 показується роль державного бюджету у стабілізації та розвитку економіки.

Курсова робота базується на законодавчих актах Уряду Республіки Білорусь, теоретичних дослідженнях та періодичних виданнях, в яких торкнуться предмет нашого дослідження. У роботі використовується статистична інформація про бюджетні показниках за останні роки в Республіці Білорусь.


1. Державний бюджет і його місце у фінансовій системі країни


. 1 Сутність державного бюджету


При розгляді сутності державного бюджету необхідно розділити його зовнішні і внутрішні ознаки.

За своєю зовнішньою формою державний бюджет є основним фінансовим планом держави, що визначає його доходи, витрати, рух вирішальної частини централізованих фінансових ресурсів на конкретний період (як правило, на рік).

Державний бюджет є головним у системі фінансових планів будь-якої країни, оскільки об'єднує їх в цільну систему, визначаючи на поточний рік фінансові взаємини держави з різними ланками господарювання та населенням. Таке положення бюджету в житті суспільства надає йому силу закону. Тому бюджет будь-якої країни стверджується вищими законодавчими органами, а виконання його доходної та видаткової частини стає обов'язковим для учасників бюджетного процесу.

У процесі складання основного фінансового плану держави державний бюджет матеріалізується - втілюється в централізований фонд грошових коштів держави. У ньому концентруються грошові ресурси підприємств, організацій та населення у вигляді податків, зборів та інших надходжень на загальнодержавні потреби. [6, с.25]

Через державний бюджет перерозподіляється половина (іноді й більше) національного доходу, близько? всіх грошових коштів багатьох країн. Це дозволяє державі не ...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Державний бюджет. Сутність державного бюджету. Принципи побудови
  • Реферат на тему: Державний бюджет Республіки Білорусь і його місце в економіці
  • Реферат на тему: Державний бюджет і його роль у формуванні та використанні фінансових ресурс ...
  • Реферат на тему: Державний бюджет. Дефіціт бюджету
  • Реферат на тему: Державний бюджет і його роль в макроекономічному рівновазі