Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції до СОТ і ЄС

Реферат Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції до СОТ і ЄС

Введення

Тема контрольної роботи В«Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції в СОТ і ЄС В»з дисципліниВ« Світова економіка В». p> У роботі розглянуті основні тенденції в застосуванні державної підтримки підприємств реального сектора економіки в Україна в 2004-2009 рр.. За результатами дослідження зроблено висновок про існування значних відмінностей у структурі такої підтримки в Україні і державах-членах ЄС, запропоновані заходи щодо вдосконалення державної підтримки реального сектора економіки в Україні.

Державна підтримка підприємств вважається обгрунтованої у разі, коли вона сприяє усуненню провалів ринку, то є ситуацій, коли ринкові механізми не забезпечують ефективного за Парето розподілу ресурсів. В інших випадках її застосування тягне за собою спотворення конкуренції на ринку, оскільки одні виробники опиняються у більш вигідних умовах, ніж інші. СОТ і ЄС ввели обмеження на застосування державної підтримки підприємств з метою недопущення порушень конкурентного ринкового середовища на міжнародному рівні. Тим самим для України постало питання здійснення такої державної підтримки, яка б, з одного боку, узгоджувалася з міжнародними зобов'язаннями нашої держави у зв'язку зі вступом до СОТ і в рамках його інтеграції в ЄС, а з іншого - сприяла проведенню необхідних структурних реформ.

Метою цієї роботи є аналіз відповідності застосування державної підтримки підприємств реального сектора економіки в Україна тим підходам, які застосовуються у державах - членах СОТ та ЄС. p> Дослідженню проблем формування політики державної підтримки підприємств присвячено багато робіт зарубіжних авторів Дж. брандера, Б. Спенсера, Р. Болдвіна, П. Кругмана, В. Полтеровича, Д. Родрік, Дж. Стігліца та ін Серед українських вчених дослідження в даному напрямі проводили, зокрема, І. Запатріна, І. Луніна, В. Сіденко, Н. Ясько.

У роботі під поняттям "державна підтримка підприємств "маються на увазі будь-які державні заходи з фінансовому сприянню в інтересах суб'єктів господарювання, що створюють для цих суб'єктів прямі чи приховані переваги і що мають грошову оцінку. Надання підприємствам державної підтримки здійснюється за рахунок грошових коштів державного та місцевих бюджетів, зменшення їх доходної частини (у разі податкових пільг), а також грошових коштів державних підприємств і організацій.

До основних форм державної підтримки суб'єктів економічної діяльності (субсидій) відносяться пряме бюджетне фінансування підприємств з боку держави; податкові пільги; часткове покриття державою відсотків по кредитах; державні гарантії за кредитами; державне страхування комерційних ризиків; списання заборгованості з податків і податкових зборів; пільгові тарифи на товари та послуги, надаються державою або державним підприємством (наприклад, пільгові тарифи на електроенергію, перевезення залізничним транспортом).

Ключовою характеристикою державної підтримки підприємств є ступінь її селективності. Селективна державна підтримка надається конкретним галузям і підприємствам. На відміну від неї, горизонтальна державна підтримка спрямована на створення найбільш сприятливих економічних умов розвитку для максимально широкого кола учасників ринку.


Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції до СОТ і ЄС


В умовах відкритої економіки державна підтримка виробників в одній країні може завдати шкоди аналогічним підприємствам в інших країнах. Тому застосування інструментів державної підтримки підприємств країною, інтегрованою в СОТ і ЄС, має узгоджуватися з правилами цих організацій.

Згідно з правилами СОТ, діє категоричний заборона на державну підтримку експорту та імпортозаміщення. Можливість застосування інших інструментів залежить від величини "збитку", який вони завдають виробникам з інших держав. Так, державна підтримка поточної діяльності підприємства завдає конкурентному середовищі більше збитку, ніж підтримка реалізації інвестиційних проектів. У першому випадку підприємство отримує можливість зменшити собівартість продукції, а отже - завдяки субсидії продавати продукцію за ринковою ціною або за ціною нижче ринкової. Крім того, підтримка поточної діяльності підприємства, на відміну від інвестиційної підтримки, не дозволяє відновити його життєздатність і конкурентоспроможність на довгострокову перспективу.

У силу основних вимог СОТ і ЄС до державної підтримки підприємств можна виділити такі допустимі її види.

Підтримка окремих суб'єктів господарювання у невеликих обсягах: чим менше обсяг цієї підтримки, тим більш слабкий вплив вона робить на ринкову середу і, відповідно, менше шкодить іншим підприємствам.

Підтримка підприємств, що не завдає серйозного збитку конкурентному середовищі. Найчастіше дозволеної вважається державна підтримка малих і середніх підприємств, оскільки через їх нев...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інструменти і методи державної підтримки інноваційної діяльності підприємст ...
  • Реферат на тему: Державна підтримка як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств ...
  • Реферат на тему: Державна політика фінансової підтримки промислових підприємств у посткризов ...
  • Реферат на тему: Державна підтримка підприємницького сектора України
  • Реферат на тему: Державна підтримка кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайсько ...