Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Валютний ринок. Динаміка валютних курсів, її наслідки для національної економіки

Реферат Валютний ринок. Динаміка валютних курсів, її наслідки для національної економіки

Міністертва ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УО? ПОЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра? Економічної теорії

Дисципліна? МакроекономікаКурсова робота

на тему: Валютний ринок. Динаміка валютних курсів, її наслідки для національної економіки


студентки

ФБД, 2 курс,

гр. 13БД - 1 Є.Е. Чотирбоки

Керівник,

асистент А.В. Філітовіч


Пінської +2014


ЗМІСТ


Введення

. Валютний ринок: сутність і структура

.1 Валютна система. Види валютних систем, їх характеристика та взаємозв'язку

1.2 Сутність та структура валютного ринку

.2.1 Поняття і види валютних ринків

.2.2 Валютне регулювання і валютний контроль

. Аналіз впливу динаміки валютного курсу на стан економіки країни

.1 Поняття, сутність і види валютних курсів

.2 Аналіз впливу динаміки валютного курсу на стан економіки країни

. Шляхи збереження стійкості курсу і стабільності національної валюти Республіки Білорусь

.1 Особливості формування і регулювання курсу національної валюти

.2 Шляхи збереження стійкості курсу і стабільності білоруського рубля

Висновок

Список використаної літератури

ПрограмиРЕФЕРАТ


Курсова робота: 41 сторінка, 2 таблиці, 12 малюнків, 1 додаток, 29 використаних джерел.

ВАЛЮТНА СИСТЕМА, ВАЛЮТНА БІРЖА, ВАЛЮТНИЙ РИНОК, ВАЛЮТНИЙ КУРС, КОТИРУВАННЯ валюта, конвертована, ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ, валютного регулювання.

Об'єктом дослідження є процес розвитку і функціонування валютних систем, ринків, валютних курсів, їх контроль і регулювання.

Мета курсової роботи - вивчення валютного ринку, його ролі у світовій валютній системі; аналіз динаміки валютних курсів в Республіці Білорусь та її впливу на економіку.

У ході написання роботи використані методи порівняльного і аналітичного аналізу, спосіб табличного відображення аналітичних даних та ін. Інформаційною базою дослідження були матеріали підручників та навчальних посібників білоруських і зарубіжних авторів, дані державних органів статистики Республіки Білорусь, нормативно-правові акти Республіки Білорусь, дані глобальної мережі інтернет.

_________________

підписSUMMARY

work: 41 pages, 2 tables, 12 pictures, 1 enclosure, 29 used sources.SYSTEM, CURRENCY EXANGE, CURRENCY MARKET, EXANGE RATES, CURRENCY QUOTES, CURRENCY CONVERTED, CURRENCY CONTROL, CURENCY EXANGE REGULATION. object of the research is the development and functioning of currency systems, markets, currency exchange rates, currency control and regulation.aim of the course work is studying of the currency market and its role in world currency system; analysis of the dynamics of exchange rates in the Republic of Belarus and its effect on the economy.the writing of the course work were used methods of comparative and analytical analysis, the method of the table reflection of analytical data, and others.information base for the study were the materials of textbooks and manuals Belarusian and foreign authors, data of state statistics bodies of the Republic of Belarus, laws and regulations of the Republic of Belarus, the data of the global Internet.

_____________________

(signature of the student)


ВСТУП


Кожна країна має свої гроші, які вона використовує в якості засобу обміну або засобу платежу, одиниці рахунку, засобу обігу і д.р. До того ж національні гроші задіяні не тільки у внутрішньому ринку, але й активно функціонують на зовнішньому. Міжнародну торгівлю, на відміну від внутрішньої, обслуговують різні національні валюти.

Валюта і гроші досить близькі поняття, однак вони не тотожні. Гроші являють собою чеки, монети, квитки, цінні папери, які обертаються в країні. Валюта - це іноземні банкноти; це теж гроші, але націлені на світовий ринок.

Гроші і валюта не одне і те ж ще й тому, що не будь-які національні знаки вартості є валютою. Щоб їй стати, потрібно отримати визнання від світової спільноти, що вона є загальним еквівалентом.

Що стосується банківських квитків, які виконують функції засобу накопичення й міри вартості як у своїй країні, так і на міжнародн...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття, види валютних курсів
  • Реферат на тему: Валютний ринок і проблеми його регулювання в Республіці Білорусь
  • Реферат на тему: Види валютних курсів, їх характеристика
  • Реферат на тему: Валютна система та валютний ринок, Особливості їх Формування
  • Реферат на тему: Гроші. Віді валютних систем