Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Державне регулювання економічного зростання національної економіки Республіки Білорусь

Реферат Державне регулювання економічного зростання національної економіки Республіки Білорусь

Білоруський республіканський союз

СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ «БЕЛОРУССІКЙ

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ університету споживчої кооперації »

Кафедра економічної теорії

Курсова робота

з макроекономіки

на тему: «Державне регулювання економічного зростання національної економіки Республіки Білорусь»
виконала студентка

факультету «Економіки та обліку»

групи Шс - 21

Хурсанова Вероніка Олександрівна

Науковий керівник

ст. преп. Машівська О.В.Гомель +2014

ЗМІСТ


ВСТУП

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ І ФАКТОРИ

. Фіскальної та монетарної ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У докризовий період В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ (2001-2009 РР.)

. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ в посткризовий період В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ (2010-2013 РР.)

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А


Введення

державний економіка беларусь

Економічне зростання є головним завданням для всіх націй. У Республіці Білорусь в даний час проблема економічного зростання є досить дискусійними. Офіційна статистика вказує, що економічне зростання відбувається високими темпами. Однак зниження реальних доходів населення, підвищення цін дають привід засумніватися в існуванні економічного зростання. У найпростішому розумінні економічне зростання є збільшенням валового національного продукту (ВНП) на душу населення. При цьому збільшення темпів економічного зростання призводить до збільшення доходів населення, зниження безробіття, підвищенню доходів бюджету.

Тому сприяння збільшенню темпів економічного зростання є однією з головних завдань економічної політики держави. Цьому сприяють різні теорії економічного зростання, які в тій чи іншій мірі застосовуються на практиці.

Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реальних обсягів випуску, які відповідають повної зайнятості. Своє економічне вираження економічний ріст відображає у збільшенні потенційного валового внутрішнього продукту (ВВП), зростанні економічної сили країни і зростання добробуту населення. Саме тому економічне зростання є центральним завданням усіх країн. Вирішення цього завдання входить в один з напрямків цілей макроекономічної політики.

Головними цілями економічного зростання є підтримання національної безпеки і підвищення матеріального добробуту населення країни.

Актуальність теми цієї роботи полягає в тому, що аналіз розвитку економічного зростання показує шлях до пізнання механізму розвитку економічної системи. Це сприяє створенню науково обґрунтованої системи управління економікою Республіки Білорусь.

Мета цієї роботи - вивчити державне регулювання економічного зростання національної економіки, на прикладі Республіки Білорусь.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:

. Розкрити сутність, показники і фактори економічного росту;

. Розглянути особливості економічного зростання в докризовий період, приділивши увагу фіскальним та монетарних важелів;

. Проаналізувати особливості економічного зростання Республіки Білорусь.

Об'єкт дослідження - економічне зростання як категорія економічних відносин.

Предмет дослідження - тенденції економічного зростання Республіки Білорусь.

Питання економічного зростання і його державного регулювання досить добре висвітлений у науковій і навчальній літературі. Зокрема, розглянута тема знайшла відображення в роботах таких авторів, як А.А.Анісімов, Н.І.Базилев, М.Н.Базилева, Г.С.Гурко, В.М.Білоусом, Г.С.Вечканов, А.С.Головачев, Е.А.Лутохіна, С.Н.Івашковскій, В.Комков, М.І. Плотницький, І.М.Лемешевскій, А.В.Бондарь, Б.Т.Кузнецов, С.Н.Трунін, В.Н.Шімов та ін.

Методологічну основу дослідження склали діалектичний наукового пізнання; загальнонаукові методи пізнання; загальнонаукові методи дослідження в поєднанні з логіко-теоретичними та емпіричними елементами; приватні та спеціальні методи пізнання.

У структуру даної роботи входять вступ, три розділи, висновок, список використаних джерел і додаток, ...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Державне регулювання економічного зростання, його сутність і особливості в ...
  • Реферат на тему: Економічне зростання: сутність, тенденції, проблеми. Економічне зростання ...
  • Реферат на тему: Економічне зростання, джерела і моделі. Політика економічного зростання
  • Реферат на тему: Аналіз темпів економічного зростання в Республіці Білорусь
  • Реферат на тему: Економічне зростання і циклічність економічного розвитку