Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Державне регулювання економічного зростання національної економіки Республіки Білорусь

Реферат Державне регулювання економічного зростання національної економіки Республіки Білорусь

загальний обсяг роботи - 37 сторінок.


1 ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ І ФАКТОРИ


Економічне зростання - це процес, який характеризує збільшення обсягу створюваних споживчих вартостей (або благ) в національній економіці у зв'язку з підвищенням обсягів суспільних потреб [11, с. 97].

У моделі Кейнса велике значення відводиться заощаджень та інвестицій. Збільшення інвестицій викликає мультиплікаційний ефект зростання обсягу виробництва, чистого внутрішнього продукту. Під інвестиціями, які викликають цей ефект, маються на увазі автономні (незалежні) інвестиції.

Кейнсіанські моделі походять чільної ролі попиту у забезпеченні макроекономічної рівноваги. Вирішальним елементом є інвестиції, які за допомогою мультиплікатора збільшують прибутку. Найбільш простий кейнсіанської моделлю зростання є модель Е.Домара - ця модель однофакторний (попит) і Однопродуктовая модель. Тому в ній враховані лише інвестиції та один продукт. Відповідно до цієї теорії існує рівноважний темп приросту реального доходу, при якому використовуються виробничі потужності. Він прямо пропорційний нормі заощаджень та граничної продуктивності капіталів. Інвестиції та доходи ростуть з однаково постійним у часі темпом.

Модель Р.Харрода: норми економічного зростання є функцією співвідношення зростання доходів і капітальних вкладень.

. Неокласичні моделі розглядають економічне зростання з точки зору факторів виробництва (пропозиції). Основна передумова цієї моделі - припущення про те, що кожен фактор виробництва забезпечує частку виробленого продукту. Ця модель називається виробнича функція: визначається обсяг продукту дорівнює сумі творів кожного фактора на його граничний продукт. Таким чином, економічне зростання є сумарним результатом таких взаємозамінних факторів: праця, капітал, земля і підприємництво [2, с. 236].

Для характеристики економічного зростання використовуються різні показники (як загальні, так і приватні). Загальним з показників динаміки економічного зростання зазвичай вважається підвищення ВВП, НП або НД за певний період часу або їх підвищення на душу населення.

Приватними показниками є продуктивність праці, ефективність виробництва і т.д.

За допомогою загальних і приватних показників виявляється динаміка розвитку суспільного виробництва, кількісні зміни в економіці. Разом з тим слід зазначити, що зазначені показники не завжди дозволяють оцінити якісну сторону економічного зростання. Для цього необхідно зіставляти темпи економічного розвитку з темпами приросту населення [3, с.450].

Це особливо актуально для показників розвитку економіки відсталих держав, які відрізняються високими темпами збільшення чисельності населення, але низькими темпами приросту виробництва.

Вимірювання економічного зростання проводиться на підставі наступних показників:

1. Зростання обсягів ВВП за аналізований період часу (як правило рік), і

2. Темпи зростання ВВП в розрахунку на душу населення за аналогічний період часу.

Економічне зростання впливає на такі наступні макроекономічні процеси:

1. Стабільність цін;

2. Рівень зайнятості;

. Рівновага зовнішньоторговельних операцій;

. Реальний ВВП [4, С 267].

При зіставленні рівнів економічного розвитку держав широко використовується такий показник, як BВП на душу населення і темні його зміни. Ці параметри характеризують рівень життя і динаміку добробуту населення тієї чи іншої країни. Однак у повному розумінні слова говорити про економічне зростання в країні можна тільки тоді, коли відбувається більш швидке зростання реального ВВП у порівнянні з ростом населення. В цілому, для оцінки економічного зростання використовують показники: зростання абсолютного обсягу ВВП; темпи зростання ВВП в розрахунку на душу населення; темпи зростання промислового виробництва в цілому і по основних галузях промисловості; річний приріст обсягу ВВП, зростання тривалості життя населення.

Система зазначених показників називається в літературі «магічним чотирикутником», оскільки зміна і одному з її параметрів призводить до зміни всіх інших. Дана схема передбачає досягнення цілей, які на практиці важко сумісні. У зазначеному сенсі розглянута схема здатна відображати ситуацію бажану, але не реальну, що характерно і для благополучних країн. На певному часовому етапі кожен з параметрів «магічного чотирикутника» може бути бути метою розвитку національної економіки.

Зазвичай економічне зростання вимірюється за допомогою такого показника, як ВВП. При ...


Назад | сторінка 2 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Економічне зростання, джерела і моделі. Політика економічного зростання
  • Реферат на тему: Економічне зростання: сутність, тенденції, проблеми. Економічне зростання ...
  • Реферат на тему: Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  • Реферат на тему: Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  • Реферат на тему: Темпи і фактори економічного зростання країни