Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація ділянки механічної обробки деталей і розрахунок техніко-економічних показників даної ділянки

Реферат Організація ділянки механічної обробки деталей і розрахунок техніко-економічних показників даної ділянки
Курсова робота

з дисципліни: Організація виробництва

на тему: Організація ділянки механічної обробки деталей і розрахунок техніко-економічних показників даної ділянкиЗміст


Введення

1. Визначення виробничої програми

. Розрахунок ефективного фонду часу роботи обладнання

. Визначення необхідної кількості обладнання

. Визначення типу виробництва

. Визначення розміру партії деталей

. Розрахунок тривалості виробничого циклу виготовлення партії деталей

. Складання кошторису витрат на виробництво

.1 Матеріальні витрати

.2 Витрати на оплату праці

.3 Відрахування на соціальні потреби

.4 Амортизація основних засобів

.5 Інші витрати

. Визначення собівартості і ціни комплекту деталей, розрахунок показників ефективності роботи ділянки

Висновок

Список використаних джерел


Введення

виробничий витрата кошторис відрахування

Сучасний етап розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки Республіки Білорусь кардинально змінює погляди на організацію виробництва, яка створює умови для найкращого використання техніки та людських ресурсів в процесі виробництва і тим самим підвищує його ефективність.

На перший план висуваються нові цілі виробництва, які розглядають його як гнучке, здатне в будь-який момент перебудуватися на виробництво інших видів продукції при зміні попиту, як оптимальне, функціонуюче з найменшими витратами, і як виробництво високої культури, що створює умови для випуску високоякісної продукції точно в строк, здатної протистояти конкуренції.

У зв'язку з цим однією з найважливіших цілей виробничого менеджменту є підвищення ефективності виробництва, що забезпечується збільшенням рентабельності інвестицій, підвищенням якості та конкурентоспроможності продукції, зростанням продуктивності праці. Для досягнення намічених цілей необхідне здійснення широкого комплексу заходів, серед яких значну роль відіграють організаційно-технічні рішення і підвищення якості менеджменту.

У роботі розглядається багатосерійне виробництво, в якому номенклатура виготовлених виробів або надаваних послуг стабільно і регулярно повторюється в програмі випуску. Найважливішим завданням оперативно-календарного планування в цих умовах є встановлення та забезпечення періодичності виготовлення виробів відповідно до виробничим завданням.

Ритмічна робота підприємства, окремих його цехів і дільниць з мінімальними матеріальними і трудовими витратами можлива тільки в умовах дотримання суворого календарного режиму запуску-випуску та пересування деталей і складання за операціями виробничого процесу. Календарний режим руху деталей і вузлів визначається виробничими календарно-плановими нормативами. Правильний розрахунок цих нормативів дозволяє створити надійні передумови взаємно узгодженої ритмічної роботи в усіх ланках виробництва і одночасно забезпечити краще використання основних і оборотних фондів, сприяє зростанню продуктивності праці і тим самим знижує собівартість продукції.

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації виробництва, оперативно-виробничому і техніко-економічного планування на промисловому підприємстві, визначення ефективності роботи ділянки механічної обробки деталі за допомогою узагальнюючих показників.

Для досягнення вищезгаданої мети були поставлені наступні завдання:

· поглибити і конкретизувати теоретичні знання в галузі економіки та організації виробництва;

· зробити критичний огляд і аналіз літературних джерел і практичних результатів при дослідженні різних проблем;

· прищепити навички розрахунку організаційно-економічних показників при проектуванні та організації потокових ліній і ділянок виробництва вузлів або окремих деталей;

· навчитися користуватися вихідними даними, довідковими та нормативними матеріалами з урахуванням конкретних виробничих умов, передбачених завданням по курсовій роботі;

· розвинути навички самостійного критичного аналізу, творчого осмислювання і узагальнення технічних, соціальних та економічних рішень та практичного досвіду роботи підприємств.

У процесі роботи необхідно виконати розрахунки з окремих питань організації та планування виробництва та дільниці механічної обробки.. Визначення виробничої програми


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація ділянки механічної обробка деталей і розрахунок техніко-економі ...
  • Реферат на тему: Проектування виробництва ділянки механічної обробки деталей
  • Реферат на тему: Розрахунок календарно-планових нормативів і техніко-економічне обгрунтуванн ...
  • Реферат на тему: Розрахунок собівартості, техніко-економічних показників та фінансового план ...
  • Реферат на тему: Розрахунок техніко-економічних показників роботи цеху з виробництва підсилю ...