Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація ділянки механічної обробка деталей і розрахунок техніко-економічних показників даної ділянки

Реферат Організація ділянки механічної обробка деталей і розрахунок техніко-економічних показників даної ділянки

Міністерство освіти Республіки Білорусь

УСТАНОВА ОСВІТИ

«Полоцький державний університет»

Факультет фінансово-економічний

Кафедра економіки та управління

Курсова робота

з дисципліни: «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»

на тему: «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛЯНКИ механічної обробки деталей І РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЦЬОГО ДІЛЯНКИ»Новополоцьк 2014


ВСТУП


У роботі розглядається багатосерійне виробництво, в якому номенклатура виготовлених виробів або надаваних послуг стабільно і регулярно повторюється в програмі випуску. Число виконуваних в цехах деталей-операцій значно перевищує кількість робочих місць, потрібних для виготовлення заданої продукції, що зумовлює необхідність виготовлення деталей на робочих місцях партіями в порядку чергування з іншими деталями, що виготовляються на тих же робочих місцях.

Найважливішим завданням оперативно-календарного планування в цих умовах є встановлення та забезпечення періодичності виготовлення виробів відповідно до виробничим завданням.

Ритмічна робота підприємства, окремих його цехів і дільниць з мінімальними матеріальними і трудовими витратами можлива тільки в умовах дотримання суворого календарного режиму запуску-випуску та пересування деталей і складання за операціями виробничого процесу. Календарний режим руху деталей і вузлів визначається виробничими календарно-плановими нормативами. Правильний розрахунок цих нормативів дозволяє створити надійні передумови взаємно узгодженої ритмічної роботи в усіх ланках виробництва і одночасно забезпечити краще використання основних і оборотних фондів, сприяє зростанню продуктивності праці і тим самим знижує собівартість продукції.

Для серійного виробництва характерно:

через відсутність повної спеціалізації робочих місць виділення окремої ділянки обладнання або площі для виробництва предметів тільки одного найменування неможливо. Кожна виробнича робота займає тільки частина фонду часу робітника і обладнання;

обладнання розміщується в цехах і на дільницях часто не по ходу технологічного процесу, а за ознаками технологічної та конструкторської однорідності;

особлива форма руху деталей по операціях цей рух партіями, що призводить до різкого збільшення тривалості виробничого циклу;

ослаблена техніко-організаційна база, що характеризується широким використанням універсального устаткування і оснащення;

більш низька, ніж у масовому виробництві, продуктивність праці;

організація роботи обслуговуючих господарств більш складна, ніж у масовому виробництві.

Провідне місце в оперативно-виробничому плануванні в серійному виробництві належить визначенню розміру партій деталей і періодичності їх запуску в обробку.

В організації виробництва під партією розуміється певна кількість однакових заготовок, напівфабрикатів, деталей, вузлів, оброблюваних чи стягуються на кожній операції безперервно з одноразовою витратою часу (підготовчо-заключного).

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації виробництва, оперативно-виробничому і техніко-економічного планування на промисловому підприємстві, визначення ефективності роботи ділянки механічної обробки деталі за допомогою узагальнюючих показників.

Для досягнення вищезгаданої мети були поставлені наступні завдання:

- поглибити і конкретизувати теоретичні знання в галузі економіки та організації виробництва;

- зробити критичний огляд і аналіз літературних джерел і практичних результатів при дослідженні різних проблем;

прищепити навички розрахунку організаційно-економічних показників при проектуванні та організації потокових ліній і ділянок виробництва вузлів або окремих деталей;

навчитися користуватися вихідними даними, довідковими та нормативними матеріалами з урахуванням конкретних виробничих умов, передбачених завданням по курсовій роботі;

розвинути навички самостійного критичного аналізу, творчого осмислювання і узагальнення технічних, соціальних та економічних рішень та практичного досвіду роботи підприємств.

У процесі роботи необхідно виконати розрахунки з окремих питань організації та планування виробництва та дільниці механічної обробки.

...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація ділянки механічної обробки деталей і розрахунок техніко-економі ...
  • Реферат на тему: Розрахунок календарно-планових нормативів і техніко-економічне обгрунтуванн ...
  • Реферат на тему: Проектування виробництва ділянки механічної обробки деталей
  • Реферат на тему: Розрахунок собівартості, техніко-економічних показників та фінансового план ...
  • Реферат на тему: План ділянки механічної обробки деталей