Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Склад основних засобів організації, їх відображення в бухгалтерському обліку

Реферат Склад основних засобів організації, їх відображення в бухгалтерському обліку

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти складу і структури основних засобів

.1 Поняття основних засобів. Склад і структура основних засобів

.2 Види оцінки та обліку основних засобів

.3 Нормативно - законодавча база, що регулює облік основних засобів

Глава 2. Аналіз та шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ВАТ «Брянський молочний комбінат»

.1 Економічна характеристика діяльності підприємства

.2 Аналіз структури та складу основних засобів

.3 Аналіз ефективності використання основних засобів

Висновок

Список літературиВведення


Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання, пов'язані зі станом основних фондів. Це пояснюється тим, що вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають мета господарства.

Ринкові відносини обумовлюють об'єктивну необхідність підвищення ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Для прийняття оперативних і тактичних рішень з управління підприємством в умовах постійно мінливої ??ринкової кон'юнктури і конкуренції товаровиробників необхідна своєчасна достовірна й аналітична інформація.

Облік займає одне з головних місць в системі управління. Він відображає регіональні процеси виробництва, розподілу і споживання, характеризує фінансовий стан підприємства, служить основою для планування його діяльності. Бухгалтерський облік не тільки відображає господарську діяльність, але і впливає на неї.

Точність показників обсягу, стану і руху основних засобів, а певною мірою і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить від того, наскільки правильно і достовірно проведена їхня оцінка, маючи на увазі те, що неправильна оцінка основних засобів може не тільки спотворити загальну картину, але і викликати:

неточне числення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цін продукції (робіт, послуг), отже, прибутковості, рентабельності і прибутку;

спотворення сум належного податку, як з майна, так і з прибутку;

неправильне відображення в бухгалтерському балансі співвідношення основних і оборотних коштів;

невірне числення ряду техніко-економічних показників, що характеризують використання основних засобів: знос, коефіцієнти вибуття і надходження, широко застосовувані показники ефективності: фондовіддача, фондомісткість і фондоозброєність, невірно буде обчислюватися й ефективність вкладень в необоротні активи.

Актуальність представленої курсової роботи у тому, що, маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, які впливають використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці.

Мета курсової роботи - вивчення складу основних засобів організації, їх відображення в бухгалтерському обліку.

Предмет дослідження - основні засоби організації.

Об'єкт дослідження - наявність і рух основних засобів в організації.

У процесі дослідження використовувалися методи порівняльного економічного аналізу, загальної статистики.

В якості теоретичної бази використовувалася наукова і навчальна література, періодичні видання, праці російських вчених в області економіки, таких як Агарков А.П., Єлісєєва Т.П., Клочкова Е. Н. та ін.


Глава 1. Теоретичні аспекти складу і структури основних засобів


. 1 Поняття основних засобів. Склад і структура основних засобів


Основні засоби - частина майна, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб фірми протягом періоду, що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, і вартістю більше 100-кратного розміру мінімальної місячної оплати праці (ММОТ).

До основних засобів відносяться будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження. До основних засобів належать також капітальні вкладення, здійснювані підприємством (фірмою) в багаторічні насадження та направляються на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи) і в орендовані об'єкти основних засобів. При цьому дані витрати включ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік надходження основних ...
  • Реферат на тему: Переоцінка основних засобів та відображення її результатів у бухгалтерськом ...
  • Реферат на тему: Облік основних засобів у бухгалтерському обліку
  • Реферат на тему: Аналіз Формування складу та ефектівності Використання основних засобів ПІДП ...
  • Реферат на тему: Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання