Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Облік основних засобів у бухгалтерському обліку

Реферат Облік основних засобів у бухгалтерському обліку

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Теоретичні основи обліку основних засобів

.1 Визначення основних засобів та їх оцінка. Документальне оформлення та облік надходження основних засобів

.2 Облік амортизації основних засобів. Синтетичний облік амортизації основних засобів

.3 Документальне оформлення та облік вибуття основних засобів

Глава 2. Застосування ПБО 18/2 у податковому обліку основних засобів

.1 Коротка характеристика ВАТ В«ГотельВ« Москвич В»

.2 Класифікація різниць при одноразовому списання на витрати вартості майна до 40000 рублів

.3 Застосування ПБО 18/02

Висновок

Список використаної літератури

ДодатокВведення


З введенням в дію глави 25 Податкового кодексу бухгалтер змушений вести два види обліку основних засобів, та їх дані далеко не завжди збігаються. А поява ПБО 18/02 призвело до необхідності вести ще й В«третій облікВ» - постійних і тимчасових різниць, що виникають при обліку основних засобів. Подивимося, на якій ділянці обліку основних засобів виникають різниці і чи можна їх уникнути. p align="justify"> Найчастіше постійні та тимчасові різниці виникають через відмінності у формуванні первісної вартості основних засобів у податковому та бухгалтерському обліку. А саме: або через те, що витрати визнаються в різний час, або тому, що деякі витрати або їх частина не визнаються в податковому обліку. p align="justify"> Відмінності в формуванні первісної вартості далеко не єдина причина виникнення різниць. Так, їх поява може бути обумовлено застосуванням різних способів амортизації, відмінностями в терміні корисного використання, неоднаковими сумами і способами обліку фінансового результату від вибуття основних засобів. p align="justify"> Відмінності в первісної вартості основних засобів

За правилами податкового обліку майно відноситься до основних засобів, якщо воно використовується для отримання доходу в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) або для управління організацією. При цьому строк корисного використання майна повинен бути більше 12 місяців. Аналогічне правило є і в бухгалтерському обліку. p align="justify"> Амортизируемим майном з метою цієї глави визнаються майно, результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, які знаходяться у платника податків на праві власності (якщо інше не передбачено цією главою), використовуються ним для отримання прибутку і вартість яких погашається шляхом нарахування амортизації. Амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 40 000 рублів. p align="justify"> Застосування ПБО 18/2 в обліку основних засобів викликає багато питань, чим і актуальна тематика курсової роботи.

Метою курсової роботи ...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів ...
  • Реферат на тему: Аналіз обліку амортизації основних засобів та ефективність їх використання ...
  • Реферат на тему: Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік надходження основних ...
  • Реферат на тему: Переоцінка основних засобів та відображення її результатів у бухгалтерськом ...
  • Реферат на тему: Склад основних засобів організації, їх відображення в бухгалтерському облік ...