Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Поняття і класифікація туристських ресурсів, методи їх наукових досліджень

Реферат Поняття і класифікація туристських ресурсів, методи їх наукових досліджень

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ

. 1 Визначення сутності дефініції «туристські ресурси»

. 2 Класифікація туристських ресурсів

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ

. 1 Методи наукових досліджень туристських ресурсів

. 2 Туристський ресурс як фактор економічного розвитку

ВИСНОВОК

Список використаних джерел
ВСТУП


Актуальність роботи. Туристські ресурси являють собою основу для розвитку туризму на будь-якій території. Дані ресурси формуються або під впливом природних факторів (природні пам'ятки), так і в результаті цілеспрямованої діяльності осіб, зацікавлених у розвитку туризму. У тому і іншому випадку вони потребують систематизації - обліку з метою визначення туристського потенціалу території, планування її економічного розвитку. У світовій практиці немає єдиного наукового підходу до систематизації туристських ресурсів, але в різних країнах на державному рівні прийнято рішення про вибір власних методичних підходів.

Туристські ресурси володіють великою неоднорідністю, пов'язаної з тим, що в якості ресурсів можуть виступати об'єкти самої різної природи - природні, техногенні, історичні, культурні, матеріальні та нематеріальні і т.д. Ця особливість робить процес класифікації туристських ресурсів багатоступеневим і складним.

Окремим питань розгляду сутності туристських ресурсів присвячені роботи Р. Бартона, М.Б. Біржакова, В.С. Боголюбова, Б.Дж. Боніфейс, Е.А. Джанджугазовой, А.В. Дроздова, І.В. Зоріна, Т.П. Каверіною, В.А. Квартальнова, М. Клаусон, Дж. Кнетча, П. Кноп, Є.В. Колотова К.Р. Купера, Р.К. Малхорти, І.В. Петрасова, І.В. СКРИННИКОВА, Дж. Стандевена, А.І. Фазілі, Г. Хьюджеса. Роботи представлених авторів сконцентровані на дослідженні змісту-поняття «туристичні ресурси», розмежування їх із суміжними категоріями, класифікації туристських ресурсів.

Окремий інтерес представляють роботи, присвячені аналізу досвіду систематизації туристських ресурсів, серед яких необхідно відзначити наступних дослідників: Т. Гербовіч, К. Грант, В. Джеміесон, Г. Дженнінгс, Л. Крівокен, С. Леннокс , Н.П. Нікерсон, Д. Пірс, Б. Хей, К. Елліс.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності поняття «туристичні ресурси», їх класифікації та методів дослідження.

Завдання дослідження:

розкрити сутність поняття туристських ресурсів;

визначити особливості класифікації туристських ресурсів;

проаналізувати методи дослідження туристських ресурсів;

розглянути туристські ресурси як фактор економічного розвитку.

Об'єктом дослідження є туристські ресурси як інструмент туристського потенціалу.

Предметом дослідження є сутність поняття «туристичні ресурси», їх класифікація та методи дослідження.

Теоретичну та методологічну основу дослідження склали фундаментальні та прикладні дослідження російських і зарубіжних авторів у галузі управління туристськими ресурсами, в тому числі роботи в області вивчення сутності туристських ресурсів, дослідження їх класифікації та методів дослідження.

В якості інструментів дослідження: виступили методи системного, функціонального, порівняльного аналізу та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 32 аркуша.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ


.1 Визначення сутності дефініції «туристські ресурси»


У сучасних умовах туризм являє особливий, специфічний вид діяльності, який реалізується на певній туристської території. У туристських термінологічному словнику наведено таке тлумачення туристичних ресурсів [13, с.56]: «Ресурси туристські - природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, з об'єктами туристичного показу включно, а також інші об'єкти, здатні задовольняти духовні потреби туристів, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил, тобто доступні для ознайомлення і використання незалежно від форми власності, якщо до того немає законодавчо накладених обмежень.

Природні і антропогенні геосистеми, тіла і явища природи, артефакти, які мають комфортні властивості ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості туристських ресурсів Туреччини
  • Реферат на тему: Туристських ресурсів Австрії
  • Реферат на тему: Особливості туристських ресурсів Західної Європи
  • Реферат на тему: Аналіз туристських ресурсів Італії
  • Реферат на тему: Аналіз туристських ресурсів та туристської індустрії Дмитрівського району т ...