Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Реферат Підвищення економічної ефективності виробництва зерна

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Установа освіти

Білоруський державний аграрний технічний університет

ФАКУЛЬТЕТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра економіки та організації підприємств АПК
Курсова робота

з дисципліни: Економіка організації (підприємства)

на тему: Підвищення економічної ефективності виробництва зерна (на прикладі СПК ПЕРВОМАЙСЬКИЙ І К )


Зміст


Введення

Глава 1. Зернове господарство - основа продуктового підкомплексу АПК

.1 Роль зернопродуктового підкомплексу в забезпеченні продовольчої безпеки Республіки Білорусь

.2 Стан і перспективи розвитку зернового виробництва

.3 Світовий досвід виробництва і реалізації зерна

Глава 2. Економічна оцінка рівня та ефективності виробництва зерна в СПК «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ І К»

.1 Характеристика організації та ефективність використання її ресурсного потенціалу

.2 Аналіз рівня та ефективності виробництва реалізації зерна в організації

.3 Фінансовий стан і платоспроможність підприємства

Глава 3. Резерви і шляхи підвищення ефективності виробництва і реалізації зерна в СПК «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ І К»

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Зерно є незамінною сировиною для виробництва хліба, хлібобулочних і макаронних виробів, круп. Воно широко використовується в якості фуражу. На його основі виробляються концкормами, у тому числі комбікорми, і продукція тваринництва: молоко, м'ясо, яйце та інших. Зерно використовується в технічних цілях: для виробництва спирту, клею і т.д. Зерно добре зберігається. Усушка становить не більше 8-10% [4] на рік. Тому воно найкраще придатне для створення державних резервів продовольства та кормів. Зернові культури (жито, тритикале, пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, гречка) вирощуються в усіх районах нашої республіки. Вони займають центральне місце в галузевій структурі рослинництва. За даними [23] в 2013 р під зернові було використано 45,4% всієї ріллі в Республіці Білорусь.

Загальна потреба республіки в зерні складає 9 ... 10 млн. т., у тому числі продовольчого - 2 ... 2,5 млн. т. (у вазі після доробки) [8]. Валовий збір зерна можна збільшувати як за рахунок зростання врожайності зернових культур, так і за рахунок розширення площі їх посіву. Однак найбільшу частку приросту належить отримувати за рахунок збільшення врожайності, тобто на базі вдосконалення селекційної роботи і повсюдного впровадження інтенсивних технологій обробітку зернових культур, їх прибирання, транспортування, післязбиральної доробки та зберігання зерна. Для поліпшення самозабезпеченості республіки зерном в потрібному асортименті буде змінюватися структура посівів зернових культур, відповідно до споживчим попитом.

У зв'язку з важливістю виробництва зерна для республіки слід відповідально підходити до його виробництва, не допускати втрат, забезпечувати раціональне використання ресурсів, шукати шляхи щодо подальшого збільшення ефективності зернової галузі.

Метою курсової роботи є розробка заходів щодо підвищення економічної ефективності виробництва та реалізації зерна в базовому господарстві.

Завдання, які слід вирішити для досягнення поставленої мети:

1) вивчити роль зернового підкомплексу в агропромисловому комплексі Білорусі і в світі;

2) розглянути існуючі технології і способи виробництва зерна в Білорусі і в світі;

) вивчити проблеми виробництва зерна і можливі шляхи їх вирішення;

) вивчити показники, що дозволяють оцінити ефективність виробництва зерна;

) оцінити економічну ефективність виробництва зерна в базовому господарстві: виявити переваги і недоліки;

) запропонувати й економічно обгрунтувати шляхи підвищення ефективності виробництва зерна в базовому господарстві.

Об'єктом дослідження є СВК «Першотравневий і К».

Теоретичною та методологічною основою написання роботи послужили праці вітчизняних і зарубіжних авторів за темою роботи; законодавчих актів РБ; постанови уряду; довідкова література; статистичні дані; практичні матеріали, річні звіти та інша документація СПК «Первомайський і К».

економічний зерно фінансовий продовольчий

Глава 1. Зернове господарство - основа продуктового підкомплексу АПК


1.1 Роль зернопродуктового підкомплексу в з...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва та реалізації зерна в ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності виробництва зерна
  • Реферат на тему: Аналіз економічної ефективності виробництва зерна в СПК "Голинки" ...
  • Реферат на тему: Показники економічної ефективності виробництва зерна
  • Реферат на тему: Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення на приклад ...