Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства

Реферат Підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю промислового підприємства

1.1 Поняття і сутність конкурентоспроможності підприємства

1.2 Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства

Глава 2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства ТОВ ??laquo; Ірафського швейна фабрика

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ ??laquo; Ірафського швейна фабрика

2.2 Аналіз конкурентоспроможності підприємства

Глава 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ ??laquo; Ірафського швейна фабрика

Висновок

Бібліографічний список


Введення


В умовах розвитку процесу глобалізації, загострення конкуренції, агресивної політики зарубіжних товаровиробників на внутрішньому ринку Росії, а також у зв'язку з завданням розвитку російського експорту зростає значення проблеми підвищення конкурентоспроможності російських підприємств. Конкурентна боротьба змушує підприємства забезпечувати собі стійкі конкурентні переваги і розробляти систему забезпечення конкурентоспроможності.

Забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємства є одним з основних пріоритетів розвитку економічної науки в Японії, США, Китаї та інших розвинених країнах. У Японії створено 14 спеціалізованих консалтингових компаній, діяльність яких зосереджена на оцінці конкурентоспроможності підприємств і розробці рекомендацій щодо її підвищення. У Німеччині та США функціонують навчальні заклади, які цілеспрямовано готують фахівців в галузі управління стратегічної конкурентоспроможністю.

Досвід розвинених країн свідчить про те, що оптимізація конкурентоспроможності підприємства неможлива без застосування сучасних інформаційних технологій, заснованих на методах експертних оцінок, нейронних мережах, генетичних алгоритмах, багатовимірному статистичному аналізі.

У випускний кваліфікаційної роботі розглядаються поняття, сутність конкурентоспроможності підприємства, шляхи підвищення конкурентоспроможності, а також проводиться аналіз фінансового стану ТОВ ??laquo; Ірафського швейна фабрика .

Мета дипломної роботи - вивчення системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Об'єктом дослідження є промислове підприємство ТОВ ??laquo; Ірафського швейна фабрика .

Предметом дослідження - конкурентоспроможність як фактор забезпечення сталого розвитку підприємства.

Для реалізації поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

вивчити поняття конкурентоспроможність підприємства та способи визначення її рівня;

провести аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства, розкривається погляд на цю проблему відомих економістів-теоретиків;

визначити основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства;

оцінити ступінь забезпечення конкурентоспроможності ТОВ ??laquo; Ірафського швейна фабрика raquo ;, її рівень і динаміку;

виявити резерви і розробляються рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ ??laquo; Ірафського швейна фабрика .

При проведенні дослідження в роботі використовуються наступні науково-дослідні методи: метод синтезу та аналізу, метод порівняння та угруповань, економіко-математичні методи, метод експертних оцінок. Робота заснована на аналізі літературних джерел, фактичного матеріалу і власних розробок.

Слід зазначити, що протягом багатьох років конкурентоспроможність підприємства є об'єктом дослідження багатьох економістів. Цій темі присвячені роботи зарубіжних (М. Портер, Ж. Ламбен, Р. Гілбрейт, Ф. Котлер), вітчизняних (Е. Велесько, П. Логінов, А. Неправскій) авторів, а також дослідників з країн СНД (А. Воронов, А. Березкін, Є. Голубков). Однак критичний підхід до розгляду цих робіт дозволяє виявити ряд проблем в області стратегічного управління конкурентоспроможністю, що не знайшли достатнього відображення в економічній літературі і потребують подальшого вивчення.

Глава 1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю промислового підприємства


1.1 Поняття і сутність конкурентоспроможності підприємства


У сучасному світі понятті конкуренція і конкурентоспроможність має серйозне значення, адже від ступеня ефективності діяльності підприємства залежить його подальша доля. У зв'язку з появою великої кількості нових підприємців, інноваційних технологій, нови...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз проблеми підвищення конкурентоспроможності та ефективності підприємс ...
  • Реферат на тему: Конкурси як інструмент підвищення конкурентоспроможності. Методи забезпече ...
  • Реферат на тему: Проект заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства
  • Реферат на тему: Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
  • Реферат на тему: Рекомендації для Підвищення конкурентоспроможності підприємства &Зелена хви ...