Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Проект заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства

Реферат Проект заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства

ВСТУП


У період проходження переддипломної практики мені потрібно зібрати і вивчити інформацію про підприємство ТОВ «МС», а так само потрібно дати характеристику організації, провести аналіз, як зовнішнього середовища організації, так і внутрішнього середовища організації.

Завданнями моєї переддипломної практики є:

вивчення складу і характеристика конкурентів;

вивчення сильних і слабких сторін підприємства;

критерії оцінки конкурентоспроможності;

можливості підвищення конкурентоспроможності підприємства;

екологічний стан організації та безпеки праці.

На мій погляд, тема мого проекту «Проект заходів з підвищення конкурентоспроможності підприємства» дуже актуальна в наш час, так як конкуренція є особливо важливим фактором ринкової економіки. Тому мені необхідно виявити ринкову позицію конкурентів, оцінити застосовувану ними стратегію, їх способи просування товарів, вплив зовнішнього середовища на конкурентів, зібрати відомості про проведені ними розробках, скласти прогноз їх поведінки і намітити шляхи протидії. Все це повинно носити характер безперервного моніторингу. Вивчити сильні і слабкі сторони конкурентів і порівняти їх показники зі своїми показниками дозволить виробити стратегію конкурентної боротьби.

Для Росії осмислення, розробка та реалізація нових підходів у сфері конкурентоспроможності - надмірно важлива проблема. Традиційні для економіки Росії конкурентні переваги можуть розкритися в інноваційній сфері, організації виробництва, в області професіоналізму менеджерів і управлінського персоналу в цілому. Разом з тим при виборі конкурентних переваг аналізуються всі характеристики, що визначають якість управління в їх сукупності, підтверджуючи, що якість управління залишається основою оцінки управлінською діяльністю. Тільки якісні управлінські результати можуть стати ефективними і забезпечити успіх разом з перевагами в галузі технології або якості продукції.


1. Характірістіки ТОВ «МС»


ТОВ «МС» зареєстровано Адміністрацією Амурської області м. Благовещенська 26.01.2010 року.

Вищим органом управління товариства є директор.

Статутний капітал товариства складає 20 000 (двадцять тисяч) рублів. Внеском Учасника товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності. Для державної реєстрації кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 50% своєї частки до статутного капіталу. Учасник зобов'язаний повністю внести свою частку не пізніше року після реєстрації товариства. Директор може в разі потреби збільшити або зменшити статутний капітал.

Суспільство припиняється (ліквідується):

за рішенням директора;

за рішенням суду, у разі неплатоспроможності або порушення товариством чинного законодавства.

Ліквідація та реорганізація товариства здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством. Наявні у товариства кошти, в тому числі від розпродажу майна, після розрахунків з оплати праці, виконання зобов'язань перед кредиторами та бюджетом, розподіляються між учасниками. Поділ здійснюється шляхом створення на...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка проекту заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції п ...
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності організації на прик ...
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства (на пр ...
  • Реферат на тему: Оцінка конкурентоспроможності організації ТОВ "Металопрофіль" і р ...
  • Реферат на тему: Вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища організації на прикладі ВАТ ...