Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів на підприємствах

Реферат Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів на підприємствах





Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої профільної освіти

Московський Державний Університет дизайну і технології

Кафедра економіки та менеджменту










Курсова робота на тему:

«Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів на підприємствах»




Виконала:

студентка 3 курсу групи ЛКТ - 411

Єгорова Я.Е.






Москва, 2 014

Зміст


Введення

Глава 1. Основні засоби

.1 Сутність і значення основних засобів (фондів), їх склад і структура

.2 Види вартісних оцінок основних фондів

.3 Фізичний і моральний знос основних засобів

.4 Відтворення основних фондів

.5 Показники використання основних фондів

.6 Ремонт і модернізація основних фондів

Глава 2. Шляхи поліпшення використання основних засобів на підприємстві

2.1 Екстенсивне поліпшення використання основних засобів

.2 Інтенсивне поліпшення використання основних засобів

Висновок

Список використаних джерел


Введення


На сучасному етапі розвитку нашої країни одним з найважливіших факторів розвитку економіки, збільшення обсягів виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті. Але для вирішення всіх завдань, що стоять перед підприємством, необхідно не тільки повне забезпечення його технічним потенціалом, тобто основними засобами, а й підвищення ефективності їх використання.

Проблеми відтворення і ефективності використання основних фондів займають провідне місце в економіці. У цьому зв'язку підвищується зацікавленість і матеріальна відповідальність підприємств, окремих колективів у використанні інвестицій, вкладених у виробництво, і в раціональної експлуатації виробничих фондів.

Дана робота присвячена пошуку шляхів поліпшення використання основних засобів на підприємстві. У першій частині роботи розглянуто поняття основні засоби, його сутність, структура і значення для виробництва, у другій частині - шляхи поліпшення використання основних засобів на виробництві.


Глава 1. Основні засоби підприємства


Для того щоб розробити можливі шляхи поліпшення використання основних засобів на виробництві, в першу чергу потрібно розібратися, яка сутність основних засобів підприємства, який їхній склад та основні фактори, що впливають на їх раціональне використання.


. 1 Сутність і значення основних засобів (фондів), їх склад і структура


Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна підприємства і його необоротних активів.

Основні засоби - це основні фонди, виражені у вартісному вимірі.

Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру зношування.

Відповідно до положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6/01 при прийнятті до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:

а) використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, або для управлінських потреб організації;

б) використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

Строком корисного використання є період, протягом якого використання основних засобів приносить економічні вигоди (дохід) організації. Для окремих груп основних засобів термін корисного використання коштів виходячи з кількості продукції (обсяг робіт у натуральному вираженні), очікуваних до одержання в результаті використання цих основних засобів;

в) організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;

г) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Для обліку, оцінки та аналізу основні засоби (фонди) класифікуються за рядом ознак (див. схему 1).



Схема 1 - Класифікація основних засобів (фондів)


Залежно від ступеня впливу на предмет праці основні виробничі фонди діляться на активні і пасивні.

...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні напрямки поліпшення використання основних фондів
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на пі ...
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів
  • Реферат на тему: Поняття управління фінансами. Шляхи підвищення ефективності використання о ...