Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві

Реферат Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві

Введення


Основний капітал являє собою частину фінансових ресурсів (власного і позикового капіталу) організації, інвестованих для придбання або створення нових основних фондів виробничого та невиробничого призначення. Це матеріалізована частина власного і позикового капіталу для використання його (основного капіталу) у процесі виробництва і реалізації продукції, товарів, робіт, послуг з метою отримання доходів організації.

Істотним сегментом основного капіталу є основні засоби - частина майна, яка у ролі коштів праці в процесі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг або для управління організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців. Основні засоби повинні брати участь у виробництві як мінімум більше одного року або мати вартість, що перевищує стократний встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за одиницю придбаних основних засобів, незалежно від терміну їх корисного використання [1]. Тому так важливо під час вжити необхідних заходів щодо забезпечення контролю за їх наявністю і збереженням, відображення операцій надходження і вибуття, оцінки та переоцінки, нарахування амортизації та відновлення основних засобів. p> Виходячи з актуальності цих питань, метою роботи є визначення шляхів підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві.

Поставлена ​​мета визначає розв'язувані завдання при виконанні роботи:

1) теоретичне обгрунтування шляхів підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в умовах розвитку ринкових відносин;

2) аналіз виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства, виявлення його основних проблем;

3) розробка заходів щодо поліпшення використання основних виробничих фондів. p> Об'єктом дослідження є підприємство - Відкрите акціонерне товариство В«Газ-СервісВ».

Інформаційною базою даної для виконання роботи з'явилися праці таких авторів, як Стоянова Е.С., Гіляровський Л.Т., Ковальова В.В., Шеремет А. Д., Савицька Г. В. та ін Інформаційною основою роботи є Статут підприємства, наказ про облікову політику підприємства, бухгалтерська звітність, первинні документи з відображення операцій по основних засобів і інші інформаційні матеріали.

Глава 1. Теоретичні основи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

1.1 Види основних засобів, їх класифікація та вартісна оцінка


Основні фонди - це засоби праці, багаторазово беруть участь у процесі виробництва, зберігають свою форму, володіють певною вартістю і переносять її частково на створювану продукцію, через механізм амортизації.

Основні засоби-це частина майна, яка у як засоби праці при виробництві продукції, виконання робіт або наданні послуг протягом періоду, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців. p> Не належать до основних засобів і враховуються організацією у складі ...


сторінка 1 з 43 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в організац ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
  • Реферат на тему: Шляхи Підвищення ефектівності Використання основних виробничих фондів ПІДПР ...
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в ТОВ &Приб ...