Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження проблеми автокореляції (першого порядку) випадкових відхилень за допомогою тесту Свєда-Ейзенхарта і статистики Дарбіна-Уотсона

Реферат Дослідження проблеми автокореляції (першого порядку) випадкових відхилень за допомогою тесту Свєда-Ейзенхарта і статистики Дарбіна-Уотсона

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Білоруський державний університет

Економічний факультет

Кафедра аналітичної економіки та економетрики

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

на тему: Дослідження проблеми автокореляції (першого порядку) випадкових відхилень за допомогою тесту Свєда-Ейзенхарта і статистики Дарбіна-Уотсона


Студентки 3 курсу Т.С. Єфременко

Науковий керівник Є.Г. Господарик


Мінськ, 2 013

Зміст


Введення

1. Побудова та аналіз моделі

2. Методи виявлення автокореляції

2.1 Графічний метод

2.2 Метод Дарбіна-Уотсона

2.3 Метод Свєда-Ейзенхарта

Висновок

Список використаних джерел

Додаток 1

Додаток 2


Введення


Автокорреляция - це кореляція між спостережуваними показниками, впорядкованими в часі або в просторі. Причиною виникнення автокореляції відхилення моделі, як правило служить те, що в моделі не враховані такі властивості економічних показників інерційність і ефект павутини У деяких випадках причиною автокореляції можуть бути внутрішні стохастичні властивості, використовувані для моделі часових рядів.

Дана робота присвячена побудові економетричної моделі і дослідженню проблеми автокореляції випадкових відхилень за допомогою тесту Свєда-Ейзенхарта, статистики Дарбіна-Уотсона і графічного методу.

Для аналізу буде використовуватися модель залежності ставки рефінансування, рентабельності, валютного курсу і платежу по експорту товарів і послуг, доходах і трансфертах від консолідованого б, де (Консолідований бюджет) - це зведення бюджетів всіх рівнів, STR (Ставка рефінансування) - розмір відсотків підлягає сплаті центральному банку країни за кредити, надані кредитним організаціям., ROA (рентабельність) - відносний показник економічної юджета Республіки Білорусь.

В якості даних використовується динаміка платежів, рентабельності, офіційного курсу білоруського рубля по відношенню до вартості кошика валют, ставки рефінансування і доходів в держ. Бюджет за період з червня 2010 по вересень 2013.

Відповідні статистичні дані представлені у додатку.

Для аналізу моделі буде використовуватися економетричний пакет Eviews. За допомогою тесту Свєда-Ейзенхарта, статистики Дарбіна-Уотсона і графічного методу будуть перевірені залишки побудованої моделі на наявність автокореляції. Метою даної роботи є виявлення методів автокореляції відхилення моделі часового ряду.

1. Побудова та аналіз моделі


За допомогою програми EViews 5.1, побудуємо моделі виду:ефективності, VK (валютний курс) - Офіційний курс білоруського рубля по відношенню до вартості кошика валют, PL (Платежі по експорту товарів і послуг, доходах і трансфертах) - це надходження грошових коштів від експорту товарів і послуг нефінансового характеру, інші надходження нефінансових організацій і домашніх господарств Республіки Білорусь від нерезидентів у вигляді доходів від оплати праці, інвестицій за кордоном, поточних та капітальних трансфертів з-за кордону. Вихідні дані представлені в Додатку А.


Dependent Variable: KBMethod: Least SquaresDate: 12/16/13 Time: 01: 50Sample: 1 40Included observations: 40VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C - 93728.8846280.45-2.0252370.0505PL23.9281213.284611.8011910.0803ROA4871.1241302.4383.7400060.0007STR - 3486.350953.0403-3.6581350.0008VK51.819009.9342075.2162190.0000R-squared0.591073 Mean dependent var58670.53Adjusted R-squared0.544339 SD dependent var41227. 39S. E. of regression27829.59 Akaike info criterion23.42206Sum squared resid2.71E + 10 Schwarz criterion23.63317Log likelihood - 463.4411 F-statistic12.64748Durbin-Watson stat1.375019 Prob (F-statistic) 0.000002

автокорреляция модель відхилення статистика

За цими даними будуємо регресійну модель і аналізуємо її згодом:


KB=- 93728.8823 + 23.92811788 * PL + 4871.123628 * ROA - 3486.350193 * STR + 51.81899603 * VK


Завдання полягає в оцінці параметрів множинної лінійної регресії, а також перевірці як індивідуальної статистичної значущості коефіцієнтів, так і загальної якості моделі.

. Статистична значимість коефіцієнта детермінації.

Для харак...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за доп ...
  • Реферат на тему: Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми гетероскедастичності ...
  • Реферат на тему: Можливості та особливості використання моделі дисконтованих грошових потокі ...
  • Реферат на тему: Побудова імітаційної моделі за допомогою пакету Simulink
  • Реферат на тему: Побудова моделі розкрою матеріалу за допомогою лінійного програмування