Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Застосування методів економічної статистики при вирішенні завдань

Реферат Застосування методів економічної статистики при вирішенні завдань

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ


Державне освітня установа вищої професійної освіти


МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(філія в м. Воскресенську)Кафедра В«ЕкономікиВ»

Контрольна РОБОТА

№ 1

Дисципліна: В«СтатистикаВ»

Варіант № 6

Застосування методів економічної статистики при вирішенні завдань


Виконав: студентка III курсу (заочне відділення)

Богатова Є.В. (Шифр 9042096)


Воскресенськ, 2009-2010

Введення


Статистика - це

1. сукупність відомостей про ті чи інші явища.

2. сам процес отримання відомостей з наступною їх розробкою.

3. наукова дисципліна, що викладає прийоми статистичних досліджень і побудова статистичних показників.

Об'єкт вивчення статистики - суспільство.

Предмет статистики кількісна сторона масових суспільних явищ, узятих в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною і відображається за допомогою статистичних показників.

Принципи статистики:

1. Всі явища і процеси повинні вивчатися у взаємозв'язку і взаємодії.

2. Всі явища і процеси повинні розглядатися в русі, оновлення і розвитку.

3. Слід брати до уваги процес переходу кількісних змін у корінні якісні.

Завдання статистики виявити закономірність.

Статистична закономірність - тенденція, яка проявилася у великій масі явищ через подолання властивої її елементам випадковостей.

В«Закон великих чиселВ»: за міру збільшення числа спостережень вплив випадкових причин взаимопогашающихся, зведені характеристики сукупності виступають дією основних причин, які і визначають закономірності.

Контрольна робота № 1


Задача 1. За даними Вашого варіанту, представленим у Додатку 1 виконайте наступне:

1. Зробіть угруповання 50 заводів цукрової промисловості за вартістю промислово-виробничих основних фондів, утворивши не більше 5 груп. Кожну групу охарактеризуйте усіма техніко-економічними показниками, наявними в таблиці.

2. Складіть макет зведеної груповий таблиці з системою показників, куди будете заносити результати угруповання.

3. Для заповнення макета таблиці складіть попередньо робочу (одну загальну або на кожну виділену групу) таблицю.

4. На підставі виробленої угруповання, викладеної в однієї групової таблиці, Перелічіть для кожної групи і для всіх підприємств в цілому:

4.1. відносні величини структури (з будь двома показниками);

4.2. середній розмір товарної продукції на одного працюючого;

4.3. середній розмір основних фондів на одного працюючого.

Результати розрахунків викладіть в тій же груповий таблиці, де і результати угруповання, доповнивши її відповідними графами. Зробіть короткий аналіз отриманих даних.


№ № заводів

Вартість

ОППФ,

(млрд.руб.)

Товарна

продукція в оптових цінах,

(млрд.руб.)

СР спискова чисельність

пром-вироб. персоналу, (чол.)

В 

Вироблено цукру,

(тис. ц.)

В 

10

8

12

645

352

11

7,7

14

610

419

12

3,3

6,8

390

207

13

3,1

5,4

403

164

14

3,5

8,3

558

254

15

3,6

7,4

463

226

16

3

6,1

...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Завдання статистики в ринковій економіці. Система показників демографічної ...
  • Реферат на тему: Аналіз шкіл Калінінського району м Санкт-Петербурга за допомогою основних м ...
  • Реферат на тему: Предмет і метод статистики. Зведення і угруповання
  • Реферат на тему: Перевірка статистичних гіпотез, застосування універсальних методів теорії й ...
  • Реферат на тему: Оцінка різних показників економічного розвитку методами економічної статист ...