Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік власних коштів організації

Реферат Облік власних коштів організації

Міністерство освіти РФ

Далекосхідний інститут законодавства і правознавства

В В 

Кафедра Економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування

В В В В 

Курсова робота

з дисципліни: Бухгалтерський фінансовий облік

Тема 12: Облік власних засобів організації

В 

В  В 

Виконав:

студентка группи___________________

__________________________________

__________________________________

Перевірив:

______________________________________________________________________

br/>В 
В В 

Хабаровськ 2004р.

В В 

ЗМІСТ

В 

1. Теоретична частина: Облік власних коштів організації ................. 4

1.1. Сутність і склад власних коштів .......................................... 4

1.2. Особливості обліку власних коштів ......................................... 7

1.2.1. Облік статутного капіталу ............................................................ 7

1.2.2. Облік резервного капіталу ......................................................... 12

1.2.3. Облік додаткового капіталу ...................................................... 14

1.2.4. Облік невикористаної прибутку (Збитку) ................................... 17

2. Практична частина ..................................................................... 22

Список використаних джерел ................................................... 41

p align=center> ВСТУП


У процесі організації фінансування підприємницької діяльності слід класифікувати джерела фінансування. Відзначимо, що класифікація джерел фінансування в російській практиці відрізняється від закордонної. У Росії всі джерела фінансування підприємницької діяльності поділяються на чотири групи:

1. власні кошти підприємств та організацій;

2. позикові кошти;

3. залучені кошти;

4. кошти державного бюджету.

У зарубіжній практиці окремо класифікують кошти підприємства та джерела фінансування його діяльності. Кошти підприємства поділяються на кошти короткострокового призначення і авансований капітал (довгостроковий засоби). Останній у свою чергу підрозділяється на позиковий і власний капітал. У даній класифікації засобів підприємства основним елементом є власний капітал, оскільки саме він забезпечує основу фінансової діяльності підприємства.

У зв'язку з вищесказаним в якості мети даної курсової роботи визначимо дослідження теоретичних і методологічних засад бухгалтерського урахування власних коштів організації. <В 

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Тема 12. Облік власних засобів організації.

1.1. Сутність і склад власних коштів

В 

Фінансову основу підприємства представляє сформований ним власний капітал. Під власним капіталом розуміється загальна сума коштів, що належать підприємству на правах власності і використовуються ним для формування активів. Вартість активів, сформованих за рахунок інвестованого в них власного капіталу, являє собою В«чисті активи підприємстваВ».

Загальна сума власного капіталу підприємства відображається підсумком першого розділу В«ПасивуВ» звітного балансу. Структура статей цього розділу дозволяє чітко ідентифікувати спочатку інвестовану його частина (тобто суму коштів, вкладених власниками підприємства в процесі його створення) і накопичену його частина в процесі здійснення ефективної господарської діяльності.

Основу першої частини власного капіталу підприємства складає його статутний капітал.

Другу частина власного капіталу представляють додатково вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток і деякі інші його види.

Формування власного капіталу підприємства підпорядковане двом основним цілям:

1 . Формуванню за рахунок власного капіталу необхідного обсягу необоротних активів. Сума власного капіталу підприємства, авансована в різноманітні види його необоротних активів (основні кошти; нематеріальні активи; незавершені будівництво; довгострокові фінансові інвестиції тощо), характеризується терміном власний основний капітал.

Суму власного основного капіталу підприємства розраховують за такою формулою:

СК ОС = ВА - ДЗК В ,

де СК ОС - сума власного основного капіталу, сформованого підприємством;

ВА - загальна сума необоротних активів підприємства;

ДЗК В - сума довгострокового позикового капіталу, використовува...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік джерел власних коштів на прикладі ГУП КК "Тихорєц ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік коштів цільового фінансування
  • Реферат на тему: Джерела фінансування діяльності організації як об'єкт бухгалтерського о ...
  • Реферат на тему: Аналіз власних оборотних коштів підприємства
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік грошових коштів організації