Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Бухгалтерський облік грошових коштів організації

Реферат Бухгалтерський облік грошових коштів організації

Зміст


Введення

Глава 1. Визначення грошових коштів організації

1.1 Поняття грошових коштів організації

.2 Облік грошових коштів на підприємстві і його нормування

Глава 2. Основи обліку грошових коштів

.1Учет руху готівкових грошових коштів

.2Учет операцій по розрахункових рахунках

.3Учет операцій за спеціальними рахунками

.4Учет переказів в дорозі

.5Інформація про рух грошових коштів в бухгалтерській звітності

Висновок

Список літератури

ДодатокВведення


Облік відбувається разом з людською цивілізацією багато років тому. І становлення обліку мало величезне значення для історії. Удосконалення обліку було спровоковано потребами життя. Облік так само активізував зростання таких аспектів розвитку культури, як писемність і математика.

Приблизно в кінці XV століття утворилася теорія бухгалтерського обліку, який був заснований на подвійного запису. Даний прийом визначається як основний і в даний момент часу. Донині використовуються такі терміни як, калькуляція, котирування, дебет, кредит, баланс та ін. Видатний італійський математик Лука Пачолі (1445-1515) написав одну з перших книг з бухгалтерського обліку, де був описаний метод ведення подвійного запису.

Фінансово-господарська діяльність організації, підприємства та установи є предметом бухгалтерського обліку. У процесі діяльності організації виникає кругообіг господарських засобів. Кругообіг включає в себе три процесу: виробництво, постачання та реалізація. В обліку дані процеси зображені як окремі господарські операції. Такі операції, як оплата транспортних витрат по їх доставці, надходження матеріалів від постачальників, відпуск матеріалів у виробництво беруться до розрахунку в процесі постачання. Так само приділяється увага та нарахування заробітної плати, нарахування амортизації (зносу) і т.д. Надходження виручки від реалізації на розрахункові рахунки, списання виробничої собівартості, розрахунок прибутку враховуються в процесі реалізації продукції на підприємстві.

Облік грошових коштів є одним з важливих об'єктів, які забезпечують господарську діяльність організації.

Грошові кошти - це вільні грошові кошти на розрахунковому, валютному та інших рахунках в банку, сума готівкових коштів в касі підприємства, цінні папери.

Отже, можна відзначити, що операції з грошовими коштами є основою бухгалтерської діяльності.

У ході господарської діяльності організація веде розрахунки з постачальниками за придбані основні засоби, товарно-матеріальні цінності та надані послуги, матеріали; з покупцями за куплені товари; з кредитними установами по позиках та іншим фінансовим операціям; з податковими органами з різним платежів, з бюджетом, з різними підприємствами за різними господарськими операціями.

Тому основним у питанні благополуччя організації є своєчасність грошових розрахунків, точно поставлений облік кредитних і розрахункових операцій.

Мета бухгалтерського обліку - контроль за правильністю та ефективністю використання грошових коштів, за дотриманням касової і розрахункової дисципліни, гарантія безпеки грошових коштів і касової документації.

В умовах ринкової економіки бухгалтер повинен виходити з принципу, що вміле використання грошей і грошових коштів само по собі може приносити підприємству додатковий дохід. Тому потрібно постійно думати про раціональному вкладанні тимчасово вільних грошових коштів для отримання прибутку (в депозити банків, акції та облігації сторонніх підприємств, інвестиційні фонди і т.д.).Глава 1. Визначення грошових коштів організації


1.1 Поняття грошових коштів організації


Грошові кошти підприємства - це сукупність грошей, які знаходяться в касі, на банківських розрахункових, валютних, спеціальних та депозитних рахунках, у чекових книжках, виставлених акредитивах, перекладах в дорозі і грошової документації.

У ході господарської діяльності підприємства виробляють грошові розрахунки. Вони ведуться у вигляді безготівкових платежів або готівкою. Застосування готівки при розрахунках регулюється положенням про правила організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації, порядком ведення касових операцій в Російській Федерації, затвердженим Центральним банком РФ, та ін.

Сума грошових коштів підприємства формує загальну платоспроможність організації.

Грошові кошти знаходяться в безперервному русі. Ними розраховуються з покупцями, з постачальниками та підрядниками, з ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації
  • Реферат на тему: Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошови ...
  • Реферат на тему: Теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів організа ...
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів в касі організації на прикладі ЗАТ &Коло ...
  • Реферат на тему: Облік грошових коштів на розрахункових рахунках у банку