Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » План виробництва і реалізації продукції

Реферат План виробництва і реалізації продукції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УСТАНОВА ОСВІТИ

"Полоцький ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра: Економіки та управлінняКонтрольна робота

з дисципліни "Планування на підприємстві"

Варіант - 2
Студентки

Фінансово-економічного факультету

Заочного відділення

Групи У06-ЕПЗ-1

Батхан Наталії Михайлівни

Викладач:

Лісіченок Є.П.


Новополоцьк, 2009 р.


Зміст


Планування валової, товарної і реалізованої продукції

Зміст оперативно-виробничого планування (ОПП) і його місце в системі планування підприємства

Задача

Список використаних джерелПланування валовий, товарної і реалізованої продукції

Найважливішим розділом тактичного плану підприємства є план виробництва і реалізації продукції, або виробнича програма, містить наступні показники: реалізована продукція (валовий дохід), товарна продукція, валова продукція, чиста та умовно-чиста продукція.

Під реалізованою продукцією промислових підприємств розуміється відвантажена покупцям продукція, товари, а також здані замовникам роботи та послуги промислового характеру з пред'явленням розрахункових документів про оплату. Пред'явленими вважаються розрахункові документи с моменту здачі їх в установи банку або передачі їх покупцеві (замовникові), якщо це передбачено договором. [3, с.54-55]

Її обсяг обчислюється як вартість призначених до поставці за планом і що підлягають оплаті замовником готових виробів і напівфабрикатів власного виробництва, запасних частин всіх видів і призначень, товарів народного споживання, виконуваних робіт і послуг, які виконуються згідно з господарськими договорами із споживачами продукції або через власну збутову мережу.

Плановий обсяг реалізованої продукції (Пр) у вартісному вираженні розраховується за формулою:


n

Пр = ОЈ (Птi В± О”Осi В± О”Ооi), (1)

i = 1


де Птi - обсяг товарної продукції i-го виду в оптових цінах підприємства;

О”Осi - зміна залишків готової продукції i-го виду на складі підприємства на початок і кінець планованого періоду;

О”Ооi - зміна залишків готової продукції i-го виду, відвантаженої, але не оплаченої споживачем на початок і кінець планованого періоду;

n - кількість видів товарної продукції (i = 1,2,3, ..., n). [2, с.90]

До залишків готової продукції належить залишилася на підприємстві частина невідвантаженому готової продукції. Залишки готової продукції оцінюються в фактичних цінах виробників без податку на додану вартість, акцизного збору та інших податків з виручки. [3, с.56]

Реалізована продукція характеризує валовий дохід підприємства (Дв) в плановому періоді. Він визначається як добуток ціни на кількість проданих одиниць виробів (послуг):


n

Дв = Пр = ОЈДвi, (2)

i = 1

Двi = Цi * ОПi, (3)


де Двi - валовий дохід підприємства від реалізації i-го виду продукції;

Цi - ціна одиниці i-го виду продукції (оптова, договірна);

Опi - планований обсяг продажів i-го виду продукції (i = 1,2,3, ..., n) у натуральному вираженні.

Крім валового доходу в плані може також передбачатися середній дохід . Це величина грошових коштів, одержуваних підприємством від продажу однієї одиниці продукції або послуги. Величина середнього доходу (Дсi) визначається відношенням загальної виручки від реалізації i-го виду продукції до кількості проданих одиниць виробів:


Дсi = Двi: ОПi, (4)

В умовах, коли в планованому періоді передбачається зміна відпускних цін, середній дохід являє собою не що інше, як середню ціну, тобто


Дсi = Цi, а Двi = Цi * ОПi.

В 

Товарна продукція включає вартість: запланованих до випуску готових виробів (прийнятих відділом технічного контролю, укомплектованих і зданих на склад готової продукції підприємства); напівфабрикатів, комплектуючих деталей і складальних одиниць, призначених для реалізації на сторону по кооперованих поставках; капітального ремонту, виконаного власними силами, а також виробів і запасних частин, виготовлених для капітального ремонту, капітального будівництва та власних непромислових господарств підприємства; інструментів і пристосувань для власного виробництва.

Товарна продукція виражається в оптових цінах підприємства і у порівнянних цінах. Перші використовуються для ув'язки плану виробництва з фінансовим планом; другі - для визначення темпів, динаміки та зміни структури виробництва. [2, с.91]

Плановий обсяг товарної продукції (Пт) розраховується за формулою:


n m

Пт = ОЈ (Апi * Цi) + ОЈУсj, (5)

...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Створення міні-цеху з виробництва нізколактозной продукції з пунктом реаліз ...
  • Реферат на тему: Облік готової продукції та аналіз реалізації продукції на виробничих підпри ...
  • Реферат на тему: Облік готової продукції та операцій з продажу готової продукції на підприєм ...
  • Реферат на тему: Планування собівартості готової реалізованої ПРОДУКЦІЇ
  • Реферат на тему: Технологія виробництва овочевої продукції для поставки на підприємства пере ...