Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Зіставлення індивідуальних і вікових криз у дорослої людини

Реферат Зіставлення індивідуальних і вікових криз у дорослої людини

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.В. ЛОМОНОСОВА

В 

факультет психології

кафедра вікової психології

В В В В В В В В В 

Курсова робота ПО ТЕМІ

В«ПОРІВНЯННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ВІКОВИХ КРИЗ У ДОРОСЛОГО ЛЮДИНИ В»

В В В В В В В В 

Далакян К.Г., 2 курс, 23 група дн. відділення.

В 

Науковий керівник:

к. психологічний. наук,

доцент кафедри вікової психології

Фролов Ю.І.

В В В В В В В В В В В В В В В В В 

Москва, 2005


зміст

ПЕРЕДМОВА 3

частина 1. поняття кризиса_______________________________________________4

частина 2. індивідуальні кризисы____________________________________7

1. Історія дослідження проблеми. причини індивідуальних кризисов__________________________________________________________________7

2. симптоми індивідуальних крізісов____________________________10

3. Етапи індивідуального крізіса__________________________________13

а) буденна жизнь____________________________________________________13

б) зов______________________________________________________________________15

в) кульминация_________________________________________________________16

г) урок____________________________________________________________________18

д) завершення кризиса_________________________________________________19

4. механізми індивідуального крізіса___________________________19

частина 3. вікові кризисы__________________________________________24

1. Особливості кризи розвитку. різні підходи до кризі развития_________________________________________________________________24

2. етапи вікового кризиса________________________________________26

3. кризи розвитку зрілих возрастов_______________________________27

а) криза 30 лет__________________________________________________________27

б) криза середини жизни_____________________________________________28

в) криза старіння і смерти__________________________________________32

список використаної литературы_______________________________35


ПЕРЕДМОВА

Тема особистісного кризи - не надто розроблена в психологічній науці тема. Найбільшу увагу в розробці цієї проблеми завжди приділялася віковим кризам і особливо кризам ранніх віків (Дитячим та підлітковим). Метою даної роботи є розгляд індивідуального, ненормативної кризи, його протікання в житті дорослого людини і, головне, співвідношення з віковими кризами дорослості.

Проблема індивідуальних криз розроблялася в психіатрії, соціальної і в сімейної психології. Великий внесок у дослідження індивідуальних криз зробили Е. Ліндеман, Г. Хілл, Д. Каплан.

Проблемами вікових криз, в тому числі зрілих періодів життя, займалися багато авторів, про що ще буде сказано нижче.

Однак загальної теорії, методології криз різного походження на даний момент немає. Необхідність в такій теорії існує. Ця необхідність обумовлена, насамперед, практичними завданнями. Робота з кризовими станами - загальновизнаний і загальноприйнятий предмет у практиці соціальної та психологічної роботи з індивідами, сім'ями і групами. Проблема криз має величезну практичну значимість. У наш час кількість людей, зазнають кризи, неухильно зростає. Це пов'язано з різкими змінами умов життя (девальвація звичних цінностей, нестабільність суспільних структур, хвороби, економічні та національні катаклізми і т.д.). У кризовий період людині необхідна кваліфікована допомога. Надалі, спираючись на основні внутрішні етичні цінності та сутнісні смисли, які є уроком кризи, людина може здійснювати вчинки і будувати своє життя. Однак саме проблема виходу з кризи зараз найменш розроблена в психології.

В 

ЧАСТИНА 1

ПОНЯТТЯ КРИЗИ


З вікових криз найбільш розроблені, як вже було сказано, дитячі та підліткові кризи. Це зрозуміло, тому що в ці періоди розвиток відбувається дуже швидко і безпосередньо пов'язане із зростанням і фізіологічними змінами. Воно багато в чому визначається зовнішніми чинниками, а проміжні результати доступні спостереженню.

Криза, від грецького krineo, буквально означає В«поділ дорігВ». Поняття В«кризаВ» означає гостру ситуацію для прийняття якогось рішення, поворотний пункт, найважливіший момент.

Під кризовим станом розуміється такий стан особистості, коли відбувається дисбаланс у житті і діяльності людини, в внаслідок чого виникає нерозумне з точки зору особистості та соціально неадекватна поведінка, вчинки і дії, а також зрив нервово-психічного і соматичного стану. Це ситуація неможливості подальшого існування в колишньому ...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Постановка проблеми кризи в психології: від поняття кризи до розуміння псих ...
  • Реферат на тему: Фінансова криза як частина економічної кризи
  • Реферат на тему: Здоровий спосіб життя, облік індивідуальних і вікових чинників в його реалі ...
  • Реферат на тему: Подолання кризи психології сімейних цінностей
  • Реферат на тему: Симптоми кризи 7 років і методи згладжування негативних проявів кризи у вих ...