Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Психологічні чинники та особливості економічної поведінки в сфері виробництва

Реферат Психологічні чинники та особливості економічної поведінки в сфері виробництва

Психологічні чинники та особливості економічної поведінки в сфері виробництва В В В  Зміст Введення 2

Підходи до вивчення економічної поведінки людини 4

Економічне мислення як основа раціонального вибору 7

Форми прояви економічної поведінки 10

Потреби та інтереси як детермінанти трудової поведінки 15

Висновок 24

Література 25

В В  Введення Людський фактор - ядро ​​системи взаємозв'язків між економікою і соціальною сферою суспільства. Економічна соціологія вивчає включені в систему економічних відносин і взаємодіючі між собою групи, тому її об'єктом стає економіка, розглянута із специфічною точки зору, як соціальний процес.

Характер активності людей в економіці залежить від їх соціальних якостей, які формуються як в економічній, так і в інших сферах суспільного життя - політики, права, культури, ідеології, сім'ї, а також від того положення, яке вони в цих сферах займають.

Трактування розвитку економіки як соціального процесу означає, що цей розвиток розглядається не ізольовано від інших сфер суспільного життя, а в тісному зв'язку з ними, причому цей зв'язок здійснюється через соціально-економічні групи.

У роботі розглянуто модель економічної поведінки людини, що є результатом синтезу різних дисциплін (економічної психології, соціології праці, теорії управління та ін.) Особливу увагу приділено економічного мислення, а також потребам людини як чинникам, визначальним його трудову поведінку.

В 

Підходи до вивчення економічної поведінки людини

Предметом вивчення дисциплін, що відносяться до суспільних наук - соціології, політології, психології, антропології - є людська поведінка.

У широкому сенсі можна сказати, що всі зміст економічної науки складається з опису людської поведінки. Науковий підхід до опису та передрікання людського поведінки вимагає від суспільних наук її узагальнення, типізації. На практиці це виявляється у використанні певної поведінкової гіпотези, передбачає спрощене уявлення про людську природу.

Одні й ті ж явища з області людської поведінки можуть бути розглянуті з використанням різних методів. Економічна психологія аналізує господарське поведінка людей - покупців, платників податків, підприємців - за допомогою інструментів психологічної науки. З іншого боку, до неї примикає психологічна, або поведінкова, економічна теорія (behavioural economics), використовує окремі психологічні категорії (рівень домагань, когнітивний дисонанс і пр.) в рамках економічних моделей. Існують приклади плідного застосування до одних і тих же проблем економічних і соціологічних методів аналізу.

Єдиного, В«КласичногоВ», визначення моделі людини в сучасній економічній науці не існує. У загальному вигляді модель економічної людини повинна містити три групи факторів, що представляють цілі людини, засоби для їх досягнення (Як речові, так і ідеальні) та інформацію (знання) про процеси, завдяки яким кошти ведуть до досягнення цілей (найбільш важливими з таких процесів є виробництво і споживання). Методологи економічної науки застосовують різні угруповання і описи окремих властивостей економічної людини.

Однак різночитання між численними визначеннями не завжди істотні. Уявлення більшості сучасних дослідників можна звести до наступних: [1, 6]

1. Економічна людина знаходиться в ситуації, коли кількість доступних йому ресурсів є обмеженим. Він не може одночасно задовольнити всі свої потреби і тому змушений робити вибір.

2. Фактори, зумовлюють цей вибір, діляться на дві строго розрізняються групи: уподобання і обмеження. Уподобання характеризують суб'єктивні потреби і бажання індивіда, обмеження - його об'єктивні можливості. Уподобання економічної людини є всеохоплюючими і несуперечливими. Головними обмеженнями економічної людини є величина його доходу та ціни окремих благ і послуг. У ситуаціях, далеких від моделі досконалої конкуренції, обмеженнями є також дії інших учасників ринку.

Уподобання економічної людини більш стійкі, ніж його обмеження. Тому економічна наука розглядає їх як постійні, абстрагується від процесу їх формування і вивчає реакцію індивіда на зміну обмежень.

3. Економічна людина наділений здатністю оцінювати можливі для нього варіанти вибору з точки зору того, наскільки їх результати відповідають його уподобанням. Іншими словами, альтернативи завжди повинні бути порівнянні між собою.

4. Роблячи вибір, економічна людина керується власними інтересами, які можуть при цьому включати і добробут інших людей (наприклад, членів сім'ї). Важливо те, що дії індивіда визначаються його власними уподобаннями, а не уподобаннями його контрагентів по угоді і не прийнятими в суспільстві нормами, традиціями і т. д.

5. Що знаходиться в розпорядженні економічного...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Модель економічної людини в інституційній економіці
  • Реферат на тему: Економічна ефективність виробництва та шляхи її підвищення з точки зору суч ...
  • Реферат на тему: Модель економічної людини
  • Реферат на тему: Формування економічної поведінки молоді регіонів Росії
  • Реферат на тему: Мотивація економічної поведінки та діяльності