Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Аналіз цілей організації на прикладі ТОВ "Маркет", її структури та кадрового потенціалу

Реферат Аналіз цілей організації на прикладі ТОВ "Маркет", її структури та кадрового потенціалу

Зміст


Введення

1. Внутрішні чинники або "больові точки" організації

1.1 Цілі і стратегія поведінки організації

1.2 Структура організації

1.3 Кадри організації, її керівництво

Висновок


Введення


Предметом переддипломної практики є ознайомлення з діяльністю підприємства ТОВ "Маркет".

Об'єктом практики є діяльність ТОВ "Маркет".

Цілі практики:

- закріплення знань, отриманих під час навчання та придбання навичок управління в якості менеджера середньої ланки;

- оцінка можливостей компанії для проектування і розробки заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства;

- збір матеріалів для написання дипломної роботи.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:

проаналізувати діяльність підприємства ТОВ "Маркет" в даний час; зробити висновки за результатами практики

1. Внутрішні чинники або "больові точки" організації


1.1 Цілі і стратегія поведінки організації


ТОВ "Маркет" за своєю організаційно-правовій формі є товариством з обмеженою відповідальністю і діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію.

Також підприємство є комерційною організацією, основною метою діяльності якого є отримання прибутку. Як юридична особа, підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у встановленому чинним законодавством України порядку. p align="justify"> Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркет" засновано зборами учасників, відповідно до ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

На підставі Статуту і внутрішніх документів аналізованого підприємства можна навести такі дані:

Підприємство в своєму складі має Рада засновників - учасників товариства з двох осіб.

Вищим органом управління ТОВ "Маркет" є загальні збори учасників. Керівництво поточною діяльністю фірми здійснюється одноосібно виконавчим органом - директором. Директор підзвітний загальним зборам учасників. Директор обирається загальними зборами на три роки. p align="justify"> Контроль за фінансово-господарською діяльністю фірми здійснюється ревізійною комісією, що створюється загальними зборами з числа учасників або інших осіб.

Рішення Ради учасників приймається тільки одноголосно. У разі незгоди будь-кого з учасників, він має право на вихід із їх числа на умовах, обумовлених в установчому договорі, статуті і ГК РФ. p align="justify"> Рішення з оперативних питань приймаються директором одноосібно.

До компетенції загальних зборів учасників належить рішення про:

затвердження кошторису доходів і витрат;

ліквідації підприємства;

реорганізації підприємства;

розширення та створення філій;

прийом нових членів суспільства і вихід з нього.

ТОВ "Маркет" самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи свого розвитку. Оплачує всі передбачені законами РФ податки. p align="justify"> Зовнішній контроль за діяльністю ТОВ "Маркет" здійснюють податкові, природоохоронні, антимонопольні органи, суспільство "Захисту прав споживачів" та ін на підставі чинного законодавства.

Основною метою діяльності ТОВ "Маркет" є здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку на вкладений капітал, а також задоволення на основі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів Засновників та членів трудового колективу. ТОВ "Маркет" спеціалізується на розробці і виробництві електротехнічної продукції та систем промислової автоматики. p align="justify"> Заводом випускається ціла серія такої продукції, як вимикачі кінцеві, окремі види реле (реле часу, реле контролю фаз), секундоміри електронні, датчики коду Морзе.

ТОВ "Маркет" заснований в 1994 році. Вироби фірми представлені у всіх регіонах Росії і багатьох країнах СНД. p align="justify"> У зв'язку зі зростаючою конкуренцією підприємство постійно підвищує технічний рівень та якість своєї продукції. Вся продукція підприємства має сертифікат відповідності. Існує гнучка система знижок. За деякими номенклатурними позиціями ТОВ "Маркет" займає лідируюче положення на ринку. Підприємством розглядаються...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз фінансово-господарської діяльності компанії ТОВ "Маркет-Меблі&q ...
  • Реферат на тему: Аналіз маркетингової діяльності ТОВ &Ріца-Маркет&
  • Реферат на тему: Дослідження процесу формування та розподілу прибутку на підприємстві ТОВ &q ...
  • Реферат на тему: Організація роботи ТОВ "Партнер-маркет". Роль менеджера в управл ...
  • Реферат на тему: Аналіз формирование асортіментної політики та ее Вплив на ефективність зовн ...