Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства

Реферат Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Відомо, що оцінку фінансового стану підприємств здійснюють за низкою методик, розроблених міністерствами (відомствами), НБУ та комерційними банками. p> Першооснова таких методичних підходів в оцінці фінансового стану підприємства закладена ще в 1998 році Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та Державної податкової адміністрацією України. Удосконалені варіанти останньої розробки представлені Методичними рекомендаціями з аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій в 2000-2003 роках. Для підприємств, які підлягають приватизації, Міністерством фінансів і Фондом державного майна України у 2001 році розроблено окреме Положення про порядок здійснення аналізу їх фінансового стану.

Для аналізу фінансового стану підприємств комерційними банками при оцінці їх кредитоспроможності вихідною основою послужило розроблене НБУ в 1995 році Положення "Про кредитування підприємств", яке нині припинило своє дію. p> Удосконалені НБУ методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємств знайшли відображення у Положенні "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків "(2003 рік). Кожен комерційний банк, з урахуванням рекомендацій НБУ, розробляє своє Положення про кредитування, де викладені методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства при встановленні можливості надання йому кредиту, визначенні його кредитоспроможності.

Дослідження офіційних методик і положень, а також розробок науковців щодо трактування поняття "фінансове стан підприємства "свідчить про їх різноманітності і непогодження, яке підтверджується нижченаведеними.

Зокрема методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій, затвердженої наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 22 від 23 лютого 1998 року, сутність цього поняття визначено так: "Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємств, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів ". p> Вважається, що таке трактування поняття "фінансового стану підприємства "чітко не відображає його суті, тобто вона не може бути результатом взаємодії певних фінансових відносин. Від останніх буде залежати фінансова спроможність підприємства щодо забезпечення своєї поточної діяльності, подальшого розвитку, погашення короткострокових і довгострокових зобов'язань.

Практично аналогічно визначається і в інших положеннях сутність поняття "фінансовий стан підприємства", яке зводиться до системи показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Так, Положенням про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затвердженим наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України № 49/121 від 26 січня 2001 року, визначення "Фінансовий стан підприємства" є сукупність показників, які відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні і потенційні фінансові можливості підприємств. Однак у цьому трактуванні знаходять відображення характеристики, які є найважливішими у визначенні сутності фінансового стану - здатність підприємств фінансувати різні види діяльності.

Для узагальнення різних визначень, зроблених вченими-економістами щодо розуміння ними сутності поняття "Фінансовий стан підприємства", розглянемо їх еволюцію відповідно становленню та розвитку навчального курсу "фінансового аналізу ".

Так, ЕА Маркарян і Г. П. Герасименко в книзі "Фінансовий аналіз" визначають це поняття так: "Фінансове стан підприємства - це сукупність показників, які відображають його здатність погасити свої боргові зобов'язання ". Таке визначення не розкриває економічну сутність цього поняття, а вказує лише на одну з його характеристик - відповідний рівень показника ліквідності.

Досить звужене визначення поняття "фінансове стан підприємства "знаходимо у А. І. Ковальова і В. П. Привалова. Вони розуміють фінансовий стан підприємства як сукупність показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Слід зауважити, що фінансовий стан підприємства - це не сукупність показників, з їх допомогою воно лише кількісно вимірюється.

Так, у підручнику "Фінанси підприємств" під редакцією проф. А. М. Поддєрьогін наведено таке визначення: "Фінансовий стан" - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємств, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність розміщення і викор...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства і запобіган ...
  • Реферат на тему: Розробка фінансового плану будівельного ПІДПРИЄМСТВА на Основі аналізу его ...
  • Реферат на тему: Використання даних управлінського обліку при оцінці фінансового стану підпр ...
  • Реферат на тему: Теоретичні основи АНАЛІЗУ фінансового стану підприємства
  • Реферат на тему: Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу. Аналіз фінансового с ...