Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу. Аналіз фінансового стану підприємства

Реферат Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу. Аналіз фінансового стану підприємства

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

В«Самарський державний університетВ»

Факультет економіки і управління

В В В 

Кафедра менеджменту

Спеціальність В«Менеджмент організаціїВ»

В В В 

Контрольна робота

З дисципліни: ТЕА ХДП

Тема: В«Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу. Організація функціонально-вартісного аналізу на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства В»Виконала студентка

3 курсу, прискореного навчання з/о

Кумикова Юлія Адамівна


Перевірила: Ашмаріна І.І.
Самара 2008


ЗМІСТ:


1. Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу. Організація функціонально-вартісного аналізу на підприємстві

2. Аналіз фінансового стану підприємства

Список використаної літератури1. Сутність і завдання функціонально-вартісного аналізу.

Організація функціонально-вартісного аналізу на

підприємстві


Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - це технологія, що дозволяє оцінити реальну вартість продукту або послуги безвідносно до організаційної структури компанії. Як прямі, так і непрямі витрати розподіляються по продуктах і послугах залежно від обсягу ресурсів, необхідних на кожному з етапів виробництва. Дії, вироблені на цих етапах, в контексті методу функціонально-вартісного аналізу називаються функціями. Мета функціонально-вартісного аналізу у забезпеченні правильного розподілу коштів, що виділяються на виробництво продукції або надання послуг, за прямими і непрямими витратам. Це дозволяє найбільш реалістично оцінювати витрати компанії.

За суті, метод функціонально-вартісного аналізу працює за наступним алгоритмом:

1. Визначається послідовність функцій, необхідних для виробництва товару або послуги. Спочатку виявляються всі можливі функції. Вони розподіляються по двох групах: що впливають на цінність товару/послуги і не впливають. Далі на цьому етапі виробляється оптимізація послідовності: усуваються або скорочуються кроки, які не впливають на цінність, і скорочуються витрати.

2. Для кожної функції визначаються повні річні витрати і кількість робочих годин.

3. Для кожної функції на основі оцінок з пункту 2 визначається кількісна характеристика джерела витрат.

У функціонально-вартісному аналізі застосовуються два типи джерел по відношенню до розподілу витрат:

1. Джерела витрат за функціями, що показують, як поведінка об'єкта витрат впливає на рівні деталізації функцій.

2. Джерела витрат по ресурсах, що показують, яким чином рівні активності функцій впливають на споживання ресурсів.

4. Після того як для всіх функцій будуть визначені їх джерела витрат, проводиться остаточний розрахунок витрат на виробництво конкретного продукту або послуги. Опції можуть розглядатися в різному масштабі, який встановлюється в кожному випадку по-своєму. У разі надмірної деталізації функціонально-вартісного аналізу - розрахунок може сильно ускладнитися. Реально досяжну ступінь складності розрахунку необхідно виявити в самому початку. Інакше занадто докладний аналіз викличе додаткові витрати, і в результаті даний вид аналізу буде неефективний.

Далі, необхідно розв'язати низку питань, пов'язаних із запланованою прибутковістю:

В· диктує Чи ринок рівень цін або можна встановити ту ціну продукції, яка дасть плановану прибуток?

В· слід Чи внести плановану надбавку на витрати, розраховані за методом функціонально-вартісного аналізу, однаково по всіх операціях або деякі функції дають більший дохід, ніж інші?

В· як співвідноситься кінцева продажна ціна продукції з функціонально-вартісними показниками?

Таким чином, використовуючи цей метод можна швидко оцінити обсяг прибутку, очікуваний від виробництва того чи іншого товару або послуги.

Якщо вихідна оцінка витрат виконана правильно, то дохід (до виплати податків) буде дорівнює різниці між продажною ціною і витратами, розрахованими за методом функціонально-вартісного аналізу. Крім того, відразу стане ясно, виробництво яких продуктів або послуг опиниться збитковим (їх ціна при реалізації буде нижче розрахункових витрат). На основі цих даних можна швидко прийняти коригуючі заходи, в тому числі переглянути цілі і стратегії бізнесу на найближчі періоди.

Метод функціонально-вартісного аналізу розроблений як "Операційно-орієнтована" альтернатива традиційним фінансовим підходам. Зокрема, на відміну від традиційних фінансових підходів цей метод:

В· надає інформацію у формі, зрозумілій для персоналу підприємства, б...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління ефективністю діяльності персоналу на основі функціонально-вартіс ...
  • Реферат на тему: Методика функціонально-вартісного аналізу
  • Реферат на тему: Інформаційні технології для методу функціонально-вартісного аналізу
  • Реферат на тему: Методика функціонально-вартісного аналізу на підпріємстві
  • Реферат на тему: Поняття та етапи функціонально-вартісного аналізу