Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Організація судочинства в міському суді Гомеля

Реферат Організація судочинства в міському суді Гомеля

Я Іванов Іван Іванович студент шостого курсу Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини проходив практику в суді Залізничного району м. Гомель в період з 25 травня по 15 червня 2010 року.

У період проходження практики вивчив законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють діяльність суду (Кодекс Республіки Білорусь від 29.06.2006г. № 139-З В«Про судоустрій та статус суддів в Республіці Білорусь В»; Інструкцію з діловодства в районному (міському) суді Республіки Білорусь, затверджену наказом Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 18 жовтня 2001 року № 311 (з змінами та доповненнями)).

Відповідно до Кодексу В«Про судоустрій та статус суддів в Республіки БілорусьВ»: «³дповідно в Конституцією Республіки Білорусь судова влада в Республіки Білорусь належить тільки судам, утвореним у встановленому порядку, і здійснюється незалежно від законодавчої, виконавчої влади. Судова влада здійснюється загальними, господарськими та іншими судами, передбаченими законами Республіки Білорусь. До загальних судів в Республіці Білорусь відносяться: Верховний Суд Республіки Білорусь, обласні, Мінський міський, районні (Міські), а також військові суди В». p> Суди в Республіці Білорусь покликані захищати від посягань гарантовані Конституцією та актами законодавства Республіки Білорусь особисті права і свободи, соціально-економічні та політичні права громадян, конституційний лад Республіки Білорусь, державні та суспільні інтереси, права юридичних осіб незалежно від форм власності, відомчого підпорядкування та умов господарювання.

Під час проходження практики вивчив ведення судового діловодства, організацію роботи з документами, правила реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, порядок реєстрації та обліку кримінальних, цивільних справ та інших матеріалів, порядок оформлення кримінальних справ у стадії призначення судового розгляду, порядок підготовки та ведення кримінальних і цивільних справ, оформлення справ після їх розгляду, правила прийому та обліку касаційних і приватних скарг, протестів, порядок звернення до виконання вироків, рішень, ухвал і постанов суду, ведення протоколів судового засідання; брала участь у роботі з зверненнями громадян; ознайомилася з організацією роботи архіву районного суду.

Суд Залізничного району м. Гомель складається з дванадцяти суддів. Серед них - голова суду, два заступника голови суду, судді. Крім того, тут працюють два помічники голови суду, два консультанта, двадцять три судовий виконавець (з яких чотири старших судових виконавців), дванадцять секретарів судового засідання, друкарка, кур'єр та інші. Є такі структурні одиниці суду, як канцелярії з кримінальних, цивільних та адміністративних справах і виконавчим виробництвам, а також архів. У кожній з канцелярій працюють завідуючі, секретарі суду і діловоди. В архіві також працюють завідувачка архівом і архіваріус.

Голова районного суду здійснює керівництво діловодством у даному суді і відповідає за його стан.

Контроль за станом діловодства в суді може покладатися головою суду на заступників голови суду або помічників, а в судах, де дві останні посаді не передбачені, - на суддю. Голова суду розподіляє обов'язки між співробітниками суду.

У разі службової необхідності він має право виробляти перерозподіл обов'язків.

Голова суду (особа, яка здійснює контроль за станом діловодства в суді): організовує роботу канцелярії суду, а також виконання канцелярією вимог державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію; розподіляє посадові обов'язки між працівниками апарату суду і здійснює систематичний контроль за їх виконанням; розподіляє між суддями справи та матеріали, контролює терміни їх виробництва в суді; організовує зберігання, відбір і здачу в архів документів суду, щорічний відбір і знищення справ і матеріалів, терміни збереження яких минули; не рідше двох разів на рік призначає комісію за участю працівника фінансового органу для перевірки правильності ведення журналу обліку речових доказів, відповідність записів фактичній наявності речей, своєчасності виконання вироків, рішень, ухвал, постанов у частині речових доказів; дає дозвіл на видачу або висилку за запитами компетентних органів судових справ, матеріалів, документів; впроваджує в практику суду передової досвід роботи інших судів з діловодства, засоби оргтехніки, вирішує питання організації робочих місць; забезпечує регулярне проведення занять з працівниками суду з питань діловодства, з підвищення кваліфікації працівників канцелярії, організовує освоєння ними суміжних професій і найбільш раціональних прийомів праці.

Один з помічників голови суду здійснюють контроль за дотриманням канцелярією покладених на неї обов'язків, організовує роботу суду з прийому громадян, надає допомогу голові суду у здійсненні контролю за виконанням працівниками посадових обов'язків, спільно з головою суду організовує проведення занять з працівниками ...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Компетенція Конституційного Суду Республіки Білорусь
  • Реферат на тему: Історія створення Конституційного Суду Республіки Білорусь
  • Реферат на тему: Принцип res judicata в практиці Європейського суду з прав людини та Констит ...
  • Реферат на тему: Діяльність Арбітражного суду Республіки Башкортостан
  • Реферат на тему: Перегляд вироків, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили