Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Фінансова звітність організації

Реферат Фінансова звітність організації

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

"Російський державний торговельно-економічний університет"

Воронезький філія


ЗВІТ

Про проходження переддипломної практики


Студентом IV курсу

За фахом 080109

"Бухгалтерський облік, аналіз і аудит "

Васильєва Наталія Володимирівна

Місце проходження практики ТОВ "МІГ"

Керівник практики

Мітіна Інна Миколаївна - старший викладач


Воронеж 2009


Зміст


Тема 1. Загальна характеристика господарсько-фінансової діяльності організації ТОВ "Міг". Організація бухгалтерського обліку

Тема 2. Облік основних засобів

Тема 3. Облік грошових коштів

Тема 4. Облік капіталу, кредитів і позик

Тема 5. Облік товарних операцій

Тема 6. Облік фінансових вкладень

Список використаної літературиТема 1. Загальна характеристика господарсько-фінансової діяльності організації ТОВ "Міг". Організація бухгалтерського обліку

ТОВ "Міг" - це товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається роздрібною торгівлею моторного палива. Суспільство утворилося в 2004році (додаток 1,2,3).

Засновник даного підприємства складається з єдиного учасника - Михальова Валерія Павловича, що діє на підставі свідоцтва про право власності на майно, який Рішенням єдиного учасника (додаток 4) передав в довірче управління, на підставі Договору довірчого управління (додаток 5) ТОВ "Міг" в особі директора Загреби Ірини Сергіївни, що діє на підставі статуту (додаток 6). p> Довірчий керуючий прийняв за Актом передачі та прийому майна (додаток 7) в довірче управління в інтересах Засновника управління комплекс майна у вигляді: АЗС, розташованих за адресою:

р. Воронеж, вул. Солнечнавя, 4;

р. Воронеж, вул. Урицького 4а;

Воронезька обл. Рамонский р-н, 477 км а/м Дон 1;

Воронезька обл. Рамонский р-н, 497 км а/м Дон 1;

Воронезька обл., Новоусманскій р-н, 539 км а/м Дон 1;

Липецька обл., Єлецький р-н, 392 км а/д Москва-Вороніж.

Підприємство діє на підставі Положення про облікову політиці організації, затвердженої Наказом Генерального Директора ВАТ "Воронежнефтепродукт" № 388-ОД від 30.12.2005г. (Додаток № 8). Внесено зміни Наказом Генерального директора ВАТ "Воронежнефтепродукт" № 65-од від 15.03.2006г., яке є внутрішнім нормативним актом і розроблено на виконанні Федерального закону "Про бухгалтерський облік" від 21.11.1996г. № 129-ФЗ на підставі положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998 № 34н, і Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" ПБУ 1/98, затверджена Наказом Мінфіну РФ від 09.12.1998 № 60н, відповідно до іншими положеннями з бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів РФ, а також відповідно до державної програми переходу Російської Федерації на прийняту відповідно до вимог розвитку ринкової економіки, затвердженої Постановою Верховної Ради РФ від 23.1092 № 3708-1, Програмою реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої Постановою уряду Російської Федерації від 06.03.98 № 283, для всіх підприємств і організацій, незалежно від їх організаційно-правових форм і видів діяльності. У даному положенні розглянуті принципи організації і завдання бухгалтерського обліку, принципи формування облікової політики, інвентаризація майна і зобов'язань, методи оцінки майна, застосовуваний план рахунків, порядок формування первинних документів і правила документообігу, порядок і терміни складання звітності. Детально розглянуті методичні аспекти облікової політики.

У Товаристві з обмеженою відповідальністю "Міг" організація обліку ведеться касовим методом.

Постачальником нафтопродуктів є ТОВ "Регіон-сервіс" діє на підставі основного договору. Продукція на ТОВ "Міге" продається в роздріб.

Структура майна організації та джерел її формування

За 2007 2008рр

Найменування показників

2007р. /Td>

2008р. /Td>

Ізененія 2008 до 2007


Тис. руб. /Td>

% до валюти балансу

Тис. руб. /Td>

% до валюти балансу

Тис. руб

% до валюти балансу

1

2

3


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: Приведення бухгалтерського обліку та звітності страхових організацій відпов ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку та аналіз фінансової звітності організац ...
  • Реферат на тему: Порядок організації щодо приведення бухгалтерського обліку відповідно до но ...
  • Реферат на тему: Складання і використання бухгалтерської звітності. Аналіз форми №5 &Додато ...